feb 28
300 Most Important Tactical Chess Positions: Engqvist, Thomas:  9781849946124: Amazon.com: Books

Med 300 most important tactical chess positions (Batsford, 2021) fortsätter Thomas Engqvist sitt framgångsrecept från föregående bok 300 most important chess positions som kom ut 2018. Medan den boken främst inriktade sig mot de viktigaste positionella ställningarna så ligger fokus för den senare boken på de 300 viktigaste ställningarna ur ett taktiskt perspektiv. Så, varför behövs det ännu en bok om taktik? Marknaden borde väl vara mättad vid det här laget med alla encyklopedier, kombinationsböcker och puzzles i telefonappar som översållat marknaden på senare år. Det stämmer att så är fallet, och det absolut är av stor vikt att varje stark spelare har löst den här typen av uppgifter för att få in de vanligaste taktiska motiven (avdragare, gaffel, bindning osv) i ryggmärgen. Men betyder detta att man som klubbspelare sedan får in dessa kombinationer i sina egna partier? De flesta skulle nog önska att detta förekom lite oftare i de egna partierna än vad som faktiskt är fallet. Rudolf Spielmann skrev en gång om Aljechin: ”I can comprehend Alekhine’s combinations well enough, but where he gets his attacking chances from and where he infuses so much life into the very opening–that is beyond me. Give me the positions he obtains and I shall seldom falter.” Det här citatet sammanfattar väl var problemet för de flesta ligger. Skulle man själv lyckas få upp samma ställning som mästarna fick i sina partier så skulle nog många själva också kunna få dit den avslutande finessen som vinner partiet och som återges i kombinationsböckerna. Problemet är just hur man ska få upp ställningarna där kombinationerna finns? Det är i förarbetet som hemligheten ligger och det är ofta detta som skiljer mästaren från amatören. Mästaren har en bred repertoar av olika taktiska motiv i sin arsenal och vet t.ex. när han/hon ska anamma Aljechins favoritkoncept att spela över hela brädet och på så sätt avleda motståndarens styrkor från försvaret av kungen för att sedan blixtsnabbt sätta in ett avgörande angrepp på en den andra flygeln. Eller är det kanske en lämpligare strategi att spela mer som Tal gjorde med att bygga upp angreppet genom att koncentrera sina styrkor till en viss sektor av brädet för att sedan sätta in den avgörande stöten där? I Engqvists nya bok ligger tyngdpunkten inte så mycket på att lösa de vanliga taktiska uppgifterna som de flesta är vana vid utan mera på att bredda läsarens repertoar av olika taktiska tekniker som kan användas för att möjliggöra uppkomsten av ställningarna som ger upphov till de taktiska möjligheterna.

Varje enskild pjäs egenheter gås igenom och visar hur denna kan användas taktiskt, kvalitetsoffer behandlas samt även hur man bryter igenom med bönder, angriper motståndarens kung med tunga respektive lätta pjäser och mycket mer. Utöver detta så innehåller boken även ett instruktivt avsnitt som behandlar varianträkning och ger läsaren mycket goda tips kring detta viktiga område, bland annat hur man tänker i kandidatdrag, pragmatism kontra djupanalys av en ställning samt en genomgång av tekniken stepping stones som är ett viktigt hjälpmedel vid varianträkning men som märkligt nog blivit väldigt lite behandlad i andra böcker genom åren.

Den förra boken, 300 most important chess positions, blev en stor succé i schackvärlden och jag kan inte tänka mig någonting annat än att den här boken kommer att bli minst lika framgångsrik. Jag tror att konceptet med ett relativt litet antal viktiga ställningar som ska studeras ingående över tid blivit en sådan framgång är att det just appellerar till hur folk är mest, med en ganska begränsad tid att lägga ner på schack dagligen. Om inte tiden räcker till för att studera tjocka partisamlingar av varje världsmästare i taget och själv leta fram det viktigaste på egen hand, som kanske rentav missas i den stora mängden information, så är det för många ett betydligt mera realistiskt alternativ att studera ett fåtal instruktiva exempel som blivit noga utvalda och pedagogiskt förklarade. Vad jag framförallt uppskattar med den här boken, utöver alla instruktiva partier, är de mycket pedagogiska kommentarerna, ofta kryddade med sammanfattningar på slutet och en mängd generella råd som är mycket nyttiga. Jag kan varmt rekommendera denna bok till var och en som lärt sig lösa kombinationer på en grundläggande nivå och som vill ta sitt taktiska kunnande till nya höjder. 

Tal – Vayukov, USSR Championship 1964

White to move

Tal and Alekhine adopted different methods of attack While Alekhine often used diversionary tatics on the queenside to achieve something on the other flank, that is playing on the whole board, Tal, on the other hand, was known for ”launching” which is an expression from Canadian hockey. Indeed, one can well imagine the puck gliding on the ice towards the goal (the king’s position!) to create chances. The piece which acts like a puck in this position is the knight on g3 so Tal played the launching move…

15 Nh5!

Here the knight is like a sword pointing at the g7- and f6 points. 15 c4 N5f6 16 Ne4 Nxe4 17 Bxe4 Bxe4 18 Qxe4 would have led to a more simplified game.

15…Kh8!

A useful move since it prevents White from capturing the h7-pawn with check, and prepares a rook move to g8 if the g-file is opened. An illustrative variation showing the strength of controlling the f6-square is the following: 15…Rae8 16 c4 N5f6? 17 Bxf6! Nxf6 (if 17…gxf6? then 18 Qd2 and Black cannot prevent the white queen from invading on h6. Here we can clearly see how the puck and the player (the queen) work together in harmony.) 18 Ng5! White plays another puck to the critical zone and with decisive effect, since the best continuation 18…h6 19 Nxf6+ gxf6 concedes material after 20 Nh7.

16 Be4 f6 17 Bh4 Bd6 18c4 Ba6 19 Nxg7!

This kind of sacrifice is what Kasparov calls an exchange rather than a sacrifice because the knight on g3 and the pawn on g7 are at least of equal value in this specific position. Kasparov carried out a similar exchange against Portisch in Niksic 1983 when he captured on g7 with a bishop See position 87.

19…Kxg7 20 Nd4 Nc5 21 Qg4+ Kh8 22 Nxe6 Nxe6 23 Qxe6 Rae8 24 Qxd5 Bxh2+ 25Kh1 Qf4 26 Qh5! Qxe4 27Tfe1 Qg6

In this position Tal lost his advantage by exchanging queens on g6. He could have won immediately by…

28 Bxf6!

But Tal still managed to win the game in 58 moves.

Jan Verendel

Lämna en kommentar