dec 20

GM Magnus Carlsen har intervjuats av Chesspro (ryska) efter Tal memorial i Moskva. På WhyChess finns en längre översättning till engelska av det intressanta samtalet. Bland annat finns det ett stort avsnitt om samarbetet med Kasparov. Magnus: "Yes, he was shocked at how little it turned out I knew… But we didn’t focus on that issue. He shared his methods of working on the opening with me, and I’m grateful to him. Thanks to him I advanced in that area."
Lämna en kommentar