nov 25

VM-dramat i London mellan försvarande titelhållaren Magnus Carlsen, Norge och utmanaren Fabiano Caruana, U.S.A. fick ett litet antiklimax igår då Carlsen inte drog nytta av den vita färgen i någon större utsträckning. Detta innebär att Caruana har initiativet i matchen genom att vara i besittning av den vita färgen när det sista klassiska partiet spelas.

Carlsens argument var att han med det olikfärgade löparslutspelet Ljubojevic-Karpov i bakhuvudet kanske lura Caruana på samma sätt som Karpov lurade Ljubojevic. Detta förefaller vara en naiv taktik på VM-nivå och den verkliga orsaken måste ha varit att Carlsen inte ville ta onödiga risker och istället planerar att rikta in sig på de snabbare partierna där han statistiskt och matematiskt förväntas hålla en högre nivå än Caruana. Vi ska dock inte glömma det psykologiska och precis som bland andra blixtexperten Maxim Dlugy påpekat i New in Chess väger förmodligen den psykologiska aspekten tyngre. Eftersom det bara handlar om ett fåtal partier spelar tillfälligheter och atomernas lek en större roll. Enkelt uttryck vinner den spelare som har de starkaste nerverna i de kritiska situationerna. Vi ska dock inte glömma att Caruana har fått en lillchans att sätta press på Carlsen i det sista klassiska partiet innan de snabbare partierna tar vid.

För den oinvigde kan det vara nyttigt att känna till vilken viktig ställning Carlsen har kommit ihåg och hur man kan vinna respektive försvara sig i olikfärgade löparslutspel när det råder materiell obalans och det inte finns någon fribonde tillgänglig.

Ljubojevic,Ljubomir – Karpov,Anatoly
Milan Milan (3), 22.08.1975
[Engqvist/Dvoretskij]

Hur fortsätter vit principiellt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Ke4 Ljubojevic verkar inte ha någon plan och tar det första spadtaget för att krångla till något tämligen enkelt. Dvoretskij menar att det enklaste sättet att hålla remi är att placera bönderna på samma färg som den egna löparen. Tänkbara varianter är 34.g5 f5 (Eller 34…fxg5 35.hxg5 följt av f4 och avancemang av den vita kungen till damflygeln.) 35.f4 Kd5 36.Bg7 Kc4 37.Kd2 och vit håller enkelt remi. 34…a4 35.h5 35.g5 f5+ 36.Ke3 var fortfarande det enklaste och mest principiella sättet att hålla remi. 35…gxh5 36.gxh5 f5+ 37.Ke3 Kd5 38.h6 Kc4 39.f4 Kb3

Vit kan bara hålla remi på ett sätt. Hur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.Bg7?? Ställningen är fortfarande remi men det kräver mer arbete eftersom vit måste analysera varianten 40.Kd2 Kxb2 (40…Bf3 41.Kc1 eller (41.Bg7 är enkel remi.) )  på djupet. 41.Kxd1 c4! (41…Kxa3 42.Kc2 Kb4 43.Kb2 b5 44.Bd6 Kc4 är också remi men kräver kännedom om att 45.Ka3! är enda draget som håller remi. Grundregeln är att bönderna inte får nå femte raden.) 42.Bg7+ c3 43.Ke2! Kxa3 44.Bxc3 b5 45.Be5 b4 46.Bd6 och ställningen är remi. Man kan i viss mån förstå att Ljubojevic inte ville analysera alla dessa relativt komplicerade varianter. Lärdomen att dra i just denna typ av slutspel är att man inte får låta svarts kung dominera på samma sida där man är bonde under. 40…Kc2! Detta är en av nyckelställningarna att komma ihåg som angripare. Ställningen är avgjord till svarts förmån eftersom vits kung inte längre kan försvara damflygeln. 41.Be5 Bh5 Löparen manövreras till b3 enligt Nimowitschs blockadprincip. 42.Bf6 Bf7 43.Be5 Bb3! 44.Bg7 b5 45.Bf8 c4 46.Bg7

Nyckelställningen att komma ihåg belyser att svart står på vinst men även hur angriparen avgör. Så hur fortsätter svart?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46…b4! Detta genombrott ger svart forcerat en fribonde. 47.Kd4 Varianten 47.axb4 c3 48.Bxc3 (48.bxc3 Bc4!) 48…a3 49.Be5 a2 visar varför b2-bonden måste blockeras. Nu kan inte vit spela bonden till b3 och kontrollera promoveringsrutan a1. 47…c3! 48.bxc3 bxa3 49.c4 a2 50.Kc5 Kb1 51.Kb4 a1Q 52.Bxa1 Kxa1 53.c5 Kb2 54.c6 a3 55.c7 Be6 56.Kc5 a2 57.Kd6 Bc8 0-1

Ljubojevic fick alltså genom livets hårda skola lära sig hur man håller remi i detta slutspel. Carlsen ville kolla om Caruana hade koll på detta slutspel och det visade han med besked.

Carlsen,Magnus – Caruana,Fabiano
World Championship (11), 24.11.2018
[Engqvist]

Vad är svarts principiella fortsättning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30…h5! Caruana spelar enligt skolboken som bygger på att man placerar bönderna på samma färg som den egna löparen. Detta underlättar garderingen av dem och undviker attack från motståndarens löpare. 31.Ke3 Kd7! Den andra delplanen för att hålla remi är att avancera med kungen till den flygel där man har minusbonde. 32.Kd4 g6! 33.g3 Be2 34.Bf8 Kc6! När försvararen har uppnått denna ställning blir det tämligen enkelt att hålla remi då angriparen i det här läget endast har billiga tricks att försöka lura sin motståndare med. 35.b3 Bd1 36.Kd3 Bg4 37.c4 Be6 38.Kd4 bxc4 39.bxc4 Bg4 40.c5 Be6 41.Bh6 Bd5 42.Be3 Be6 43.Ke5 Vits grundläggande trick är att angripa med kungen och bönderna och försöka skapa ett genombrott i syfte att etablera en fribonde. 43…Bd5 44.Kf4 Be6 45.Kg5 Bd5 46.g4! hxg4 47.Kxg4 Vits plan är att i rätt läge bryta med f4-f5 med förhoppningen att i förlängningen få en fribonde på h-linjen. 47…Ba2 48.Kg5 Bb3 49.Kf6 Ba2 50.h4 Bb3 51.f4 Ba2 52.Ke7 Bb3 53.Kf6 Ba2 54.Ke7 Bb3 55.Kf6 Ba2 56.f5!

Hur håller svart remi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56…Bb1! Det enda försvarsdraget är inte särskilt svårfunnet. 57.Bf2 Bc2! (Naturligtvis inte 57…Bxf5?? 58.h5 och vits dröm är uppnådd.) Här enades spelarna om remi.

Caruana trillade inte i samma slutspelsfälla som Ljubojevic gjorde i Milano 1975. (Foto: Wikimedia – Dortmund 2012)

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar