feb 20

Guert Gijssen (bilden) skriver ofta på ChessCafe.com om regelfrågar under rubriken ”An Arbiter’s Notebook”. På Schacksnack och tidigare på Schackforum diskuterades ofta den aktuella frågeställningen som bifogas. Nu bör väl alla tveksamheter om bondeförvandling och när ett drag är utfört i blixt vara utrett och dessutom konsekvensen av att göra fel. Eller hur?

Question In the blitz world championship games Svidler vs. Carlsen and Mamedyarov vs. Ivanchuk, white played his pawn to the eighth rank and pressed the clock, without replacing the pawn with a new piece. Is it possible to leave the pawn on the eighth rank and press the clock? Thanks, Renan Brandao (Brazil)

Läs Guerts svar på ChessCafe.com

Lämna en kommentar