jun 26

Efter Anil Surenders avgång är denna text inte så aktuell längre. Se Lennart Brorsons nya inlägg ”Målsättningar för svenskt schack”.

Schackvänner!

Tack Bo, för ett strukturerat grepp på problemet!

Även ideella organisationer måste anpassa sig till de grundläggande principerna för grundläggande målsättningar, planering, personaltjänst, samförstånd och samverkan. I stort gäller samma principer som i ett företag.

SSF är, liksom andra idrottsförbund, ett komplicerat ”företag” med flera nivåer och speciellt ägarförhållande. Det som hänt nu beror uppenbarligen till stor del på olika syn på prioriteringar, som i sin tur utgår från oklara målsättningar.
Vi måste också inse att styrelsen har ett svårt jobb.

Vi har ett långsiktigt problem! Därför är det svårt att se hur det skulle kunna lösas med att hitta en ordförande på ett par veckor. I skrivande stund (onsdag kl 16.30) har vi ännu inte sett något inlägg från styrelsen.

Ett företag skulle troligen utsett en utredningsgrupp med en stark chef och senarelagt den beslutande kongressen några månader. Ganska säkert skulle de också anlita en oberoende organisationsexpert för att skapa en förutsättningslös målstudie. Den som presenteras i kongresshandlingarna är alltför allmän. Vi har minst två stora avvägningar att ta ställning till:
Skolschack vs klubbarna och ungdomssatsning vs elitsatsning. I ett företag skulle resultaten av sådana avvägningar ge direkt utslag i hur intäkterna fördelas.

Bo, du har underlag och bakgrund för att ta initiativet!

Schackhälsningar
Lennart Brorson
Ordförande i Sollentuna
Schackklubb
1978 – 2005

Läs de 6 kommentarerna till “Lennart Brorson om läget i Sveriges Schackförbund”

 1. Thomas Ernst säger:

  Tack Lennart för detta kloka inlägg.

  Nu när vi hört schack4-förespråkarna Bo Aurehl och Jesper Hall uttala sig, kanske en ganska inaktiv
  stormästare kan komma till tals. Vad som behövs är en ordförande i förbundet som kan balansera mellan
  elitsatsning och juniorverksamhet. En rutinerad person, företrädelsevis
  med doktorsexamen, som skulle kunna avlönas av schackakademin, skulle lämpa sig väl för uppdraget.
  (Denna person behöver inte spela schack själv)
  Andra aspekter som behöver utredas är
  1. Ger schack4satsningen någonting mer än pengar till förbundet, har schacket sålt sin själ till mammon?
  2. Koppla ihop schacket med akademin som redan har skett vid flera amerikanska universitet. Schacket är ett
  sunt alternativ till de alkoholtraditioner som numera har blivit vardag i hela samhället. Om teknologerna drack mindre
  skulle de kanska klara matematiktentorna och man skulle inte behöva sänka kraven som man har gjort.
  3. Den nuvarande policyn för ersättning till stormästare följer ej GMA:s policy-krav..
  4. På grund av införandet av ELO-tal under 2200 har beräkningarna förlorat sin mening enligt Arpard ELO’s
  formler. Därför bör ELO-talen i vissa fall ersättas av en liknande bedömning som tillämpas i akademiska kretsar, t.ex. vid inbjudan till matematiska konferenser.

  Jag önskar schacket lycka till i fortsättningen, jag har tid att spela någon turnering per år och vill då ha bästa möjliga villkor.

 2. Erik Geijer säger:

  Denna kommentar råkade hamna under inlägget om Visma Chess, så jag flyttade den hit. Det är inte ovanligt att kommentarer råkar hamna på fel ställe.

 3. Leo säger:

  Doktorsexamen?

 4. Bo Berg säger:

  Schack4an och Schack i Skolan i Sverige är en vinstdrivande Cirkus med Schack4an_Karusellen.

  Thomas Ernst säger bl.a. frågande i sitt inlägg 27 juni 2013 klockan 09:57 citat:

  ”1. Ger schack4satsningen någonting mer än pengar till förbundet, har schacket sålt sin själ till mammon?”

  Karusellen börjar snurra så smått med bort mot 500 6-åringar. Sedan snurrar det vidare år efter år och vid 11-års ålder infinner sig piken med nästan 10 000 medlemmar.

  Redan i åldersgruppen 13 år är medlemsantalet under 500 igen.

  De som sedan fortsätter är nu för tiden mycket färre än innan denna projektsatsning startade.

  I åldersgrupperna 23 år och 10 år äldre ligger medlemssiffrorna så lågt som runt 50 och vissa år under 40 per ålderskull. (Informationen finns i årets verksamhetsberättelse.)

