dec 09

Ett viktigt område inom taktik är kungsangrepp. I detta inlägg är det fokus på den rockerade kungen vilket indikerar att kungen normalt har en säker position. Ett av de största taktiska problemen att lösa för den angreppsvillige är på vilket sätt man ändå kan komma åt en relativt säker kung. Generellt finns följande tre metoder:

1) Försök uppnå någon form av strategisk fördel på samma flygel som den rockerade kungen. Det kan t.ex. vara att man har flera pjäser än motståndaren på den aktuella flygeln.

2) Försök att framkalla svagheter i rockadställningen, t.ex. med hjälp av offer eller fördelaktiga pjäsavbyten i syfte att försvaga försvaret. En vanlig hjälte i försvaret är springaren på f6 som försvarar punkten på h7 och andra viktiga fält på kungsflygeln som h5 och g4 där vit kanske vill angripa med sin dam.

3) Lär dig olika mattoperationer, det vill säga manövreringar som leder till matt.

Den följande ställningen uppstod mellan Leiser och Buscaglia i det nationalla mästerskapet i Schweiz 1957 och är synnerligen instruktiv då den representerar alla tre metoderna. Scrolla ner försiktigt så att du inte ser lösningen och kan tänka själv.

Leiser – Buscaglia
Swiss Championship, 1957
[Engqvist/Pachman]

Hur kommer vit åt den relativt säkra kungen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit står på solklar vinst och frågan är hur vit vinner effektivast. 1.Rc3 Det logiska draget som tar en central linje i besittning med tempovinst och förbereder det nästföljande springaroffret. Det gick att offra springaren först på e6 och sedan spela tornet till c3 men det skulle bara leda till materialvinst. Nu är det troligast att det blir matt efter svarts naturliga drag. Ett mer positionella tillvägagångssätt är 1.h5 för att spela på en så kallad squeeze för att låna ett uttryck av Boris Gelfand. 1…Qd8 2.Nxe6! Det här är det mest logiska och eleganta. Vit offrar springaren på den svagaste punkten i svarts ställning och följer därmed Steinitz klassiska angreppsprincip. Den taktiska idén är att locka ut svarts kung som stod relativt säkert till en osäkrare ställning. 2…Kxe6

Hur fortsätter vit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Qxd5+!! Det andra pjäsoffret som är inget mindre än ett damoffer är den stora höjdpunkten för nu tvingas svarts kung ut i en ytterligt prekär situation. 3…Kxd5 4.Rd1+ Ke4 Eftersom den klassiska diagonalen a2-g8 har eliminerats av de två skyddande bönderna på e6 och d5 leder 4…Ke6 till matt efter 5.Bc4. 5.Rc4+ Kf3 6.Rd3+ Kg4 7.Be2+ Kxh4 8.Rcc3

Det går inte att förhindra matt i nästa drag så svart gav upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har just sett prov på ett magnetoffer som i det här fallet fungerade som en mattoperation, det vill säga metod 3.

Vi har också använt metod 2 eftersom det första och andra magnetoffret hade till syfte att försvaga svarts bondeskydd längs den klassiska diagonalen. Svarts kung hade visserligen inte rockerat, och inte ens gjort en artificiell rockad, men kungsställningen kan ändå rubriceras som relativt säker med tanke på de vita bönderna som skyddade den från h7-g6-f5-e6-d5.

Om vi backar tillbaka, det vill säga scrollar bakåt till utgångsställningen kan vi se att hela sex pjäser hade potential att angripa svarts kung så det var ingen tvekan om att den strategiska grunden redan uppnåtts och att ställningen var mogen för en avgörande kombination. Detta indikerar att vi även har följt metod 1.

Detta var den sista delen i presentationen av e-postkursen De 300 viktigaste taktiska ställningarna. Alla ni som nu vill lägga krutet av schackträningen på taktik är välkomna att delta från och med nästa år enligt principen ”less is more”.

Varför lära sig tiotusentals taktiska ställningar när det räcker med 300 för att förstå alla de viktigaste taktiska idéerna? Redan grekerna insåg 480 f.Kr i slaget vid Thermophyle att det viktigaste inte var att ha en numeriskt stor armé utan kvalitéten på krigarna och taktiken var de avgörande faktorerna. Det är samma sak med slagkraftig schackträning. Det är inte antalet ställningar som är avgörande utan vilka ställningar och hur ofta du repeterar.

Anmälan: thomasengqvist@protonmail.com

 

 

 

 

Lämna en kommentar