jun 26

På Sveriges Schackförbunds officiella hemsida kan vi läsa att ”Styrelsen har tagit del av skrivelsen och kommer inom kort att publicera sin redogörelse över den kritik som framförs.” Det handlar alltså om detta brev där Jesper Hall kritiserar ordföranden Anil Surender (och i viss mån resten av styrelsen).

Läs de 3 kommentarerna till “”Svar på öppet brev kommer inom kort””

 1. Håkan Rothén säger:

  Hej,
  som gammal schackälskare, har jag sett en tynande tillvaro för schacket, inte minst i Norra Småland. Därför är det med stor glädje jag sett eldsjälar träda fram och arbeta med Schackfyran, och ett hopp om att schacket kan gå en ny vår till mötes. En föryngring som är nödvändig. Därför är det med rädsla jag läser om att inte Jesper mfl får det stöd de har rätt att förvänta sig. //Håkan

 2. Dock säger:

  Det ska bli synnerligen intressant att läsa svaret på den kritik som framkommit.
  Det är inte kritik från några foliehattar precis. Jag har den största respekt för samtliga. Pontus, Jesper och Kenneth men än mer för Tom Wedberg och Bo Aurell. Jag kan faktiskt inte komma på någon mer i det aktiva schackSverige som jag anser har större trovärdig tyngd än dessa fem.

 3. Bo Berg säger:

  Som ett viktigt komplement i SC/Ordföramdens svar på Jeper Halls brev efterlyses skrivningen i Jesper Halls anställningsavtal.

  CS har tagit många dyra beslut på egen hand mellan kongresserna. Däribland anställningen av Jesper Hall vid en tid då Per Hultin fortfarande var anställd.

  Det har från olika håll kommit till min kännedom att kontraktets skrivning är utformat så att Jesper Hall sas. ”sitter med starka kort i rockärmen” om han skulle tvingas sluta sin tjänst.

  Vidare, från välunderrättade källor, har det framkommit att Jesper Hall inte är anställd Riksinstruktör såsom det står på SSF:s hemsida och såsom han pressenterar sig själv och av andra?

  Håkan Winfridsson har ju också fört fram lite här på sidan om detta och hur det gått till, såsom det inte borde ha gjort.

  Citat tagit ifrån “Nytt öppet brev från Bo Aurehl”
  1. Håkan Winfridsson säger:
  27 juni 2013 klockan 06:32

  ”* Varför såg inte den förra ordf som anställde Jesper till att frågan om materialrättigheter löstes på ett tillfredsställande sätt redan från början? Här kan jag bara erkänna att vi som satt i styrelsen var för slappa, vi skulle pressat ordf hårdare för att få svar på hur frågan lösts.”

Lämna en kommentar