apr 11

I nedanstående ”Veckans studie” ser det ut som att svart klarar en tämligen enkel remi, då d7-bonden ser ut att falla. Vit kan dock vinna genom att utnyttja taktiska finesser. Om du klarar att lösa studien gör du det bra. Publicera i så fall lösningen i kommentarfältet.

Afek,Yochanan
9ch WCCT 2011-2012
[Engqvist]

Vit drar och vinner

 

Läs kommentaren till “Veckans studie 30”

  1. Thomas Engqvist säger:

    Denna ställning ser vid en ytlig anblick ut som remi eftersom d7-bonden kommer att falla. Garderar vit bonden med damen attackerar svart den med kungen genom att avancera till c7. Detta resonemang fallerar dock på grund av taktiska finesser som ligger dolda i ställningen. Vit vinner efter 1.Qf1+! är en viktig mellanschack. (Direkt 1.Qxh3? Qf6+! leder till remischackar då vit inte kan komma undan utan att offra d7-bonden.) 1…Kc5! Bästa försvaret 2. Qxh3 Kb6! (Det naturliga 2…Kc6 förlorar efter den taktiska finessen 3.Qe6+! Qxe6 och underpromoveringen 4.d8N.) 3.Qh6+! Det svåraste draget att finna i hela studien. 3…Kb7! (3…Kc7 förlorar efter det makalöst vackra 4.Qf4+ Kxd7 5.Qa4+ och hur svart än spelar blir det forcerat dambyte med ett vunnet bondeslutspel.) Det är främst av denna anledning det kan vara svårt att upptäcka det tredje draget eftersom det kräver god kännedom om typiska taktiska finesser i damslutspel. Vi befinner alltså på ganska hög nivå med denna studie. 4.Qe6! Underpromoveringsfinessen dyker upp igen och blir svarts undergång. 4…Qf8+ 5.Ke2 Kc7 6.Qe8 Qf6 7.Qc8+ Och bonden promoveras till en ny dam. Ingen dålig studie av Afek som visar vikten av taktik för vinna damslutspel.

Lämna en kommentar