maj 25

I ett meddelande från Skatteverket klargör de att de som sysslar med tankesporter som schack och bridge inte ska räknas som idrottsutövare och därmed är schackturneringsarrangörer tvungna att förutom att lämna kontrolluppgift även betala sociala avgifter på de prispengar som betalas ut. Det här är inget mindre än en katastrof för seriösa turneringsarrangörer och gör det i princip omöjligt att inte gå med förlust, även för en framgångsrik turnering som Västerås Open. Vad tusan gör vi? Vänliga hälsningar André Nilsson, Ordförande Västerås Schackklubb.
Läs de 31 kommentarerna till “Skatt”

 1. Rickard Engman säger:

  Går ut i Krig !

  Njaaa det funkar nog inte …. men myndigheter brukar inte själva veta vad det är för regler , som gäller ……. så det är inte omöjligt att om ni pratar med en annan ” Handläggare ” så har de en annan åsikt i frågan.

  Tyvärr räker det nog inte med det.

  Hur är det med FIDE ?

  Anser inte de att Schack är en idrott ?

  Har de inte försökt komma med i den stora idrottsliga gemenskapen inom de Olympiska Spelen ?

  Har de inte försökt med Doping-kontroller ?

  Dessa doping-kontroller vilka utförde dessa ?

  Min gissning är att det var medicinsk personal godkända av I O K

  Sveriges Schackförbund bör rimligen anlita en Jurist / Jurister ( Hmmmm nog billigare att betala skatt för all framtid…. )

  Det finns väl schackspelare , som är jurister ( Tex Ferdinand Hellers ) De har kanske en smart lösning på problemet

 2. Sune Larsson säger:

  ”Det finns väl schackspelare , som är jurister”

  Furhoff finns här till höger…

 3. Rickard Engman säger:

  Har ” Skumat ” igenom länken till Skatteverket , och deras regler , och det ser verkligen mörkt ut……..

  Får ingen verklig klarhet i alla deras regler , och möjliga undantag . Deras regler verkar gälla idrotts-utövare , och de anser väl att schackspelare inte är idrottare ?

  Kan Sveriges Schackförbund börja på att kalla prispengar för stipendier ( dvs istället för att tävlingsarrangören betalar ut prispengar så skickar de in pengarna till Sveriges Schackförbund , och de skickar sedan ut stipendier till ” pristagarna”

  Näää det funkar nog inte , men myndigheter brukar vara bra på att ha oklara regler , och undantag , och det finns kanske regler , som motsäger deras andra regler ?

  Regler , som därmed går att använda emot dem.

  Om jag kommer ihåg rätt ( Något , som jag inte alls är säker på att jag gör ) så försökte skattemyndigheterna ( Eller var det någon annan myndighet ? )för ett antal år sedan med att påstå att Schack är ett spel , som skall gälla under lotteri-lagen !

  I sak att utgången av spelet är styrt av slumpen inte i huvudsak av skicklighet! ( H-vete vilken tur Kasparov ,Anand ,Carlsen mfl måste ha ! ) Jag tror att Kent Vänman inom Sveriges Schackförbund vet mer om denna händelse.

  Hitta regler , som går att använda emot dem.

  Om de påstår något som är felaktigt försök tvinga dem att bevisa att de har rätt !

  Tyvärr är det så med myndigheter att de kan ha fel på alla punkter , men de kommer ändå att anses ha rätt 🙁

 4. Mats Olofsson säger:

  Slut för schacktävlingar i Sverige?
  Men, man kan spela tävlingar utomlands där man har ”bättre respekt för schack”

 5. Håkan Lyngsjö säger:

  Det är ganska intressant att vi har två ord som tolkas lite, lite olika, nämligen sport och idrott. I t.ex. engelskan finns bara ordet sport, och det är lättare att motivera att schack skulle ingå i ”sport” än i ”idrott” i språkbruket hos icke-schackspelare.

