feb 10

I DN kan man läsa rubriken ”Schack. Män tar större risker mot vackra kvinnor” och under denna kan man ta del av en artikel signerad av Malin Nordgren och en länk till en studie av forskaren Anna Dreber.

När manliga schackspelare spelar mot vackra kvinnor är de mer benägna att ta risker i spelet. Kvinnliga spelare, däremot, påverkas inte av motspelarens utseende. Detta enligt en färsk, ännu ej publicerad svensk studie som gjorts av bland andra forskaren Anna Dreber vid Institutet för finansforskning. Drygt 600 elitschackspelare deltog i studien. Hur attraktiva de var hade bedömts i förväg av ett stort antal personer som fått se bilder på spelarna.

– När männen spelade mot kvinnor som bedömts som vackra valde de mer riskabla strategier, säger Anna Dreber. Men de spelade inte bättre, resultatet påverkades inte.

– Man kan spekulera om huruvida det handlar om ett medvetet beteende, där männen vill imponera på motspelaren och kanske hoppas på att vinna andra fördelar än att vinna schackspelet – eller om det sker helt omedvetet, säger Anna Dreber.

Studien finns på hemsidan Social science research network (sök under namnet Anna Dreber).

Lämna en kommentar