jul 23

I ACP Golden Classic (kategori 19) segrade GM Vassily Ivanchuk. Det var en annorlunda turnering, den var inte ELO-registrerad och dessutom var det avbrott efter fem timmars spel. Det senare försöket hade historiens vingslag över sig för så gick det till på den gamla goda tiden men frågan är om det kommer att upprepas i dessa de nästan oövervinnliga dataprogrammens tidevarv.

Prislista och partier rond 1-7.
Klicka på resultatet för partiet.
Håll markören stilla över resultatet för information.

Lämna en kommentar