mar 22
Påminnelse!
Hej Lasse!

Detta ser kanske kommersiellt ut, men så är inte fallet. SS Manhems schackboksauktioner startades 1976 av teamet Arne Berggren och Håkan Olsén med idéen att dels förse deltagarna med billiga och bra böcker, dels att försöka skapa ett ekonomiskt tillskott för Manhems barn- och ungdomsverksamhet.

Ett smakprov från en enorm idéell aktivitet finns just nu på föreningens hemsida, där ca 250 barn beskrives tävla under senaste weekend. Mats Eriksson verkar vara en närmast outtröttlig ledare av detta och under året upprepas liknande sammandrag ett antal gånger.

Bokauktionens katalog omfattar 925 utrop och det hela går av stapeln söndagen 25/3 på Vegagatan 16 i Göteborg. Katalogen finns på SS Manhems hemsida. Hela överskottet från auktionen går till klubben, som i likhet med de flesta schackföreningar har att evigt kriga med ekonomin för att få det hela att gå runt.

Såg din hint angående Magnus Carlsen och CBS ”60 minutes” 19 februari. Amerikanska journalister tycks ha en annan syn på schacksporten än vad de svenska tycks ha … Du har kanske läst de 3 första sidorna i min bok som Bo Plato skrivit om media? Man blir ledsen att stöta på så mycken intolerans och okunnighet om vad schack verkligen är. Jag kan inte för mitt liv komma fram till vad slags Idrott t.ex. hästhoppning och skytte är?! Det är ju trots allt hästen och geväret som idrottar till långt största del – inte personen! Jag var schackredaktör i Arbetet i min gröna ungdom och fick slåss med redaktionsfolk, nattchefer och andra, men under 10 år fick jag nästan en vettig atmosfär, mycket tack vare chefredaktören som då hette Frans Nilsson.

Auktionen vore jag glad om du kunde få ihop någon krönika om och ämnet schack – idrott tror jag vi på denna sida skall gå till storms om … Man kallar snart allting för idrott, bara man är medlem av RF!

Stellan Persson

Lämna en kommentar