mar 06

I detta videoklipp visar den trettonde världsmästaren Garry Kasparov sin vördnad för Robert James Bobby Fischer som blev världsmästare genom att besegra Boris Spasskij i Reykjavik 1972. Kasparov uttrycker bland annat att årtalet 1972 var kulmen i schackets historia.

I denna uppskattade video från en föreläsning som gavs 29 oktober 2014 på Center64 (www.center64.com) delger Lucas Anderson oss biografisk information om Bobby Fischer medan FM Warren Harper analyserar tre viktiga partier.

Lämna en kommentar