feb 02

Vid kongressen i Örebro 2013 fick CS i uppdrag att öka medlemsantalet och arbeta för ”aktivare medlemmar”. Dessutom ville man öka antalet verktyg för klubbar och distrikt. Nu sjösätter SSF en Klubbschackskommitté som skall hjälpa schackklubbarna i landet att utveckla sin verksamhet. Till att börja med vill kommittén samla in tips och förslag och därför går vi ut med denna enkät. Tag chansen att vara med och utveckla Schacksverige!

(1) Tips från er klubb
Vi vet att många klubbar har bra idéer. Kom med förslag och tips om hur ni har utvecklat er klubbs verksamhet och som ni vill dela med er av till andra.

(2) Områden som ni vill ha tips om.
Här kan ni ange områden som ni skulle vilja utveckla inom er klubb men inte vet hur.

(3) Hur man sprider idéer mellan klubbar.
Hur tycker ni att man bör sprida tips och förslag mellan klubbarna i Schacksverige?

Vi ser gärna att ni besvarar enkäten så snart som möjligt. Skicka era förslag till klubbschack@schack.se

Det går även bra att skriva förslagen direkt på Schacksnack.

För Klubbschackskommittén 2015-02-01:
Cajsa Lindberg Kalmar SK, André Nilsson Västerås SK och Ulf Wallgren Solna SS

Läs de 4 kommentarerna till “Enkät från Klubbschackskommittén”

 1. Thomas Engqvist säger:

  Följande mejl från Kenneth Wallin, Helsingborg, damp ner på redaktionen…

  Hej I detta sammanhang representerar jag ej någon traditionell schackklubb. Jag har engagerat mig med en enda skola under många år (7e) Jag sköter en skolschackklubb tillsammans med mellanstadieelever, Schack4an verksamheten, och ett lunchschack tillgänglig för alla årskurser Nollan upp till årskurs 9. Därtill något jag kallar HSS Rookies, ett samarbete med Helsingborgs schacksällskap(HSS) också på nämnda skola. Några få elever har jag tränat individuellt. Ej efter talang vilket jag inte prioriterar utan helt efter om intresse finns. Jag är på skolan helt ideellt och i gott samarbete med skolans ledning och personal. Jag har inget ordnat samarbete med föräldrar men engagerar vissa högstadieelever för att hjälpa till. Jag får emellanåt frågor från klubbarna om talanger och vilka som kan tänkas komma till klubbarna. Mitt svar är att klubbarna får rekrytera – jag uppmuntrar. Jag ser skolans schack som en plantskola. Klubbarna har sedan goda möjligheter att locka elever till klubbarna med trivselinbjudningar samt enstaka schacktävlingar för nybörjare och liknande. Eftersom jag tycker att det är bra om HSS får möjlighet att fylla på er enkät skickar jag den vidare till dem (Åke Westin, Rolf Johansson)

  Se gärna följande länkar grundarbetet Schack4an för 4e klassare

  http://www.schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/

  Mitt samarbete med en schackklubb i stan…LUNCHSCHACK för alla elever på skolan

  http://www.schack.se/wp/wp-content/uploads/2013/09/HSS_Rookies.pdf

  Jag startade upp Schack4an i området under säsongen 2008-2009

  http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2009/05/12/vastra-bergaelever-laddar-for-schackfinalen/

  Vänligen Kenneth Wallin, Helsingborg (Västra Berga skola)

 2. Thomas Engqvist säger:

  Ytterligare ett mejl från Andris Kraulis…

  (1) Jag har lagt fram följande förslag till Roslagens Schakförbund för beslut.

  (2) En brainstorming strategisk konferens enligt mitt
  tidigare mailat föralag skulle göra susen.

  (3) En maillista till alla klubbar. Kanske den du har duger.

  Rekommendation gällande strategisk konferens
  Resultatet vad gäller främjandet av schack i Sverige 2013 blev:
  – Medlemsantalet sjönk med 4% i st f en ökning med 5% enligt SSFs strategiarbete 2012. Från målet 28 935 till 26 822.
  – Schack4an minskade 6% En liten minskning enligt SSF ”man tvingades dra ner på resurserna”
  – Skolklubbarna minskade med 10% Enligt SSF ”bara” 40 klubbar. Fadderbidraget togs bort för att SSFs ekonomi behövde stärkas. (Se Jonas Sandboms, Stockholms Schackförbund, motion.)
  I kongresshandlingarna läser vi en ekonomisk strategi:
  – ”Vi bör vara försiktiga med att urholka det egna kapitalet.”
  – ”Långsiktigt mål att det egna kapitalet uppgår till minst 50 procent av årsomsättningen.”
  Det finns ingen annan strategi uttalad för verksamheten än att man följer fjolårets. En strategi som ledde till -4% i st f +5%
  Jag anser att SSF är inne på fel kurs, tre stoppljus, larmklockor ringer. Jag stöder till fullo Lennart Brorsons, Sollentuna, motion att distrikten får hjälpa till att göra en konkret handlingsplan, då den gamla inte fungerar.
  Om det inte sker någon drastisk ändring av dessa negativa trender under 2014 och om SSF inte har någon trovärdig åtgärdsplan, kan ett misstroendevotum inte uteslutas nästa år.

  Projektbeskrivning Schack4+
  SYFTE: Behålla flera spelare i schacket efter Schack4an
  STYRGRUPP: RSF styrelse
  PROJEKTLEDARE: Andris Kraulis (AK)
  BESKRIVNING: Skolorna delas in i två grupper, TH ovh EA.
  TH består av 5 ”duktigare” skolor med ett genomsnitt 15 elever som ägnar sig åt detta i 40 lektionstimmar under ett år.
  AE består av 5 ”normala” skolor med ett genomsnitt 15 elever som ägnar sig åt detta i 20 lektionstimmar under nio månader.
  De motsvarande kontrollskolorna med namngivna elever utses.
  Ansvarig för detta är Per Hultin (PH)
  GENOMFÖRANDE
  Information till alla skolor. Ansv PH
  Information till alla klubbar. Ansv RSF
  Besök till alla skolor för introduktion av närmaste klubbs kontaktperson (KK) och AK Ansv AK.
  Tärningslokal fastslås (klubben eller skolan), samt tider Ansv KK
  Insamling av data vid projektslut. Ansv AK
  MÄTBARA ENHETER
  Antal elever som är kvar i schacket jämfört med kontrollgruppen.
  Medlemsökningen

  Övrig fråga
  Enligt våra stadgar är vårt uppdrag att verka för schackets utbredning bland ungdomar.
  Trotts behjärtansvärda insatser ser vi att medlemsantalet sjunker.
  Mitt förslag går ut på att tillvarata det enorma intresse som skapas genom schack4an och behålla fler spelare än vad som sker idag. Detta med en kostnadseffektiv lösning som kräver ringa insatts från klubbarnas sida.
  Förslaget bygger på följande bas:
  Trojanska Hästens (TH) ungdomsverksamhet bygger på ett gediget utarbetat och pedagogiskt häfte (56 sidor). En lärare kan hålla i gång en klass på 30 elever. De använder 1 timme per tillfälle, där läraren håller en kort introduktion och sedan finns tillgänglig för frågor. Häftet är så pedagogiskt att även självstudie kan ske.
  Det finns tre häften:
  Steg 1: Spänner från helt nybörjare och räcker till ca 40 tim
  Steg 2: Tar eleven upp till 1500 – nivån
  Steg 3: För mig
  (Jag kommer att ta med mig Steg 1 och Steg 2 till mötet)
  Ytterligare en variant skall användas och det är Evgenij Agrests (EA) häfte Schackriket. Det häftet har 6 lektioner a cirka 3 timmar och ligger något under TH Steg 1. Efter lektionerna blir man som de bästa i Schackfyran. Den har en bra finness. Det finns en test med. Den gör man innan man börjar och sedan igen efter lektionerna. På det viset kan den ge den enskilde ett mått på hur mycket han har förbättrat sig, vilket är inspirerande.
  Förslaget går ut på att vi delar ut TH Steg 1 till 5 av de bättre klasserna och EA Schackriket till 5 av de mindre framgängsrika klasserna, vid lämpligt tillfälle (schack4ans final eller GP) och behåller kontakten med lärarna för uppföljning. Budskapet är att eleverna kan kontakta klubbarna för ytterligare stöd. Om läraren själv är schackintresserad är det ett självspelande piano. För att mäta rent vetenskaplig har de båda grupperna ha en kontrollgrupp Ingen i dessa grupper vet om att de är med i en kontrollgrupp.
  Detta bör drivas som ett projekt med kontakter med klubbar, lärare och elever. Jag kan tänka mig vara projektledare och utföra merparten av arbetet. En projektbeskrivning följer nedan.
  Jag vill att vi diskuterar detta ingående och ändrar det som behöver ändras och sedan fatta ett beslut för go/nogo.
  Då kan vi gå till årsmötet och säga att vi har en plan.
  Och vid nästa årsmöte att vi har uppfyllt våra stadgar.

 3. Johnny Wieweg säger:

  Goda förslag i all ära, men den viktigaste frågan är ändå om svenskt schack står på en sund och solid grund och om man jobbar på bästa sätt. Jag har haft förmånen att få insyn i norskt schack under en ganska lång tid. Man slås av hur mycket mer framgångsrikt schacket är i Norge och hur många fler talangfulla ungdomar som finns där trots att Sverige har en dubbelt så stor befolkning. Vad har falerat hos oss?
  I Sverige har man i många år lagt stor energi på schackfyran. Risken är att bara en ny årskull kommer och att i stort sett hela den föregående försvinner år efter år. I så fall blir det hela tämligen meningslöst. Nyckelfrågan är hur åstadkommer man att fler ungdomar stannar och vidareutvecklas inom schacket? Det har man inte alls lyckats bra med hittills!
  De här frågorna har tangerats av de övriga som kommenterat också. Det verkar ju märkligt om man dragit igång en stor schackfyrasatsning utan att ha strukturer för hur barn ska ledas vidare inom schacket. Hur tänker man sig åstadkomma det i fortsättningen? De nybildade skolklubbarna är de endast verksamma på årskurs 4? Klarar de nybildade skolklubbarna att entusiasmera och vidareutbilda schackungdomarna?

 4. Lägg ned säger:

  Jag blir trött orkar inte läsa. Resultatet blir ändå detsamma. För mig behövs ingen enkät för att besvara hur svenskt schack skall utvecklas. Det räcker att titta på de statliga bidragen som skall gå till lokal nivå men där det räcker för SSF att ”kalla” dem lokala. I verkligheten betalar SSF endast ut 6% av de lokala bidragen samtidigt som man tar in minst 26% i avgifter. Resultatet blir katastrof, och ju fortare den totala kollapsen kommer, desto bättre, men det får man inte säga – inte ens anonymt i en enkät…

Lämna en kommentar