feb 18

IM Jesper Hall Lund

 På Sveriges SF hemsida går det att läsa följande i dag.

Jesper Hall anställs som riksinstruktör
Sverige Schackförbund har anställt Jesper Hall från Lund som riksinstruktör. Enligt annonsen kommer Hall främst att arbeta med att starta nya klubbar, ge fler barn möjligheten att få en ärlig chans att tycka om schack, vända ledartrenden, stödja elitjuniorer som väljer att satsa på schack, söka bidrag samt stärka våra distriktsinstruktörer. Vi önskar Jesper välkommen som anställd i förbundet.

Läs de 7 kommentarerna till “Jesper Hall anställd…”

 1. Stefan Zenker säger:

  Bra val! En medryckande person!

 2. Lennarth Eriksson säger:

  Förväntar mig att det blir fart nu och redovisningsmaterial framöver för att se att detta är rätt.
  Och sen hur detta har sköts av CS är i mina ögon oacceptabelt. Om det är nu är ”jävigt” som många har nämnt.

  Vet ni vad jävig är? http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4v

 3. Bengt Wihlborn säger:

  Ber ödmjukast om en sak…. Låt nu inte all denna diskussion om formalia förmörka uppstarten, verksamheten eller bemötandet av Jesper.
  Jesper! Lycka till!

 4. Olle Persson säger:

  Bengt Wihlborn skriver: ”Låt nu inte all denna diskussion om formalia…”

  Om vi låter den demokratiska beslutsprocessen reduceras till FORMALIA är vi förvisso ute på mycket farliga vägar. Det styrelseskick vi har, garanterat i bl a våra grundlagar, är ett tämligen nytt fenomen, både i tid och rum. Det är något vi skall vara MYCKET tacksamma för och sträva efter att både vidga och fördjupa. Jag hoppas och tror att vi alla kan vara överens om detta. När det därför framförs kritik skall den ALLTID tas på djupaste allvar och noga lyssnas på.

 5. Bengt Wihlborn säger:

  Demokratiska beslutsprocessen??? Huvaligen vilka heliga ord som häsynslöst kastas in i debatten! Månne Platon, Mona Sahlin, Cicero och bröderna Marx vässar öronen…

  Detta forum är väl inte helt rätt kanal för att diskutera elementa inom politik, parlamentarism och semantik men när man som vanligt får vatten på sin kvarn så kan inte ens jag undvika att uppträda som ”messerschmitt”…

  Ganska trött på hur folk (i synnerhet svenska ”folket”) brukar och missbrukar begreppet ”demokrati” och ”demokratiska rättigheter” vill jag framhålla följande…
  1) Demokrati är det absolut mest överskattade och överreklamerade styrelseskick som finns. (kan inte bestridas)
  2) Demokrati är dock det bästa vi har. (bör inte bestridas)
  3) Demokrati betyder folkstyre och tillämpas i västerlandet, pga stora folkmängder och stora geografiska avstånd, oftast genom indirekt demokrati, dvs folkvalda representanter får företräda oss i sammanhang där vi inte själva kan närvara. (kan inte bestridas)
  4) När vi valt en representant har vi gett honom/henne vårt förtroende och mandat att agera/rösta i olika sammanhang. Vår rätt att yttra oss har vi delegerat/överlämnat till någon annan! (kan inte bestridas) (Här finns en av fördelarna med demokrati; -”det som jag inte begriper överlämnar jag till någon annan att yttra sig om”)
  5) För att begränsa en styrelses ”aktionsfrihet” finns ofta stadgar (i regeringens fall grundlagen som bla reglerar beslutsförhållandet mellan regering och riksdag) som reglerar när en styrelse har att höra medlemmarnas uppfattning innan beslut fattas. (kan knappast bestridas, ety saknas dylika stadgar är ifrågasättande av beslut inte relevant)

  Förbundsstyrelsen kan sålunda möjligtvis ha begått brott mot stadgarna (påvisa det i så fall) men sannolikt aldrig ha agerat odemokratiskt.

  Med hänsyn till ovanstående anser jag att många ska sluta svänga sig med begrepp som ”odemokratiskt”, ”mina demokratiska rättigheter” och slikt, men min förhoppning är sannolikt orealistisk…

  Rutiga och förhoppningsfulla hälsningar…
  Bengt Wihlborn

 6. Dock säger:

  Märkligt, jag förstår och håller med Olles intentioner och jag delar helt Bengts inlägg!
  Men för att dra ytterliggare ett exempel till den politiska sfären. Inom en valberedning så får man inte nominera sig själv. Det har skett inom politiskt parti och dessa personer har tvingats avgå. För mig är SSFs agerande en helt analogisk koppling. Jag tror att SSFs beror på mild okunnighet och inte illvilja.
  Nåväl gjort är gjort.och jag önskar den ny RI allt gott. Jesper är som jag skrivit många gånger bland de 2 bästa vii har bland våra runt 4000 medlemmar.

 7. Ola Winfridsson säger:

  Kan enbart hålla med Bengt Wihlborn till hundra procent. Jag har länge undrat varför det är så många i Schacksverige som tycks anse att SSF hela tiden ska bedriva sin verksamhet inför öppen ridå.

  Om vi verkligen vill ha en schweizisk modell med omröstningar om varenda fråga kanske det är något att ta upp på kongressen i sommar. Det skulle dock garanterat vara en av de sista spikarna i kistan.

Lämna en kommentar