okt 22

Kärleken till schack, passionen, får många av oss att ägna våra liv åt detta spel men bara fåtalet har en spelstyrka som gör att de kan ta steget att bli professionella. Om vi hade medborgarlön i Sverige skulle säkert många fler spela schack på heltid eftersom man har en tryggad ekonomisk tillvaro och kan ägna all energi för att utveckla sitt spel. Medborgarlönen som kom fram med Miljöpartiet är numera att betrakta som en död fråga i Arbetslinjens Sverige. Samtidigt är nog många less på detta arbetstvång och längtar efter något annat. I Schwiez ska man snart folkomrösta om man ska införa Medborgarlön eller det som numera benämns som Basinkomst. En grundinkomst till alla medborgare utan några krav.

Politikerna talar idag om att skapa jobb och sysselsättning men dem som ser förbi detta, inser att effektiviseringen av samhället kommer att leda till högre arbetslöshet som i det befintliga systemet medför stora sociala problem. De som haft jobb men mister sin inkomst får inget Socialbidrag om de har tillgångar vilket nästan alla har. Då får man sälja hus och bil och leva upp sina pengar innan man får något bidrag.

Det finns starka argument för att införa Basinkomst. Vi har stora system som arbetar med bidrag i alla dess former och behandling av dessa medför stora kostnader. BI skulle minska administrationen dramatiskt. Idag finns BI i två former. Barnbidraget (undantaget flerbarnstillägg) är lika för alla och ges utan motkrav och vi har också en garantipension som fungerar på samma sätt. Båda dessa är väldigt populära och tas av de flesta som helt självklara inslag i trygghetssystemet.

Det finns massor av info om ni letar på nätet men varför jag skriver om detta här är för att många schackspelare har ett dilemma. De vill träna schack men de måste ha en inkomst att leva av och de är inte tillräckligt bra för att satsa på en professionell karriär. Istället är det många som brottas med att kombinera jobb med sin stora passion. En del får aldrig tid för schack, andra tar vikariat för att få tid. BI skulle vara lösningen för alla dessa.

Vill ni veta mer? Gå med i Facebookgruppen

https://www.facebook.com/groups/medborgarlon/

Birger Schlaug har fina argument mot det rådande systemet:

http://schlaug.blogspot.se/

Skriv under om du vill att detta ska bli verklighet. Frågan växer i hela Europa.

http://sign.basicincome2013.eu/

 

 

 

 

Läs de 20 kommentarerna till “Medborgarlön för Schackspelare”

 1. Fritioff säger:

  Kul med en nyhet…men känns minst sagt malplacé.

 2. Anders Pettersson säger:

  Medborgarlön är en dålig idé. Var ska pengarna komma ifrån? Ska de som arbetar ge sina pengar till andra? Att folk ger sina pengar till staten är ju för att de ska leverera vissa väsentliga tjänster, skola, sjukvård m.m. inte för att någon annan ska slippa jobba. Detta kommer leda till att folk i större utsträckning kommer välja att inte söka jobb eller för den delen jobba, men det kanske är vad man vill? Att Sverige ska stanna upp i sin utveckling och hamna efter i en allt mer konkurrenskraftig värld?

  På facebooksidan hittar man följande:
  ”Den fulla sysselsättningens tid är förbi, den kommer aldrig åter. Arbetslöshet är strukturellt orsakad – färre behövs för att producera det vi behöver. ”
  Full sysselsättning är för det första inte det som eftersträvas och är inte ens är eftersträvansvärt. Sedan så behöver man inte producera saker, man kan utbilda andra, forska, utföra tjänster och massa andra saker.

  Fortsätter man läsa på Facebook sidan så blir det uppenbart att de vill bromsa Sveriges utveckling därför att de inte tror att det är hållbart. Detta verkar även Birger Schlaug hålla med om. De tror att överbefolkningen är ett stort problem och att miljöproblemen är stora.

  ”Med medborgarlön kan vi bromsa samtidigt som inte någon ställs utanför, alla får ta del av de resurser som vi har.”