  I andra länder, t.ex. Ungern, verkar det vara självklart att schack ska klassas som en sport. Men på ungerska gör man väl inte denna språkliga distinktion mellan idrott och sport. Sporthjältar som Peter Leko har då inga problem att vinna priser i kamp med friidrottare osv. Hur är det på norska? Har inte MC vunnit utmärkelser i kamp med atleter?

  Nu är det tyvärr så att vårt svenska sportförbund heter ”Riksidrottsförbundet”, så det är självklart att det är ordet ”idrott” som får bestämma vem som får vara med, och vilka regler och lagar som gäller. SOK har inte det ordet att tampas med, utan får sälla sig till vad som internationellt klassas som en olympisk gren.

  Mitt intresse har alltid rört varför det är just ”idrott” och tolkningen av detta ord som gäller i Sverige. Jag finner det både irriterande och pinsamt att ständigt fastna i den argumentationsfällan. Varför är det relevant vad som är en idrott? Vilka privilegier ska bågskytte ha, som schack inte har, bara för att det kallas en idrott? Är det muskelansträngningen i armen som spänner bågen som avgör vilka skatteavdrag som kan göras? Ingen kan väl påstå att schack inte kräver koncentration…

  Alla verkar vara överens om att schack (liksom bridge) är en sport. Det framgår till och med i den bifogade länken att schack är en ”tankesport”, dvs en sport. Att vi faller på en språklig skillnad är löjligt, men leder tyvärr till att den internationella tolkningen av ”olympisk gren” är det som först måste förändras innan vi kan komma någonstans med den här diskussionen i Sverige. Ordet ”idrott” lär inte försvinna från svenska språket.

 6. August på Ekhemmet säger:

  Ja kan trösta Andrealuen me att ja ställer upp i Västerås Open även utan prispengar. Ja vell spela schack med bra belysning au töstnad i spellokala. Dä fau I göra även i VÄXJÖSPELEN ,helja före messömmer. Anmälen Eder snarligen.
  Inga penningpriser,däremot fina glaspjäser och populära tröjor ”Vinnare Växjöspelen”. Sköna att ha på sig,dessutom kan inte ens Skattemyndigheten hindra er att dra av dem. Tur för August att nämnda potentater ännu inte infört sociala avgifter på kaffihalvan.

 7. André Nilsson säger:

  Jag tycker att det är märkligt att en diffus term som ”idrott” kan leta sig in i en lagtext. Det finns gott om gråzonsföreteelser, t.ex. dart, biljard, curling, pistolskytte, bilsport, hästsport osv. där man i varierande grad rör på dödfläsket. Men jag håller med Håkan Lyngsjö till 100% här: det är väl ändå inte muskelansträngningen som ska avgöra skatteavdragen för ideella föreningar?

  Intressant i sammanhanget är också att det tycks pågå en betydelsförskjutning av orden ”idrott” och ”sport”. Jag har alltid tyckt att det senare har en vidare betydelse, men för många är orden mer eller mindre synonyma. Så om några decennier när betydelsetransformationen eventuellt är fullbordad kanske vi återigen slipper betala sociala avgifter så fort någon ska ha ett ratingpris på några futtiga hundralappar.

 8. André Nilsson säger:

  Om vi går till lagtexten (Socialavgiftslag (2000:980) står det så här:

  Ersättning till idrottsutövare
  19 § En ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).

  Ja, vad är ”idrottslig verksamhet”?

 9. Bo Berg säger:

  Vem har fört upp denna fråga på SSF:s agenda?

  Är det någon i CS eller TK? eller är det någon nitisk byråkrat vi Skatteverket? Om det sista vem? och var?

  Redan i första stycket i Skatteverkets meddelande står det citat: ”Med idrottslig verksamhet avses normalt sådan verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Riksidrottsförbundet eller annan jämförlig organisation, jfr prop. 1990/91:76, s. 9.”

  Denna formulering är således ingen nyhet men däremot det som André skriver citat: ”…de som sysslar med tankesporter som schack och bridge inte ska räknas som idrottsutövare…”

  Dock står det direkt i stycket eftertåt under citat: ”Om sådan förening till en idrottsutövare under ett kalenderår betalar ut ersättning, inklusive förmåner, som understiger ett halvt prisbasbelopp (21 200 kr) ska föreningen inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Om ersättningen uppgår till ett halvt prisbasbelopp eller mer, ska arbetsgivaravgifter betalas på hela beloppet.” osv.

