Dec 25

I samband med VM-matchen mellan Viswanathan Anand och Magnus Carlsen i Chennai 2013 startade denna höst den femte schackkursen om schackgeniet Carlsen på Youtube med IM Thomas Engqvist. Sedan Carlsen spelade sin första VM-match har han inte bara erövrat VM-kronan utan också försvarat den som regerande världsmästare mot utmanare som Sergej Karjakin och nu senast Fabiano Caruana. Schacksnack vill presentera hela kursen kostnadsfritt för att hedra inte bara världsmästaren utan också alla de som besöker hemsidan i syfte att förkovra sig och informera sig om vad som händer i schackvärlden.

För nytillkomna läsare kan det nämnas att det hittills har producerats åtta kurser som publicerats på Youtube en gång varje termin från hösten 2011 fram till sommaren 2015. Dessa åtta kurser har lika många teman och är i princip en fyra-årig utbildning för att förkovra sig som schackspelare. Konceptet bygger på att lära sig viktiga modellpartier inom respektive tema. Du aktiveras med jämna mellanrum för att själv kunna begrunda de relevanta ställningarna och får även bokrekommendationer för att fördjupa sina studier. Kurserna har följande tidlösa teman:

Kurs 1: Blandade teman (bondespel á la Philidor, vådan av att spela passivt, bondemajoritet, kombinationen, Larsens öppning, centrum, garderade fält, pjäsövervikt och tornslutspel)

Kurs 2: Mod i schack (Schackpsykologi)

Kurs 3: Capablanca (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 4: Fischer (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 5: Carlsen (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 6: Schackpsykologi

Kurs 7: Anand (spelstil och strategiska koncept)

Kurs 8: Ställningsvärdering och planläggning

Kurserna kan ses i valfri ordning då de är fristående från varandra.  Fokuset ligger på att hjälpa tävlingsspelaren bli en bättre spelare både teoretiskt och praktiskt. Kurs 1 och 8 lägger tyngdpunkten på det teoretiska och kurs 2 och 6 på det praktiska. Kurs 3, 4, 5 och 7 koncentrerar sig på vad man kan lära sig av ett schackgeni. Om man genomgår alla åtta kurserna innebär det ca 80 lektioner av modellpartier kombinerat med rekommendationer av böcker hur man kan fördjupa sig inom respektive tema. Om deltagaren intensivstuderar videorna tar det fyra dygn istället för fyra år att genomföra alla kurserna. En halvtimme för att lyssna på själva klippet och en halvtimme för att svara på frågorna under klippets gång. Detta rekommenderas inte och är ingen genväg utan bara en teoretisk möjlighet. Syftet med kurserna är att bilda den ambitiöse tävlingsspelaren som tar kursen seriöst.

De tre första kurserna ”Blandade teman”, ”Mod i schack” och ”Capablanca” har tidigare presenterats för Schacksnacks läsare. Nu kommer alltså även den femte kursen att presenteras och den kommer uteslutande att handla om Carlsens spelstil och strategier.

Det enda som behövs för att ta del av dessa klipp är att man går in på Youtube och sätter upp sig som prenumerant på Thomas Engqvists kanal eftersom klippen då automatiskt sänds till ditt Youtube-konto.  Vill man fortsätta sin utbildning med den fjärde eller den sjätte, sjunde eller åttonde kursen kan man kontakta thomasengqvist@protonmail.com och läsa om tidigare kurser och kursupplägg.

Lämna en kommentar