  Turligt nog är överbefolkningen troligtvis inget problem alls och det är fel att tala om ”överbefolking”, detta därför att befolkningsmängden inte längre accelererar utan går med ganska konstant fart [1], hade det varit en acceleration hade vi haft ett problem. Teknikutvecklingen går däremot snabbare än någonsin och accelererar, det är av denna anledning som vi inte har något problem. Dessutom så ska det ta väldigt mycket till för att människan med sin otroliga överlevnadsförmåga ska slås ut även om det värsta händer. Om man håller med om detta försvinner argumenten om att vi ska försöka bromsa utvecklingen i världen.

  Även om jag tycker att det skulle vara skönt att kunna spela schack hela livet så tycker jag att för mina barn skull att Sverige ska fortsätta utvecklas och vara ett av de bästa länderna i världen nu och i framtiden.

  Ref:
  [1] Wikipedia: Världens Befolkning http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_befolkning

 3. Emil Hermansson säger:

  Ja, så reagerar många, var ska pengarna komma från, men de finns redan där. Vi har mängder av olika bidragssystem och tanken är att samla alla i en påse och minska administrationen dramatiskt. Nivåerna som diskuteras är ca 8500 kr och det är inte troligt att alltför många med fast jobb väljer att sluta jobba. Dem som väljer Basinkomsten före jobb är människor som vill leva ut sina drömmar och sin kreativitet. Som jag ser det faller de flesta människor in i givna mönster, de reflekterar inte över sina liv utan följer vad andra gör. Med Basinkomst finns det alternativa vägar. Hur som helst var detta riktat till dem som var intresserade av detta, det är väl lite utanför schacksnacks område.

 4. Karl Marx säger:

  Mycket bra ide Emil. Du är varmt välkommen till det kommunistiska förbundets möten och diskussioner i framtiden.

 5. Emil Hermansson säger:

  Tack för inbjudan men jag delar inte kommunismens värderingar. Det är bra med en trygg tillvaro för alla men för övrigt är jag för en lite mindre stat och en större privat sektor. Men medborgarlönen fungerar över hela det politiska spektrumet, från vänster till höger. Det är helt enkelt en ide som har väldigt mycket för sig och svårt att argumentera emot när man väl satt sig in i den.

 6. Mikael säger:

  Medborgarlön är givetvis en utopi. Hur ska man hantera den fria rörligheten inom EU? Hela gamla Östeuropa kommer hit blixtfort! Man kanske istället skulle fundera på hur verkligheten ser ut för dom som väljer att bli schackproffs. Vad får dom t.ex. i pension när karriären är över? Ligger man runt 2500 i ranking har man knappast spelat in någon större förmögenhet när den dagen kommer.

 7. Anders Pettersson säger:

  Men Emil argumentera med mig då om du tycker att det är svårt att argumentera emot det. Förklara vad du står för och vad du menar. Svara på de saker jag tog upp i min kommentar.

  Du kan börja med att svara på:
  Kommer detta leda till att folk får ett mindre incitament att jobba eller inte?
  Kommer detta gynna eller skada Sveriges ekonomi? De skriver ju till och med att de vill bromsa utvecklingen på Facebook sidan: ”Arbetslinjen bygger på en tro om evig tillväxt, att vi i evighet ska kunna producera, förbruka och jobba allt mer. Detta är en fysikalisk omöjlighet. Det är dags att vi hittar en annan väg. Med medborgarlön kan vi bromsa samtidigt som inte någon ställs utanför, alla får ta del av de resurser som vi har.” Håller du med om detta Emil? Är detta bra?
  Är överbefolkningen ett problem eller inte?

  Sedan undrar jag vad du menar med att den som väljer basinkomst, så som jag förstått det så handlar det inte om att man väljer mellan att antingen få basinkomst eller att jobba, man väljer att få antingen få basinkomst eller att jobba och att få basinkomst [1].

  Ref:
  [1] Wikipedia: Basinkomst: http://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst

 8. Johan säger:

  Jag vill dock hävda att Anders Pettersson lyckades ganska bra med att argumentera emot förslaget, trots att han verkar ha satt sig in åtminstone lite i idén. Det verkar lite dumt att bromsa Sveriges utveckling.