  Men det blir kanske svårt att tolka in iom. att stycket ovanför är markerat i kanten.

  Enda lösningen är för SSF och schacksverige att börja stödja FIDE i Kirzans kampanj att få schack godkänd som olympisk idrott. I så fall tvingas SOK internationellt uppifrån att godkänna schack som idrott.

  RF har genom stark lobbing mot Skatteverket varit med att utarbeta dessa regler. De vill inte av samma skäl anta SSF som medlemmar i RF och SOK har samma principtolkning just nu, men där skulle nog SSF ha större möjligheter att lobba med argumenten att FIDE ligger i förhandling med OK internationellt och att många nationer har med schack i sin OK.

  RF är vidare ett mycket starkt och stort förbund som vill ha monopol på dessa förmåner och ser på schackförbundet såsom svartfötter som försöker utnyttja det som RF förhandlat sig fram till.

  Här finns det ju demokratiska argument att lobba mot politikerna till att förändra orättvisan för SSF och liknande förbund.

  SSF bör nog tillsätta en kommitté och få fram lobbyister som har ingång till Rosenbad och som är duktiga på att blogga och twittra mm. Detta gäller inte bara Skattemyndighets regler utan mycket mer.

 10. Tomas Bragesjö säger:

  Det här var det dummast jag varit med om sen Dackefejden. Betyder det även att KM tävlingar ska skattas? Jag tycker att vi startar ett protestlista och lämnar över till skattmasen. Alla aktiva schackspelare i Sverige skriver nog lätt på listan.

 11. André Nilsson säger:

  Det är ju märkligt att man har en sådan snäv tolkning av vad ”idrottslig verksamhet” är, medan man är väldigt frikostig vad gäller vilka som ska sorteras in under ”idrottsutövare”:

  ”Till idrottsutövare bör räknas aktiva deltagare i den idrottsliga verksamheten liksom tränare, instruktörer, domare, linjemän, materialförvaltare, speaker och därmed jämställda slag av funktionärer.”

 12. Bo Berg säger:

  André, nu tycks vi vara hyggligt överens, men schacket har hamnat i en svår och tung uppförsbacke och nu behövs bevis på ”fysik” och uthållighet samt målmedveten strategi samt att vi samlar oss och angriper detta på rätt sätt.

  RF ser sig här ha gjort en stor framgång, men de har ju skapat sig ett monopol och mobbar bort de som de själva inte anser vara berättigade till samma möjligheter. Här har de fått politiskt majoritetsstöd, men genom rätt lobbing inkl. aktivitet på olika bloggar och twitter, facebook mm. kan vi tillsammans med liknande förbund få stöd för vår hållning pga. att detta är odemokratisk förändring från tidigare regler.

  Ulf Anderssons ”konstnärslön” och det beslut som togs då är, enligt mig, också ett argument för att jämställa kulturell idrott med fysisk samt att schack mm. har minst lika god possitiv påverkan på individen som ren fysisk aktivitet. Här går det att ge exempel på forskningsprojekt och ”Schack4an” mm.

  Tomas Bragesjö, jag förstår din spontana reaktion, men att ge sig på fogdarna ger nog ingenting mer än en kamp mot väderkvarnar. Se mitt förra inlägg #9.

 13. Anders Lind säger:

  Jag har för mig att åtminstone för några år (Kanske 5-7 år sedan) sedan så kunde man få en kontrolluppgift (Och jag tror att Bangolfförbundet gick ut med att man som förening skulle skicka kontrolluppgifter) på prispengar i bangolf (Som generellt sett är mindre än i schack) och även när det gällde domararvode. Det kan mycket väl så att det har ändrats sedan dess för oss bangolfare. Det är ju oavsett fantastiskt löjligt om man som hobbyspelare i bangolf eller schack skulle behöva betala skatt på vinster i turneringar/tävlingar

 14. Calle Erlandsson säger:

  Sanningens ögonblick för de bakåtsträvare som en gång i tiden arbetade hårt för att SSF inte skulle gå med i Riksidrottsförbundet.

