jan 11

oga1

Polen försöker införa schack som ett obligatoriskt ämne i skolorna enligt en artikel som publicerades i den polska thenews i dag.. Det skall stimulera barnens intellekt och känslomässiga utveckling vara bra för deras inlärningsförmåga anser mannen bakom projektet – Maciej Karasinski

Politicians want chess classes at Polish schools
11.01.2010 13:47

MPs from Poland’s parliamentary chess club want to introduce obligatory chess classes in primary schools.

Chess can stimulate children’s intellectual and emotional development and children who can play chess usually learn quicker,” claims Maciej Karasinski, former school superintendent and initiator of the project.

“Chess game teaches people patience, creative thinking, responsibility for one’s decisions and courage. In Turkey, Russia and the US, where chess are used as a learning device, children show higher abilities at maths and science.

Karasinski together with MPs from the parliamentary chess club have been collecting signatures under the draft bill on introducing chess classes to schools. If they manage to gather 50,000 more votes, the draft bill will be directed to the Sejm, the lower house, and debated. The club has also sent a petition to the Education Minister on the matter and received a positive answer. (mg)

Läs de 19 kommentarerna till “Polen försöker…”

 1. Mats säger:

  så kan vi göra i Sverige

 2. Tomas Pettersson säger:

  Tyvärr verkar det vara ett exempel på hur en fjäder blir en höna. ”Polen försöker införa schack som ett obligatoriskt ämne i skolorna” visar sig snarare vara ”några polska parlamentariker kan tänka sig schack som ett skolämne.” Trevligt, men inte riktigt samma sak. Det vore dock intressant att se en sammanställning av var svenska riksdagsmän står i fråga om schack. Alltså en en lista över riksdagsmännen med eventuellt ratingtal, kunskaper/meriter i schack och uppfattning i frågan om schack i skolan.

 3. onni aikio säger:

  Till Tomas !
  Polen försöker … ? Polen är inte det första som har upptäckt revolution i schacktänkandet – vilket denna nyhet handlar om. Geometri och matematik … det som schack egentligen är och handlar om är ju redan ett obligatoriskt ämne i Sverige: Schackpjäser är geometriska figurer vilka flyttas på en plan yta ! Utan geometri går det inte att lära ut schack eller matematik överhuvudtaget.
  Sverige har hamnat lite i efterkälken vad gäller schack på grund av att Schackakademi och Schackförbund vägrar att svara på frågor – bara vinst och förlust är av intresse – allt annat betraktas som ”skitprat ! På detta sätt visar man sin okunnighet ! Om samma skedde i fotboll eller ishockey då skulle den största katastrofen inom sporten varit färdig !
  Detta är också den största orsaken för ”klubbdöden” !

 4. Bo Berg säger:

  Jag håller med med Onni Aikio här i huvudsak. Schack är geometri och matematik mm. och det är också ett mycket bra pedagogiskt hjälpmedel i utlärningen av dessa element.

  Vi i Sverige måste börja se på de nya som var klart efter oss typ Rumänien, Euevador, Turkiet, m.fl.

  SCHACK 4:an är inte världens största tävling eller den absoluta uppläggningen. Men givetvis är det ett bra försök!

 5. Tomas Pettersson säger:

  Som jag ser det är schack ffa ett spel som ger utövaren snabb och rak feedback. Man måste ta beslut och slarv, tvekan eller lättja bestraffas obönhörligt. Detta tror jag utvecklar personligheten positivt sett ur ett existentiellt perspektiv, dvs synen på människan som en varelse med möjlighet till egna val och därmed eget ansvar.( Å andra sidan tycks många schacktalanger dras till olika ”readymade” livsåskådningar, politiska eller religiösa, och därmed avstå från kvalificerat tänkande i verkliga livet. Vad som är orsak och verkan är oklart ).

