sep 06

Hösten 2011 startade den första schackkursen på Youtube i regi IM Thomas Engqvist. I början var det en försöksverksamhet för att utröna träningsformen och det generella intresset. Eftersom det fungerade pedagogiskt och intresset var stort startade flera kurser därefter på Youtube en gång varje termin fram till sommaren 2015. Dessa åtta kurser hade lika många teman och blev en fyra-årig utbildning med syftet att förkovra sig som schackspelare på hög nivå. Konceptet byggde på att lära sig viktiga modellpartier inom respektive tema. Deltagaren aktiverades med jämna mellanrum för att själv begrunda relevanta ställningar och fick bokrekommendationer för att fördjupa sina studier. De åtta kurserna hade följande teman:

Kurs 1: Blandade teman (bondespel á la Philidor, vådan av att spela passivt, bondemajoritet, kombinationen, m.m.)

Kurs 2: Mod i schack (schackpsykologi)

Kurs 3: Capablanca (fördjupning av ett schackgeni)

Kurs 4: Fischer (fördjupning av ett schackgeni)

Kurs 5: Carlsen (fördjupning av ett schackgeni)

Kurs 6: Schackpsykologi

Kurs 7: Anand (fördjupning av ett schackgeni)

Kurs 8: Ställningsvärdering och planläggning 

Kurserna kan ses i valfri ordning då de är fristående från varandra.  Fokuset ligger i första hand på att hjälpa tävlingsspelaren att utvecklas teoretiskt och praktiskt. Två kurser lägger tyngdpunkten på det teoretiska, kurs 1 och 8, och två på det praktiska, kurs 2 och 6. De fyra övriga kurserna 3, 4, 5 och 7 koncentrerar sig på vad man kan lära sig av ett schackgeni. Om man genomgår alla åtta kurser innebär det 80 lektioner av modellpartier kombinerat med ovärderliga bokrekommendationer om hur man kan fördjupa sig mer inom respektive tema! Om deltagaren är seriös tar det ca 80 timmar att genomföra kurs 1-8. En halvtimme för att lyssna på själva klippet och en halvtimme för att reflektera över frågorna under klippets gång.

Fyra kurser har sedan 2017 presenterats gratis på Schacksnack/Engqvists schackskola och dessa är i kronologisk ordning Blandade teman, Mod i schack, Capablanca och Carlsen. Från och med idag kommer kursen om Anand att presenteras under hösten 2019. Det enda som behövs är att man sätter upp sig som prenumerant på Thomas Engqvists kanal på Youtube eftersom klippen då automatiskt kommer till ditt Youtube-konto när ett nytt klipp, som tidigare varit privat och ingått i en betaltjänst, presenteras. Vill man genomföra den kompletta kursen, utöver de fem gratiskurserna på Schacksnack, kan man kontakta thomasengqvist.protonmail.com för betalkurserna Fischer, Schackpsykologi och/eller Ställningsvärdering och planläggning. Det är dock troligt att dessa kurser kommer att visas gratis de närmaste åren.

Den femte gratiskursen kommer att handla om hur man kan vinna partier med hjälp av att studera den före detta utmanaren till Magnus Carlsen, den indiske stormästaren Viswanathan Anand, som, när han var som bäst, ansågs ha den snabbaste hjärnan i världen. Anands spelstil och bidrag till schackutvecklingen gås igenom pedagogiskt och strukturerat och belyses med hans viktigaste partier. Grundböckerna kommer att vara Chess Secrets: Heroes of Classical Chess: Learn from Carlsen, Anand, Fischer, Smyslov and Rubinstein av IM Craig Pritchett och Anand: Move by Move av GM Zenon Franco. Det finns även en DVD – My Career Vol. 1-2 – utgiven på Chessbase där Anand berättar om sin karriär från ung junior fram tills han blev världsmästare i Mexiko 2007.

Lämna en kommentar