feb 28

Från och med nu är jag tillgänglig igen för privata schacklektioner under 2022 efter ett långt uppehåll, i huvudsak på grund av pandemin. Jag är aktiv tävlingsspelare och spelar för en av Sveriges starkaste klubbar – Wasa SK . Jag är utbildad pedagog (folkhögskolelärare) och en mycket erfaren schackpedagog. Jag har bland annat skrivit åtta schackböcker och ett flertal böcker är dessutom på gång. Mina mest meriterande meriter som coach på VM-nivå är att jag har ingått i Stefan Winges stab som hjälpte Winge att komma tvåa i VM i korrespondensschack 2012. I Kina har jag tränat den unge Zhu Yi som kom tvåa i VM under 12 år 2012.

Min grundläggande schackfilosofi är inspirerad av den kände rysk/franske pedagogen Eugene Znosko-Borovskij (1884-1854) som var av åsikten att förståelse är viktigare än att lära sig utantill. Även den kinesiska schackskolans idéer, som bygger på att man går igenom spelade partier med en erfaren spelare, är en grundpelare i det pedagogiska upplägget. Det är mycket lättare att utvecklas i schack, om man samtidigt som man tränar, spelar aktivt och sedan tillsammans med läraren kritiskt går igenom ens partier för att upptäcka de svaga respektive starkare sidorna i spelet. Den bästa metoden att bli bättre i schack är utan tvekan genom att successivt eliminera sina tillkortakommanden men även att vidareutveckla sina starkaste sidor är ytterst viktigt. Den kontinuerliga verbala kommunikationen mellan lärare och elev kommer idealiskt att leda till att eleven förstår hur han eller hon kan vidareutvecklas mot sina personliga mål.

Förutom att luta sig mot detta är mina undervisningsmetoder unika då tanken med varje lektion är att vara ett komplement till schacklitteraturen snarare än att lägga tyngdpunkten på hänvisningar till litteraturen. Det är viktigt för mig och studenten att jag kan uttrycka vad jag har lärt mig genom att ha spelat schack och umgåtts med starka spelare och inte minst alla mina privata och offentliga undervisningstimmar som har pågått i decennier. Allt detta är givetvis inget man kan lära sig enbart genom det tryckta ordet. Fortfarande har den schackboken inte skrivits där schackspelaren verkligen uttrycker sina innersta tankar och relevanta erfarenheter om schack. Den stora fördelen med att ta privata schacklektioner är möjligheten att skräddarsy lektionen för att nivåanpassa och möta elevens behov. Detta kan aldrig en schackbok göra som vanligen skrivs för en bred publik med syftet att sälja till så många målgrupper som möjligt. Dessutom har eleven alltid möjligheten att genom eget engagemang ställa väsentliga frågor för att därigenom påverka och påskynda sin egen utvecklingsprocess.

För spelare bosatta i Stockholm går det bra att komma överens om att träffas medan det för övriga går bra att kommunicera via skype, gärna med hjälp av Internet Chess Club (ICC) eller motsvarande plattform där det är enkelt och behändigt att flytta pjäserna.

Det finns fyra andra möjligheter att ta schacklektioner:

Den första möjligheten är att vara ställningsorienterad (position orientated) och införskaffa 300 most important chess positions där de 300 viktigaste ställningarna presenteras, det vill säga de viktigaste positionella idéerna spelare på alla nivåer behöver känna till. Genom att assimilera och upprepa dessa ställningar kommer du att öka din spelstyrka avsevärt i proportion till din rating. Om du kan alla dessa nyckelställningar kommer du att ha stora chanser i praktiskt schack att känna igen tematiken inom öppningsspel, mittspel och slutspel. T.ex. om du kan ett specifikt bondeslutspel kan det motsvara kunskapen om 50 bondeslutspel, men du måste veta vilken nyckelställning det är. Detta är den enda genvägen som finns om man vill förkovra sig snabbt och effektivt. Om du vill se konkreta exempel på denna träningsmetod kan du läsa mer i dessa artiklar publicerade på Schacksnack: här och här och här och här.

Den andra möjligheten är att införskaffa boken 300 most important tactical chess positions där de 300 viktigaste taktiska ställningarna presenteras. Genom att assimilera och upprepa dessa ställningar kommer du att öka din spelstyrka avsevärt i proportion till din rating. Om du kan alla dessa taktiska nyckelställningar kommer du att ha stora chanser i praktiskt schack att känna igen tematiken inom öppningsspel, mittspel och slutspel. Om du kan en specifik kombination, spelöppningsfälla eller angreppsplan kan du applicera det taktiska temat i många andra ställningar, men du måste veta vilken nyckelställning det är. Du kommer också att lära dig hur du kan få upp dessa ställningar där det finns ett taktiskt sätt att avgöra partiet. Givetvis kommer du att kunna ha denna metod som målsättning i alla dina partier. Detta är den enda genvägen som finns om man vill förkovra sig snabbt och effektivt. Om du vill se konkreta exempel på denna träningsmetod kan du läsa följande artiklar publicerade på Schacksnack: del 1, del 2, del 3, del 4, och del 5.

Den tredje möjligheten är att sända ett eller flera partier via e-post till thomasengqvist@protonmail.com för att få återkoppling, med hjälp av skriftliga kommentarer. Det kan bli ungefär två a4-sidor per parti späckade med pedagogiska kommentarer. Du kan se exempel på denna träningsmetod här och här.

Den fjärde möjligheten, som är kostnadsfri är att registrera sig på Thomas Engqvists kanal och ta del av mina videor och videokurser på Youtube. Det finns mer information om detta träningskoncept om du klickar här.

Alla är välkomna att ta schacklektioner eller få hjälp med sina förberedelser oavsett nivå, från ratingtalet 1000 upp till 3000. Om du är intresserad av att utveckla ditt spel med ett träningsprogram genom att ta schacklektioner live, på nätet eller via mejl, alternativt har frågor, är du alltid välkommen att skriva till thomasengqvist@protonmail.com för att få mer detaljerad information.

IM Thomas Engqvist

Lämna en kommentar