 9. Emil Hermansson säger:

  1. Vad är det som säger att detta skulle bromsa Sveriges utveckling, vi tror givetvis att detta ska gynna den.
  2. Vad får dig att tro att detta är en utopi? Var kommer den fria rörligheten in? Kan vem som helst flytta till Sverige helt plötsligt?
  3. Man folkomröstar snart om detta i Schweiz. Kanske detta blir en nödvändighet i hela Europa (som jag välkomnar) eftersom den ständiga effektiviseringen i samhället leder till en hög permanent arbetslöshet som skapar stora sociala problem. Varför skapa stora klyftor och fattigdom helt i onödan.
  4. Basinkomsten ger alla ett val mellan att prioritera en god ekonomi eller ett fritt liv. Beroende på situation väljer man olika. Fler får bättre livsval.
  5. Det finns en föreställning om att de som jobbar när och dem utan jobb tär. Den stämmer inte alltid. Det beror på vad du uträttar på ditt jobb och vad ditt företag gör. All verksamhet är inte gynnsam för samhället, vissa företag är rent skadliga, vissa myndigheter är ineffektiva och därmed dyra.
  6. Det finns en föreställning om att det man har uppnått har man uppnått på egen hand men i själva verket är man fullständigt beroende av samhället för att åstadkomma något. Det är rimligt att alla ska få ta del av samhällets välfärd.
  7. Det livsmönster vi har tär på miljön och frågan är hur länge vi kan fortsätta innan vi stöter på allvarliga problem. Det finns sju miljarder i världen och allt fler vill leva som vi i väst.
  8. Det finns ingen anledning att pressa dem som är utanför arbetsmarknaden och få dem att må dåligt. Jag tror att de allra flesta vill göra något bra av sitt liv och man kan vara öppnare för vad som menas med det.
  9. Personligen uppskattar jag om fler väljer att ägna sig åt sina intressen och välja bort jobb och goda inkomster men de allra flesta vill ha status och bra ekonomi så det blir inga omvälvande skillnader från idag.
  10. Socialbidraget fungerar inte så bra. Det finns många som inte har rätt till det trots att de saknar inkomst. Om de som har jobbat i många år men sen blir sjuk och tappar sin inkomst, får de sälja hus och hem och bil innan de får något bidrag från Soc.
  11. Många är inne i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter som inte verkar särskilt kreativa. Har man tappat jobb och inkomst så kan man väl åtminstone få bestämma över sin tid. Det verkar som om man vill straffa dem som inte har arbete.
  12. Ja, det finns hur mycket som helst att skriva. Men som sagt, jag lade inte upp det här för att skapa en diskussion utan för att många schackspelare skulle välkomna denna reform och bra om de kan aktiveras för den goda saken.
  13. I den politiska debatten är basinkomsten en död fråga men på nätet frodas aktivismen och som sagt tror jag inte det går att argumentera emot den rent logiskt utan det är endast ett segt motstånd från den rådande ordningen som kan bromsa reformens genomförande.

 10. Johan säger:

  Till Anders Pettersson

  Du ska nog vara lite källkritisk innan du anger wikipediasidor som källor (om du går igenom de externa källorna till artikeln om överbefolkning så ser du att de antingen är utdaterade eller helt ovetenskapliga). Dessutom kan du ju läsa igenom de först också. Jag läser till exempelt relativt snabbt in i texten att ”Både för framtida prognoser och historiska uppskattningar av jordens befolkning råder stor osäkerhet. Osäkerhet gäller även de möjliga konsekvenserna av folkmängdens ökning”. Ytterligare förbiser du helt den eventuella problematiken att nuvarande befolkningsmängd redan är för hög. Jorden som planet har inte oändligt med råvaror/areal för odling.

 11. Anders Pettersson säger:

  1. Läste du citatet? Det står tydligt: ”Med medborgarlön kan vi bromsa…” Vad menar du att detta betyder? Men då är det i alla fall tydligt att vi vill samma sak, vi vill inte hämma Sveriges utveckling. Vi är bara oeniga om fakta.

