Apr 19

Hou Yifans ledning har krympt med en halv poäng till 2.5 poäng efter tre ronder då hon släppte en halva mot Magnus Carlsen. Den sistnämnde får faktiskt vara glad att klara remi då Hou Yifan hade en mycket lovande ställning. På klassiskt manér lyckades dock Carlsen, precis som Aljechin i sämre ställningar, lura in Hou Yifan i ett remitornslutspel och ernådde därmed remi. Det här förefaller vara Hou Yifans genombrottsturnering i mötet mot världens bästa herrar. Om Hou Yifan börjar tappa respekten och vara sig själv mot dessa giganter i 2800-klubben lär hon själv hamna där en vacker dag. I den fjärde ronden är det Maxime Vachier-Lagrave som står på tur. Hon för dock de svarta pjäserna så målet bör vara att erhålla remi.

Lämna en kommentar