jan 19
IM David Klein-IM Mark van der Werf. Foto tatasteelchess.com
Martin Lokander skriver i inledningen till dagens kommenterade parti mellan IM David Klein ocg IM Mark van der Werf:
Följande parti spelades i C-gruppen mellan två okända IMs, men jag valde att kommentera det ändå på grund av att det var väldigt intressant. Svart gjorde ett par överambitiösa drag i öppningen och fann sig plötsligt inför stora problem. Svart saknade motspel och dukade under på endast 26 drag. Inget av dragen i partiet var särskilt komplicerade eller onaturliga, men vits drag hade mening, medan svarts drag för det mesta försvårade sin egen ställning.
Partiet mellan Klein-van der Werf.

Lämna en kommentar