  2. Om vi gav ut pengar med medborgarskap som enda krav, man behöver alltså inte ens bo i Sverige, så finns det ju ett starkt incitament för folk utomlands att bli medborgare i Sverige.

  3. Permanent hög arbetslöshet? Var har du fått det ifrån? Vi har haft varierande arbetslöshet i Sverige som varit ganska hög sedan början av 2009, [1]. Jag kan hålla med om att vi har ökande klyftor, men du måste visa att detta kommer minska klyftorna för att detta ska vara ett argument för din tes, jag tror inte att du kommer lösa dessa problem. Du kan möjligen minska klyftorna men befolkningen i sin helhet kommer att förlora. Sedan vet jag inte varför hög arbetslöshet skulle vara ett argument för medborgarlön.

  4. Fler får bättre livsval säger du, men det ökar helt klart incitamentet för att inte arbeta och att jag vet att vi är oense om detta men jag tror att detta kommer att bromsa vår ekonomi och därför så kommer folk i framtiden få sämre livsval, alltså inte fler utan färre kommer få bättre livsval. Detta är alltså kopplat till punkt 1. Förresten var du inte tydlig med ditt svar på frågan: ”Kommer detta leda till att folk får ett mindre incitament att jobba eller inte?”.

  5. Ja och det ligger nog mycket i det. Jag hoppas att du inser att detta är inte ett argument för att införa medborgarlön, relevansen är mycket låg. Du måste i sådana fall bygga vidare ditt resonemang för att detta ska stödja din tes.

  6. Alla får ju del av välfärden som det är nu, såklart att man kan tycka att det ska bli bättre, men det finns många lösningar för detta. För att välja just medborgarlön bland dessa alternativen är inte klart alls, så återigen är relevansen mycket låg.

  7. Jag håller ju inte alls med dig om att vi står inför några allvarliga problem, som jag förklarade i mitt första inlägg tror jag inte att överbefolkningen är ett problem och detta innefattar även att människor vill leva so oss i väst. Teknikutvecklingen är så otrolig att det med största sannolikhet kommer lösa energiproblemen, miljöproblemen m.m.
  Men detta är fortfarande inte ett argument för medborgarlön. Jag förstår inte alls kopplingen, speciellt inte när du säger att du inte tror att medborgarlön skulle hämma vår utveckling.

  8. Det finns väl viss en anledning för att pressa folk till att jobba? Det gynnar ju oss alla när vi jobbar. Jag tror inte idén är att systematiskt få folk att må dåligt. Detta kommer tillbaka till punkt 1 och frågan om incitamentet att arbeta, folk kommer ju få det sämre om Sveriges utveckling bromsas.

  9. Jag håller helt med dig om att det är roligt när folk satsar på sina intressen, men vi måste ju väga konsekvenser och det kanske finns bättre sätt än medborgarlön för att ge folk möjlighet. Fler möjligheter i skolan och så vidare. Och detta kopplar till punkt 4, jag tror ju att färre kommer att få bättre livsval.

  10. Att socialbidragen inte fungerar så bra är återigen inget tydligt argument för att införa medborgarlön, man kan ju istället ändra socialbidragsreglerna.

  11. Som jag skrev i punkt 8 vi har en anledning för att vilja sätta folk i arbete.

  12. Och jag försöker förklara för schackspelare varför detta inte är för ”den goda saken”. Detta skulle innebära stora kostnader för oss och våra barn.

  13. Jag tycker att jag argumenterat emot den i alla fall, jag tycker inte alls att dina resonemang är självklara och vissa av dem är inte ens relevanta.

  För att summera: Punkt 1 är mest intressant, detta är en fråga om fakta, även om du fortfarande inte förklarat vad det som står på facebook sidan betyder eller om du håller med om det. Punkterna 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ger som jag ser det inget stöd för medborgarlön. Punkt 3 måste utvecklas och motiveras. Punkt 4 där är vi oense om konsekvenserna, starkt kopplat till punkt 1.