 15. André Nilsson säger:

  Om man får tro Svensk Bridge 1/2000 s. 19 har schacket redan ansökt om medlemskap i RF: http://www.svenskbridge.se/e107_files/information/nummer100.pdf

  ”Redan 1968 diskuterade styrelsen om att försöka ansluta bridgen till RF (Riksidrotts-förbundet), vilket skulle vara ytterligare ett kliv uppåt på statusstegen och förbättra bridgens anseende. Schackförbundet hade försökt något år
  tidigare men fått avslag, men SBF beslutade sig för att undersöka frågan.

  Den första formella ansökan gjordes emellertid inte förrän i slutet av 80-talet. RF avslog då ansökan med motiveringen att ”bridge inte är någon idrott”. I slutet av 90-talet gjordes nya försök att komma med i RF, även då med negativt
  resultat.”

 16. André Nilsson säger:

  Ett CS-protokoll där skattefrågorna har diskuterats. Bläddra till sidan 10-11 och § 23a:
  http://www.schack.se/arkiv/protokoll/cs/cs2008_5.pdf

  Ibland är visst idrottsinslaget stort inom schacket, men bara om staten tjänar på det …

 17. André Nilsson säger:

  @ Calles inlägg 14:

  Rätta mig om jag har fel, men frågan utreddes väl grundligt och man kom fram till att SSF skulle få mycket lägre bidrag om man beviljades inträde i RF?

 18. Håkan Winfridsson säger:

  Kontrolluppgift är ju inget nytt det har ni ju varit tvungna att skicka in redan tidigare. Det fick jag en själv för 15 år sedan när jag vann prispengar i Limhamn Open.

 19. Andreas van der Wal säger:

  Kontrollavgifter har jag fått när jag vunnit prispengar (många år sen nu), men sociala avgifter på prispengarna tror jag inte någon betalat.

 20. Bo Berg säger:

  Jag har kollat upp lite på http://www.skatteverket.se/ och http://www.riksdagen.se/ idag.

  Skatteverket har SKV M och A bland annat. A står för anvisningar och är just det och M står för meddelande. Detta är ju lite starkare, lagtexten är det som det refereras till i SKV M.

  De som sammanställer dessa SKV M är några handläggare vid Skatteverkets huvudkontor i Solna.

  I SKV M 2008 ( http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800016857/SKVM+2008.22.pdf?posid=7&sv.search.query.allwords=Dnr 131 578457-07/111 ) står det inget omnämnt att schack skulle vara något undantag. I motsvarande skrivelse 2009 som André i huvudinlägget refererar till finns vissa ändringar inlagda med markeringar. Nu finns även den senaste SKV M 2010:17 utlagd (http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee23080003708/SKV+M+2010.17.pdf?posid=5&sv.search.query.allwords=Dnr 131 578457-07/111) och här är ändringar inte längre markerade.

  Denna ändring har inte uppfattats av SSF:s CS förrän nu våren 2011. Och när det upptäcks så backar CS och meddelar att arbetsgivareavgifter mm. kommer att tas ut vid SM nu i sommar.

  Om denna nya tolkning är riktig så har SSF redan gjort sig skyldiga att inte efterleva. Jag har talat med berörda inom CS och framfört min åsikt. De som gör sig oanträffbara får det här på SchackSnack.

  Om nu SSF:s kansli och dess CS har börjat agera ”fogdeoxar” till Skatteverket på SSF:s medlemmars medlems- och bidragspengar så finns det stor anledning att i frågasätta denna SSF-ledning.

