dec 04

En solid metod att förkovra sig i schack är att nöja sig med att lära sig fem taktiska ställningar i veckan. Detta ”less-is-more-koncept” utarbetades i slutet av 70-talet i samråd med Robert Danielsson som var min tränare vid några tillfällen när jag var tonåring. Då handlade det om att jag skulle lära mig fem ställningar i veckan från GM Ludek Pachmans Mittelspielpraxis im Schach och Endspielpraxis im Schach. Nackdelen var att det kunde vara svårt att hålla disciplinen under 12 månader men med hjälp av e-posten kan man råda bot på detta och samtidigt skapa en pedagogisk struktur.

”Less is more” är ingen latmansmetod utan bygger på principen att det är bättre att göra för litet än för mycket eftersom risken är större, om man försöker göra för mycket, att inget alls blir gjort. Det är av denna anledning bättre att få kursen serverad i små portioner.

Vi har tidigare presenterat den populära e-postkursen De 300 viktigaste ställningarna som startat vid två tillfällen enligt ett rullande schema under två år. Denna kurs blev sedan en inspiration till boken 300 Most Important Chess Positions – Study five a week to be a better chess player.

Eftersom kursen blev så populär och några dessutom visat intresse för en kurs som täcker upp de taktiska domänerna i schack kommer det att starta en ny e-postkurs i början av nästa år. Den kommer att rubriceras De 300 viktigaste taktiska ställningarna och är som kursen om positionella idéer inriktad mot spelare med en spelstyrka i ratingintervallet 1000-3000. Det kommer inte att vara en kurs som enbart handlar om kombinationer, utan även taktiska områden som angreppsschack, varianträkning och hur man får upp ställningar där det finns ett taktiskt avgörande kommer att få sin beskärda del.

Om du är intresserad av kursen är du med i ett rullande schema. Det vill säga att om du startar i januari så kommer kursen att ta dig ett år att genomföra. Det kostar endast blygsamma 500 kr att vara med, vilket alltså inbegriper ett komplett träningsprogram. Sänd ett e-post-meddelande till thomasengqvist@protonmail.com om du vill vara med så sätts du omedelbart upp på en mejllista åtföljt av ett utskick en gång i veckan under ett års tid. Dessa taktiska ställningar har du sedan nytta av för resten av ditt schackliga liv.

Genom att assimilera och upprepa de 300 viktigaste taktiska ställningarna under ett år kommer du att öka din spelstyrka avsevärt proportionellt till ditt ratingtal. Om du känner till alla dessa taktiska nyckelställningar kommer du att ha stora chanser i praktiskt schack att känna igen tematiken inom öppning och mittspel (200) och slutspel (100). Fem ställningar i veckan kommer att skickas ut med lösningen veckan därpå. Genom att du lär dig ett viktigt taktiskt grepp i en ställning kommer du att kunna applicera denna idé i många andra ställningar. Detta är i princip den enda genvägen som finns om man vill förkovra sig snabbt.

Träningsmetodiken är att inför varje ställning försöka hitta det bästa draget, eller den bästa fortsättningen. Det kan ta 1-30 minuter beroende på spelstyrka och förtrogenhet med schacktaktik. Om du tycker någon ställning är för svår väntar du tills lösningen kommer och spelar igenom och memorerar den taktiska idén. En vecka senare, repeterar du ställningen för att motverka de annars obönhörliga glömskekurvorna.

Ett litet smakprov presenteras här nedan med två kombinationsställningar. Lösningarna publiceras i morgon och övermorgon så gör ett försök att sätta dig in i ställningarna redan nu. Det kommer vid ett senare tillfälle smakprov på två andra ställningar som belyser angreppsschack respektive hur man kan få upp en kombinativ ställning.

Eliskases,Erich Gottlieb – Gruenfeld,Ernst
Maehrisch-Ostrau, Moravska Ostrava, 02.07.1933

Vit vid draget (lösningsförslag på onsdag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capablanca,J – Schiffman
Detroit sim, 1909

Vit vid draget (lösningsförslag på torsdag)

 

 

Lämna en kommentar