jun 05

För nytillkomna läsare till ”Engqvists schackskola” kan det nämnas att det hittills har producerats totalt åtta kurser, en gång varje termin, från hösten 2011 fram till sommaren 2015 på Youtube. Dessa åtta kurser hade lika många övergripande teman och var i princip en fyra-årig utbildning för att förkovra sig som schackspelare. Konceptet byggde på att lära sig viktiga modellpartier inom respektive tema. Deltagarna aktiverades med jämna mellanrum för att själva kunna begrunda de relevanta ställningarna och fick även bokrekommendationer för att kunna fördjupa sina studier. Kurserna hade följande åtta tidlösa teman:

Kurs 1: Blandade teman med underteman såsom bondespel á la Philidor, vådan av att spela passivt, bondemajoritet, kombinationen, Larsens öppning, centrum, garderade fält, pjäsövervikt och tornslutspel

Kurs 2: Mod i schack (schackpsykologi)

Kurs 3: Capablanca (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 4: Fischer (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 5: Carlsen (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 6: Schackpsykologi

Kurs 7: Anand (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 8: Ställningsvärdering och planläggning

Kurserna kan ses i valfri ordning då de är fristående från varandra.  Fokuset ligger på att hjälpa tävlingsspelaren att bli en bättre spelare både teoretiskt och praktiskt. Kurs 1 och 8 lägger tyngdpunkten på det teoretiska och kurs 2 och 6 på det praktiska. Kurs 3, 4, 5 och 7 koncentrerar sig på viktiga idéer man kan lära sig av ett schackgeni. Om man genomgår alla åtta kurserna innebär det ca 80 lektioner av modellpartier kombinerat med rekommendationer av böcker hur man kan fördjupa sig inom respektive tema. Om deltagaren intensivstuderar videorna tar det fyra dygn istället för fyra år att genomföra alla kurserna. En halvtimme för att lyssna på själva klippet och en halvtimme för att svara på frågorna under klippets gång. Detta rekommenderas inte och är ingen genväg utan bara en teoretisk möjlighet. Syftet med kurserna är att bilda den ambitiöse tävlingsspelaren som tar kursen seriöst.

Fem kurser har tidigare presenterats för Schacksnacks läsare: ”Blandade teman”, ”Mod i schack”, ”Capablanca”, ”Carlsen” och ”Anand”. Dessa hittar du bland de offentliga klippen på Thomas Engqvists kanal på Youtube och på Schacksnack via länken ”Engqvists schackskola”. Nu presenteras en sjätte kurs och den kommer uteslutande att handla om Fischers spelstil och strategier.

Det enda som behövs för att ta del av dessa klipp är att man går in på Youtube och sätter upp sig som prenumerant på Thomas Engqvists kanal eftersom de offentliga klippen då automatiskt sänds till ditt Youtube-konto innan de publiceras på Schacksnack. Därefter hittar du dem via länken ”Engqvists schackskola” i högerspalten under ”Kategorier”. Om man vill fortsätta med den sjätte eller åttonde kursen, som i nuläget är privata klipp, kan man läsa om tidigare kurser och kursupplägg och därefter kontakta thomasengqvist@protonmail.com.

Den fjärde kursen i IM Thomas Engqvists videokurs på Youtube handlar om det största schackgeniet genom tiderna, i alla fall före datorernas genombrott – Bobby Fischer. Kursen går med hjälp av tio modellpartier igenom viktiga idéer som Fischer använde sig och som man kan lära sig att använda i sina egna partier.

I det första partiet visar Engqvist på ett pedagogiskt sätt hur Fischer gick till väga när han stängde en löpare ute från spelet. Denna idé kommer ursprungligen från Capablanca varav de mest kända partierna är två partier mot Winter, Hastings 1919 respektive Nottingham 1936, samt det högklassiga partiet mot Bogoljubov som spelades i London 1922. Givetvis är alla dessa fyra modellpartier viktiga att känna till för den flitige schackspelaren som därmed kan utveckla idérepertoaren om hur man stänger ute en löpare från spelet.

Lämna en kommentar