  Vissa handläggare vid Skatteverkets huvudkontor i Solna kallas för ”expertgrupp” och framställer dessa SKV M antingen i en grupp eller ensamma. Dessa handlägger har givetvis expertkunskaper inom olika områden förutom de skattemässiga sas. (Detta skriver jag inom parentes då det bara är ett förmodat antagande. Det är ju absolut inte otroligt att det finns minst en, bland dessa, som tillhör någon förening i RF. Vem eller vilka i ”expertgruppen” skulle anses lämpligare till att skriva SKV:s meddelande i denna fråga?) De politiska dokumenten talar tydligt om att det inte bara gäller RF-anslutna förbund och exemplet med friluftsfrämjandet finns tydligt angivet, men är inte det enda.

  Vid mina efterforskningar så har det inte inkommit några nya politiska dokument som på något sätt styrker SKV M 2009 eller 2010, utan detta tycks endast vara ett verk av någon/några tjänstemän vid Skatteverkets sk. ”expertgrupp” i Solna.

  Jag uppmanar Andrè som ordförande o Västerås, alla distrikt och arrangörer runt om i landet att följa det som står i SKV 2008 och jag anser att SSF:s CS är på väg att försämra förutsättningarna utan, till synes, kamp.

  STOPPA ALLA BETALNINGAR TILL SKATTEVERKET och KRÄV TILLBAKA pga. FELINFORMATION!

 21. André Nilsson säger:

  Bo, du behöver inte vara orolig att undertecknad ska ge sig utan kamp. Jag skickade nedanstående brev med frågor och synpunkter i går:

  Fråga:
  Det har kommit till min kännedom att schack numera inte klarar sig undan sociala avgifter för utbetalningar upp till ett halvt basbelopp i samband med exempelvis tävlingar. Detta står beskrivet i http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee23080003708/SKV+M+2010.17.pdf

  Synpunkt: finns denna information lätt tillgänglig någonstans eller är tanken att ideella föreningar ska lusläsa sådana här meddelanden i jakt på ny information? Det hade varit önskvärt att plocka in den i någon av de broschyrer ni tillhandahåller …

  Nåväl, jag ifrågasätter starkt den tolkning ni gör av orden ”idrottsutövare” respektive ”idrottslig verksamhet”. I det första fallet gör ni en synnerligen generös tolkning, t.ex. anses en speaker vid idrottstävlingar vara idrottsutövare. Det kan således inte vara någon fysisk prestation som motiverar att man slipper undan att betala sociala avgifter.

  Idrottsbegreppet har diskuterats i domstolar tidigare. I en kammarrättsdom 2005-02-24 i Göteborg (mål nr 2302-4) gick man på länsrättens bedömning att idrotts- och tävlingsinslaget i schack är stort. I det fallet betydde det att en schackstiftelse blev skattepliktig.

  Det kan inte vara så att staten i det ena fallet att schack pysslar med idrott för att kunna kräva in skatt, och i ett annat fall anser att det inte är idrott för att man ska kunna kräva in skatt.

  Urban Strömberg heter personen som kontrollerat och godkänt Skatteverkets meddelande, och jag skulle vilja att han eller någon annan svarar på hur man har resonerat kring formuleringen ”Verksamhet med tankesport, t.ex. schack eller bridge, omfattas inte liksom verksamhet där djur bedöms eller tävlar, t.ex. agility.” som smög sig in 2009. (Sedan kan jag ju inte låta bli att försynt fundera om exempelvis ridsporten är medveten om att den numera inte är undantagen …)

  De tolkningar som har gjorts känns oerhört inkonsekventa och måste redas ut. Det är mycket olyckligt att ett ord som ”idrott” har letat sig in i lagtexten eftersom det är öppet för tolkning …

 22. André Nilsson säger:

  Om man vill stå upp mot Skatteverket kan man i samband med att man lämnar in skattedeklarationen efter att ha delat ut prispengar skicka med en separat skrivelse och tala om att man tolkar lagen på ett annat sätt än som det står i Skatteverkets meddelande, och att man inte tänker betala in några sociala avgifter. Om jag har fattat saken rätt, efter att ha fått den förklarad av en vänlig handläggare, räknas det då som ett ”öppet yrkande” (http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.327324/expertpanelensa-minskar-du-risken-for-skattetillagg) och man slipper att påföras en massa straffavgifter om det skulle visa sig att man har fel.

