jun 30
per-km1

Per Sörenfors (en av LASK-systemets fäder), Malmö AS, introducerade 1999 speciella ratinglistor för blixt/snabbschack i Malmö (blixtlista används). Hans motivering var bland annat att det skiljer mycket mellan lång- och kortpartier så ratingtalen är inte jämförbara och det går enkelt med datorns hjälp att uppdatera listorna efter varje turnering.  Det har varit ett möte i Odessa i slutet av maj där de som bestämmer inom världsschacket - FIDE/ACP - diskuterade "how to make the game of chess more popular". En möjlighet var att "To develop a separate rating list for rapid chess". Förslaget föll i god jord.
Läs kommentaren till “Sent skall syndaren vakna”

  1. Bo Berg säger:

    I Värmland infördes snabbschacksrating redan 1989. Det var dels ett sett att få en ranking på de unga talangerna vi hade då, men de spelade inte långpartier ännu, men de kunde hyggligt hävada sig i snabbschack mot seniorerna. Detta tillämpades några år in på 1990-talet.

Lämna en kommentar