aug 14

Stockholms Schacksalonger har fått en ny entré vilket medfört en del ommöbleringar. Dessa justeringar har gjort turneringslokalen mer inbjudande vilket man kan se i ett av de fotografier som Lars OA Hedlund tagit i samband med Stockholm Open 2019. Om du klickar på ”läs mer” kan du ta del av detta foto och en del andra och åtnjuta den rådande atmosfären.

Hemsida

GM Lars Karlsson är favorit till att vinna årets Stockholm Open. (Foto: Lars OA Hedlund)

Alexis Duenas (Foto: Lars OA Hedlund)

Armin Namini (Foto: Lars OA Hedlund)

Björn Knöppel (Foto: Lars OA Hedlund)

Barys Vainerchuk (Foto: Lars OA Hedlund)

Herman Enholm (Foto: Lars OA Hedlund)

Hans Rånby (Foto: Lars OA Hedlund)

Lennart Wretljung (Foto: Lars OA Hedlund)

Matija Sakic (Foto: Lars OA Hedlund)

Jacques Dafour (Foto: Lars OA Hedlund)

Mikael Arovén (Foto: Lars OA Hedlund)

”Ny möblering” (Foto: Lars OA Hedlund)

Peter Carlsten (Foto: Lars OA Hedlund)

”Publikparti” (Foto: Lars OA Hedlund)

”Rond 4” (Foto: Lars OA Hedlund)

 

Lämna en kommentar