 23. Andreas van der Wal säger:

  Bra skrivning André. Ska bli spännande att se vilket svar det genererar.

 24. Tomas Corsell säger:


  Ett sällskapsspel med ursprung i manligt dominerade, rökiga, mörka och eljest ohälsosamma miljöer, där spelarna, ofta tobaksrökande och under inmundigande av ansenliga mängder alkohol, efter strategiska och taktiska övervägande, med minimal kroppsansträngning av endast enkla armrörelser, i tur och ordning placerar sina spelmarkörer till efter förmåga bästa erhållna positioner.
  Det handlar om Dart (en idrott ansluten till Riksidrottsförbundet).
  Vad trodde ni jag talade om? Schack???

 25. Pål Magnussen säger:

  Till detta idrottshistoriska konstaterande kan jag ge den kompletterande upplysningen att året var 2009 (som dart kom med i Riksidrottsförbundet) och priset som ”årets lobyist” i Almedalen togs av Allan Larsson och det där miljardbygget som ska uppföras i fyrsikens tecken i Lund. I hård konkurrens av svenska dartförbundet…

 26. Sven-Olof Andersson säger:

  Hej!

  Vill för ordningens skulle lämna några kommentarer i sak.

  Frågeställningen om halva basbeloppsregeln för vissa typer av ersättningar är ingalunda ny inom schackkretsar. För egen del var den aktuell vid NM i Östersund 1992 och även inom SSF senare under 90-talet när ett par tre klubbar ville ha stöd med argumentering mot Skatteverket – och som de också fick. Vid lag-EM 2005 var det aktuellt vad gäller prispengar till en amerikan i en sidoturnering och där det särskilda skattekontoret i Ludvika gick på vår linje (arten av SINK). För ett par år sedan hade vi åter ett aktuellt ärende där tidigare inlaga nyttjades, delvis uppdaterad. Därefter avhördes tydligen inte Skatteverket mera så därav kunde förhoppningen vara att ”hälsan tiger still”. Att tankesport nu ”smugit” sig in i ett SKV-meddelande innebär inte att det har dignitet av lag eller föreskrift. Det står schacket fritt att hävda sin uppfattning och gå in i process – vem som har vit och svart låter vi vara osagt.

  Den av André omnämnda LR- och KR-domen har jag tillgång till. Den kan vara ett halmstrå. KR-skrivningen ”Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning och ändrar därför inte den överklagade domen” innefattar bl.a. LR:s skrivning ”Begreppet uppfostran anses inte innefatta verksamheter med idrottslig inriktning. Länsrätten delar stiftelsens uppfattning att schack inte kan hänföras till vad som i mera vardagligt tal räknas till idrott. Likväl anser länsrätten att idrotts- och tävlingsinslaget i schack är så stort att det inte kan anses som uppfostran i den mening som avses i 7 § 6 mom. SIL……etc. Intressant att notera är skillnaden i uttryckssätt ”idrottsverksamhet” och ”idrottslig verksamhet”. Det sistnämnda är det som återfinns i lagtext – och som får anses åsyftas i domen ovan.

  I detta sammanhang kan det också vara intressant att se sig om i omvärlden, t.ex. idrottspriser i Norge (Magnus Carlsen), Ryssland och Kina (damvärldsmästarinnan fick ett Athletics Award tillsammans med ett antal ”fysiska” olympiamästare). Det är vidare rätt vanligt att schack är anslutna till sina nationers olympiska kommittéer. Jag vill minnas att det tidgare redovisats på (dåvarande) Schacksnack. Huruvida någon EU-anpassning skulle vara angelägen är en fråga för sig – dock har vi nu den aktualiserade momsproblematiken för iddella organisationer.