  Svara gärna på frågorna också! Sådant uppskattas!

  Ref:
  [1] Ekonomifakta, arbetslöshet: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/?from3902=2001&to3902=2013

 12. Anders Pettersson säger:

  Johan: Jag ber om ursäkt, den svenska Wikipedia-sidan var faktiskt ganska dålig. Jag rekommenderar istället den engelska versionen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
  Jag har inte varit mer källkritiskt än att ”United Nations projections in 2010” räcker för mig. Att jag ens ger referenser är rätt ovanligt! Men jag får skärpa mig när jag väljer källor.

  Även om det är stor-osäkerhet så är det så bra vi kan förutsäga det och vi bör agera utifrån detta, såklart ska man väga in osäkerheten.

  Nej absolut har Jorden inte det, men människan kommer med största sannolikhet att överleva, allting verkar tyda på det. Vi har matberg i väst som vi bara slänger iväg, jag tror inte föda hela jordens befolkning idag vore något som helst problem om maten kunde distribueras, vilket den troligtvis kan. Så som du förstår så tycker jag inte att det är något problem.

 13. Emil Hermansson säger:

  Anders, jag håller med om att alla punkter kan debatteras och att de i vissa fall blir en fråga om grundvärderingar. Men som sagt, jag ville aldrig debattera denna fråga här. BI är en lösning för många schackspelares situation och om dessa vill engagera sig i frågan så välkomnar jag det.

 14. Hebbe säger:

  Inlägget läggs ut här utan vilja till diskussion, och faller som du själv insåg utanför schacksnacks område – vad är då syftet? Göra reklam för en, i mitt tycke, smått bisarr reformidé?

  Jag tycker Anders har bra argument mot detta och jag hoppas innerligen att detta aldrig någonsin blir i närheten av realitet.

 15. Knazig säger:

  Helt ok med medborgarlön. OM ALLA får det. Alltså även jag som har ett jobb.

 16. Emil Hermansson säger:

  För mig är den här idén så självklart bra att jag har svårt att se några invändningar men det handlar kanske mest om vilka grundvärderingar man har. De system vi har idag är föråldrade och har allvarliga brister (som alla förmodligen redan vet).

 17. Fritioff säger:

  Exakt hur ska det här finansieras utan att levnadsstandarden sänks för stora delar av befolkningen?
  Det är inte otänkbart att företag kommer fly/tvingas lämna landet då färre kommer ta ”lågavlönade” jobb och/eller i protest mot att de, företagen, får stå för en del av kostnaden för att folk ska kunna ta en längre sovmorgon om de så önskar.

 18. Volter säger:

  Vi har ju redan en medborgarlön och den är i form av pension.

 19. Emil Hermansson säger:

  Vad är skillnaden mot för idag? Jo, det finns en liten andel av den vuxna befolkningen som helt saknar inkomst, de kommer nu att få en inkomst. Det är väl bra även om det innebär en kostnad. Dem som jobbar inom de befintliga systemen riskerar att bli av med sina jobb, för dem är det naturligtvis inte bra men om vi kan ersätta de gamla systemen med något som är mycket effektivare så blir det en positiv effekt för samhället i stort. Sparar massor av pengar. För de arbetslösa som är inne i systemen är detta säkerligen en klar förbättring. De flesta får ungefär samma ersättning som tidigare men de blir inte utsatta för samma press som nu.

  Jag tror inte att BI kommer att innebära en massflykt från arbetsmarknaden som många traditionella fruktar men om det skulle ske så är det väl ett tydligt tecken på att något är fel i vårt samhälle. De flesta verkar tycka att sina jobb är intressanta och viktiga. Om man tycker illa om sitt jobb så finns det säkert bättre saker att göra.

  Idag är allt ekonomi men tiden är minst lika viktigt. Vad väljer du? Fri tid eller god ekonomi? Dags att börja reflektera hur vi ska leva våra liv.

 20. Emil Hermansson säger:

  Detta går lite utanför schacksnacks område och därför stängs denna tråd nu.

Lämna en kommentar