 6. Andreas van der Wal säger:

  Klart att schack är bra och kan underlätta inlärning av andra ämnen, men som vanligt så hittar Onni på saker som inte stämmer med verkligheten.
  Onni skriver: ”Utan geometri går det inte att lära ut schack eller matematik överhuvudtaget.”
  Klart det går att lära ut matematik utan geometri. Geometri är ju bara en delmängd inom matematiken. Barn lär sig t ex addition och subtraktion långt innan de lär sig geometri, vilket inte är möjligt enligt Onni!
  Lika uppenbart så går det att lära ut schackspelet utan att prata om geometri. Jag har själv gjort det flera gånger! Självklart måste de förstå vad en diagonal är och vad en rak linje är, men man behöver på inget vis bland in ord som ”geometri” eller ”geometriskt språk”.

 7. onni aikio säger:

  ”Saker som inte stämmer i verkligheten” ?? Barn kan inte lära sig matematik utan geometri eftersom geometri=jordmätning=avståndsmätning är grunden även till matematik: t.ex. från 1 till 3 är kortare sträcka än från 1 till 8 ! Detta kallas för tal-linje vilken i bland leksaker heter ”Pärltavla” ! Det är detta du inte vill använda i din matematikundervisning – eller hur ?
  Då du skall tala om för dina elever var ”E4” på schackbrädet finns så talar du om först att E-linjen på schackbrädet är den femte från vänster och ”RAD 4” är den fjärde nerifrån (Koordinatsystem) . Du mäter avståndet alltså ! Geometri är ju ”avståndsmätning” !
  Jag förstår dig att du slipper att berätta om allt eftersom mannen som hittade på schackspelet förenade både geometri och matematik på ett samma spel som fick namnet Tjaturanga- första gången i spelens historia i Indien. Därför slipper vi att fundera på ”skiten” !

 8. Andreas van der Wal säger:

  Ledsen Onni, men geometri är inte grunden till matematiken, hur gärna du än vill. Geometri är en delmängd av matematiken. Barn kan lära sig räkna till 10 utan att behöva tolka det som avstånd. Det kan lika gärna vara 10 äpplen. När jag lär barnen var rutan E4 finns på brädet så säger jag inte att det är femte raden från vänter (eller fjärde för svart) utan raden där det står ett E. Långt innan jag talar med barnen om rutornas eventuella namn så lär jag dem att spela schack. Rutornas namn blir inte intressant förrän de ska föra protokoll och då kan de redan spela schack.

  Jag har alltså lärt barn både att räkna och spela schack, utan att blanda in begreppet geometri. Du påstår att det inte går, men jag har tyvärr motbevisat din tes. Sen kan man förstås anse att det finns betydande samband mellan schack och geometri, men det är något helt annat.

 9. onni aikio säger:

  Men alla schakbrädor är inte bokstaverade eller numrerade …(blindschack t.ex.) vad gör du då ? Hur vet du då var den vita kungen skall stå ? Man måste känna med fingertopparna var E 4 finns och då börjar man från kanten A är 1 ruta o.s.v. Du menar att detta inte förekommer i schack ? Hur förklarar du kvadrat- och triangelregeln och hur många steg bonden får ta i öppningen ? 1 eller två vilket du inte kallar för avståndsmätning ? För mig är det det !
  Tallinjen finns överallt i schackspel . varje gång du flyttar pjäsen eller bonden måste du räkna noggrant att du inte flyttar ett steg för långt eller för litet … draget måste vara exakt annars kan du backa väskan och lämna lokalen !

  Detta (denna teori) har du inte vederlagt så som du påstår !

 10. Gert Brushammar säger:

  Onni! Jag förstår inte vart du vill komma!?

  Ja, det finns en del företeelser och regler i schack som kan vara praktiskt att beskriva i geometriska termer, t ex kvadraten för att räkna ut om en kung kan stoppa en fribonde. Det är ingen som förnekar det. Men vad är det du vill diskutera? Du drar upp den här tesen om att ”schack är ett geometriskt språk” i nästan varenda tråd du deltar i sen flera år tillbaka, men jag förstår fortfarande inte vad det är du vill diskutera?