  SSF:s tänkta hantering i fortsättningen framgår av styrelseprotokollet 2011-02-19–20, § 11 (se beslutsrutan). Någon form av öppet yrkande/tilläggsskrivelse kan bli aktuellt, dvs. att vi inte tar med aktuellt underlag men redovisar öppet att vi inte gjort så med hänvisning till vad som vid idrottslig verksamhet i övrigt gäller för domararvoden, prispengar etc. understigande ett halvt basbelopp per person för helt år räknat.
  Att redovisa öppet är för att eliminera risken för eventuella sanktionsavgifter i efterhand. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift påverkas inte av om halva basbelopps-regeln blir tillämplig eller inte. Sådan uppgift ska ändå lämnas på skilda typer av ersättningar.

 27. André Nilsson säger:

  Skulle inte SSF kunna författa ett generellt öppet yrkande så att alla klubbarna inte behöver uppfinna hjulet var för sig?

 28. Sune Larsson säger:

  Dart är fysiskt jobbigare än schack. Man kan få ont i armen.

  Möjligen är likheterna med Go större.

 29. Bo Berg säger:

  Bra André!

  Men Du skriver ändå lite undergivet att schack numera inte klarar sig undan sociala avgifter.

  När det gäller kammarrättsdomen 2005-02-24 i Göteborg (mål nr 2302-04) som både Du, André, och Sven-Olof åberopar så är jag mer tveksam till att blanda ihop detta. Grundfrågan i det fallet gällde såsom Sven-Olof anger ”Begreppet uppfostran” och schack som ett medel för detta bl.a. Det står i mitten på sidan 2 citat: ”Stiftelsens ändamål är att främja barns eller ungdoms vård och fostran genom att utnyttja de rika möjligheter som schackspelet har för sådant ändamål… osv.” (se mål nr 2302-04).

  Detta mål gällde och gäller Stiftelsen Doktor Tore Riltons befrielse eller skyldighet att betala skatt på utdelningen samt förmögenhetsskatt på totala Fonden.

  Vidare beslutades det citat: ”…att det över huvud taget inte kunde anses tillämpligt och i synnerhet inte när det gäller bidrag till Rilton Cup inkl. prispengar.” osv. (se mål nr 2302-04).

  Slutligen så står det på sidan 9 Länsrättens mål 5584-02 bl.a. citat: ”När det sedan gäller undervisning och utbildning framgår det av redovisningen från stiftelsens bidragsgivare att de genom uppsökande verksamhet på olika skolor i Stockholmsområdet har försökt introducera schackspelet bland eleverna. osv.”

  Här var det och är det största problemet, verksamhetsredovisningarna från Stockholms SF, Stockholms SS samt Sveriges SF. Men här har det på senare år hänt mycket med verksamheten till det bättre genom Schack4an mm. Problemet är nog ändå Rilton Cup och start samt prispengar, men det skulle nog vara värt att göra en grundlig utredning över detta för att söka efter den minsta gemensamma nämnaren mellan stiftelsens ändamål och skatteverkets tolkningar av lagen.

  Skatteverket fick vissa direktiv senare delen 1990 att söka efter sådant här. Men det finns kanske en möjlighet att komma tillbaka med en ny god verksamhetsplan.

  Sedan, Urban Strömberg, har han även skrivit SKV M 2009-29?

  Slutligen samtycker jag med André om att SSF:s CS bör agerar starkt och resolut enligt de beslut som redan tagits. Se CS-prot. 2011-02-20, § 11 som SOA åberopar.

 30. Rickard Engman säger:

  Håller med alla icke uppgivna kämpande krigare !

  Speciellt André Nilsson , och Bo Berg , som arbetar hårt för att vinna kriget mot ”Skattemonstret”

  Kan det vara en idé att SSF skaffar sig allierade ?

  Tex inom Bridge rörelsen eller andra drabbade föreningar ?

 31. André Nilsson säger:

  Vi kommer att sätta ner foten redan under SM i sommar så får vi se vad Skatteverket säger …

  Bo: Skatteverket brukar själva vara flitiga på att citera Kammarrättsdomar, så det är inte omöjligt att Göteborgsdomen kommer till användning. Jag vet faktiskt inte vem som har skrivit det tidigare meddelandet – det är inte undertecknat. Det vore bra att veta, eftersom det var där de där förargliga raderna skrevs in. Man skulle vilja veta hur de resonerade.

Lämna en kommentar