sep 07

Anands spelstil kan kategoriseras som klassisk men i ett modernt perspektiv. Vad som menas med detta kan skärskådas närmare i det följande modellpartiet mellan Anand-Wang Yue, Linares 2009. Det ställs frågor under partiets genomgång som du kan försöka svara på och den intrikata frågan i detta klipp är frågan som kommer 10.47. Om du klarar den och dessutom ser draget som spelas upp på demonstrationsbrädan 11.09 kan du skatta dig lycklig av att ha en mycket djup förståelse av schack. Om du inte klarar frågan är det ett utmärkt tillfälle att ta lärdom av Anands genialitet och försöka inkorporera det i ditt spel.

Lämna en kommentar