maj 08

Den store svenske spelaren Gideon Ståhlberg var bosatt i Argentina mellan 1939-1948. Han deltog under denna tiden i flera turneringar. En av dessa spelades året innan han åtevände till Sverige och motståndaren var de kände Miguel Najdorf, som bland annat gett namn åt en känd spelöppning, och dessutom som Ståhlberg fastnade i Argentina under krigsåren. Till skillnad från svensken blev Najdorf kvar i landet och blev senare argentinsk medborgare.Lämna en kommentar