  Allt som finns i sinnevärlden och som vi kan ta på kan också beskrivas i geometriska termer. Schackbrädet, rutorna, pjäserna – javist, de är två- resp tre-dimensionella geometriska figurer. Än sen då? Varför är det nödvändigt att veta det för att lära sig spela schack? Tala om det för ett barn och du kommer att göra det stackars barnet fullständigt förvirrat! Vad barnet ser framför sig är ett rutigt bräde med skojiga träpluttar på – inte ett antal geometriska figurer av olika komplexitetsgrad! Barnet struntar fullständigt i om pjäsen kan beskrivas med symmetriska figurer, sammansatta rotationskroppar eller om man måste bryta ner beskrivningen till ett (troligen oändligt) antal trianglar.

  Så vad är det som måste diskuteras? Och varför?

 11. André Nilsson säger:

  Onni Aikio: vit dam på vit ruta, svart dam på svart ruta …

 12. onni aikio säger:

  Vad är det som skall diskuteras ? Wepmastern vill att Schacksnacks läsare skall kommentera vad i schackspelet kan vara orsaken att Polen försöker införa schack som ett obligatoriskt ämne i sina skolor ! Det kan inte vara att det är ”ett annat sätt att tävla med varandra” !
  Jag förstår inte att jag inte kan ändra missuppfattningen i detta forum att det inte är jag (OA) som har kommit på att Schack är ett språk (Står i informationsbladet av Schack 4 som har skickats till alla skolor i Sverige )

  Jag har bara tagit upp det som har hänt i schackvärlden som jag betraktar som revolution i schacktänkandet !

 13. Andreas van der Wal säger:

  Onni, den teori jag har motbevisat är alltså ”Utan geometri går det inte att lära ut schack eller matematik överhuvudtaget.”

  Om du är kunnig i matematik så borde du veta hur ett bevis/motbevis går till. Att bevisa en tes är svårt eftersom det måste gälla för alla värden (om tesen är uppsatt så, vilket det vanligen är). Ett motbevis är normalt sett lättare eftersom det räcker med att visa ett enda fall där det inte stämmer. Jag har lärt ut matematik utan att diskutera geometri. Jag har lärt ut schack utan att diskutera genometri. Således går det att lära ut dessa två saker utan geometri. Alltså faller ditt påstående att det inte går.

  André har tydligt visat hur man lär barn var den vita kungen ska stå. ”Vit dam på vit ruta, svart dam på svart ruta” är vad man säger och då blir det rätt. Det fungerar mycket lättare än att säga ”Fjärde raden från vänster” när barnen kanske inte ens vet vilket som är vänster och vilket som är höger.

  Kvadratregeln är en trevlig väg att underlätta för en spelare att se om kungen hinner ifatt en bonde eller inte. Är den nödvändig för att kunna spela schack? Knappast. det finns små barn som inte vet vad en kvadrat är, men de kan spela schack ändå.

  Triangelregeln vet jag inte vilken det är är. Betyder det att jag inte kan spela schack?

  En fråga tillbaks: Kan du lära barn att räkna antal äpplen i en påse utan att blanda in avstånd? Om svaret är ja så är det väl uppenbart att man kan lära ut matematik utan att använda sig av geometri?

  Om vi tittar vidare in på matematikens område så är ett delområde kombinatorik. Finns det någon enkel koppling till geometri där eller går det att lära ut kombinatorik utan att blanda in geometri? Om du anser att det går att lära ut kombinatorik utan geometri, så är vi nog överens om att tesen i början på detta inlägg är motbevisad.

  I övrigt håller jag helt med Gert, ja det finns fall där geometri kan underlätta delar, men det är något helt annorlunda än att det är ett krav.

 14. Gert Brushammar säger:

  Onni!