  Karusellen är en vinstbringande Cirkus, men den ger oss inte återväxten av spelande schackspelare och levande klubbar med gammaldags ideellt arbetande eldsjälar.

  Pengarna från Karusellen plockas in till löner och andra kostnader för att kunna fortsätta att köra runt Cirkusen. Sedan har det nu uppkommit maktkamp om vem/vilka som skall plocka hem intäkterna på sidoinkomsterna mm.

  De statliga bidragen är till 2/3 riktade till den lokala verksamheten. I vårt fall är det de lokala klubbarna. Detta gräsrotsarbete är grunden för vår fortsatta kort och långsiktiga verksamhet.
  Här fostras bl.a talangerna till en framtida elit som också behövs för vår fortlevnad. (Läs Pontus C:s inlägg.)

  SSF har också ett ansvar för våra stormästare och här krävs det en strategisk uppbyggnad av en verksamhet där sponsor blir väl bemötta och kontaktade på ett proffsigt.

  Cirkusen skall inte läggas ner, utan det behöver vara fler attraktionen än karusellen. Och det viktigaste av allt Cirkusen bör vara externt finansierad via projekt såsom Johanna Strand Valentins och nu Nät-projektet och inte tära på de lokala pengarna som är ägnade att gå till de lokala klubbarna och deras verksamhet..

 5. Ingvar Gundersen säger:

  Från cs´mötesprotokoll 16-17 feb som ligger på schack.se står följande:
  ”§9 Materialrättigheter
  En del av det material som används inom vår skolschacksverksamhet är framtaget av Jesper
  Hall innan hans anställning inleddes, och det mesta materialet innehåller Schackma Gandhifiguren som Jesper äger rättigheterna till. Detta är ingen bra situation och Jesper har själv framfört önskemål om att vi bör reglera situationen.
  Styrelsen diskuterar olika aspekter av materialfrågan och konstaterar att det bästa vore att SSF köper rättigheterna till materialet. Anil får i uppdrag att framföra styrelsens bud till Jesper och försöka hitta en ekonomisk lösning”
  Från protokollet 4-5/5:
  6. Ekonomi
  Styrelsen fastställde bokslutet för 2012. Bokslutet visar ett överskott på 1 053 912 kr, vilket innebär att
  det egna kapitalet som balanseras till 2013 är 1 825 701
  ”18. Materialrättigheter
  Styrelsen beslutade att vi inte längre ska använda något material innehållande Schackma Gandhifiguren i vår verksamhet då vi inte lyckats nå en ekonomisk lösning rörande rättigheterna. Rent praktiskt innebär det att vi får ta bort en del material, medan annat material kan rensas på figuren och därefter användas. Kent Vänman får i uppdrag att sköta utrensningen så att allt är färdigt till nästa säsongs skolschacksverksamhet. Robert valde att reservera sig, då han anser att vi hellre borde gå vidare med ett licensieringsförfarande. Sebastian valde också att reservera sig, då han anser att det så långt som möjligt borde gå att fortsätta i nuvarande stil.”

  Dvs att Anil, Lennart B, Mats E, Peter H och Håkan W stödjade beslutet (§18)
  Med tanke på ung 1 Milj överskott borde det väl funnits möjlighet att förhandla vidare med Jesper?
  Det verkar ju som förbundets ekonomi nu är på rätt köl (en elogé båda till styrelsen Och till Jesper för detta). Om man förhandlat vidare och t ex landat någonstans i mitten av det av Jesper´s redovisade värde och det liggande budet, skulle det handla om 30-40 t. Varför stängdes den dörren?
  Jag har hatt nöjet att bli känd med och jobbat lite tilsammans med Jesper i refenskommitten till Schack i Skolan projektet. För mig råder ingen tvivel om att Jesper är en ressursperson som svensk schack inte bör ha råd att tappa.
  Alla vi i schacksverige som båda jobbar med barn & unga och samtidigt är gamla nog att känna till Garry Kasparovs meriter, vill även gärna veta vad som var orsaken till att Kasparovs initiativ blev dumpad, det framstår ju för mig och alla jag känner inom schacket som synnerligen skandalöst. Ett annat beslut som verkar konstigt, är fadderbidraget som plötsligt togs bort, like efter att Jesper hade jobbat upp skolklubbprojektet ute i landet. En del distrikt känner sig nog blåsta på grund av det.

 6. Johan H säger:

  Håller med IG. Handlar det endast om typ 35k (dvs några veckors hotelvistelse) är det väl inte någon ”issue” över huvud taget.

  Gör om, gör rätt, sluta med namedropping och lägg alla kort på bordet (vilket borde vara helt självklart för en förtroendevald)!

Lämna en kommentar