  Jag tror du övertolkar begreppet ”språk” som du refererar till. Vad det syftar på är att schacket är ett sätt att kommunicera med motståndaren som begriper vad jag menar trots att vi kanske talar olika tungomål! Vi kanske inte kan prata med varandra men spela schack kan vi göra ändå, för det ”språket” kan vi båda! Med språk menas här att vi har ett över hela världen konsistent sätt att utföra dragen. Vi gör dragen omväxlande och ställer om klockan. Motsvarigheten vore att säga ”jag flyttar min springare från ruta g1 till ruta f3. Nu är det din tur!” till motståndaren (i blindschack får man faktiskt göra ungefär så!). Genom att utföra draget uppfattar din motståndare exakt vad du hade för avsikt och att det nu är hans/hennes tur att utföra sitt drag. Att lägga ner kungen och sträcka fram handen betyder att jag ger upp. Det är det ”språket” som avses i Schack4an-informationen!

 15. onni aikio säger:

  Hallå Webmaster !!!!!!!!
  Vad är det du håller på med ? Kan du förklara varför mitt svar till Andreas och Gert inte duger som svar på deras frågor ? Nu kan du ge svar, nämligen jag kommer att kontakta skolministern och Marcus Storch i Schackakdemin för att veta felet … varför mina inlägg raderas omgående när sanningen om schackspelet kommer fram – avslöjas ??

 16. onni aikio säger:

  Jag förstår inte vad Webmastern menar med det att inte godkänna ”det rätta svaret” på frågan ”Varför Polen har infört obligatoriska schackslektioner i skolchemat ” ? Det är märklig rättvisa som finns bland schackspelarna – bara fördomar och misstankar få framföras i forumet vilket är samma som domstol enligt ordboken ! Bara lögner i domstol – vad är det för samhället som tillåter sådant ?

  Jag kommer att be myndigheter att gripa in och tala om för mig vad är det som jag har missuppfattat. Det är inte första gången det händer därför att jag har sysslat med det för 30 år redan – vad gäller schack ! Jag vill kämpa för rättvisan !

 17. Dock säger:

  Onni

  Det finns ingen ultimat sanning, universell sanning eller något som döljs. Som geometriskt språk tycker jag att schack är milt sagt dåligt exempel. rockaden, springarens rörelser och än värre bonden rörelse ett eller 2 steg en passant för att sen avslutas med promovering. Det skär sönder det geometriska helt.
  Hade schack enbart haft med geometri att göra hade det varit helt ointressant som lek.

  Schack har olika nivåer. Geometi (för ett fåtal) sport i defintionen tävlingsmoment, kamp, konst lek team socialt intellektuell utmaning mm

 18. André Nilsson säger:

  Onni Aikio: Be myndigheterna att gripa in och tala om för dig vad du har missuppfattat. Snälla, gör det …

  Dina teorier blir sprängda i småbitar varje gång du lägger fram dem, men det verkar inte bekomma dig det minsta lilla. Jag har aldrig någonsin stött på en mer envis person än du. Om man parar ihop det med höggradig förvirring får vi en kombination som är mycket plågsam.

 19. Gert Brushammar säger:

  ”kämpa för rättvisan”, ”lögner i domstol”, ”myndigheter gripa in” – det var väldigt vad du tar i, Onni! Har vi trampat dig på tårna? Jag bara undrade vad du vill prata om!?

  Frågan jag ställde tidigare och som jag inte tycker att du har besvarat kommer sig av flera av dina tidigare inlägg i många andra trådar än den här. Jag har följt dina inlägg i tidigare Schackforum och numera Schacksnack och tycker mig ha märkt att du ofta tar upp frågan om schack som ett geometriskt språk när du deltar i en diskussion oavsett vad den aktuella tråden egentligen handlar om! För inte så länge sedan efterlyste du en rubrik under ”Fri debatt” och du undrade varför ingen ville diskutera ämnet! Jag kommer inte ihåg exakt i vilken tråd det var (tråden handlade inte om ”schackspråket”) så därför har jag inte lyckats hitta diskussionen. Webmaster kan kanske bistå med en sökning i arkivet?

  Du har alltså försökt starta ”språk”-diskussionen i flera år utan att lyckas men jag förstår som sagt inte vad det är du vill att vi ska prata om? Det är därför jag undrar vad det egentligen är som du vill att vi ska diskutera?

Lämna en kommentar