feb 14

En gåta som gäckar de flesta schackspelare är hur stor spelstyrkeskillnad det är mellan forna tiders största mästare och nutidens. Denna fråga är i princip omöjlig att svara på eftersom nutidens starkaste spelare vilar på alla de tidigare mästarnas axlar. Var den förste officielle världsmästaren Wilhelm Steinitz (1836-1900) bättre eller sämre än dagens världsmästare GM Magnus Carlsen (1990-)? Låt oss göra följande tankexperiment och utröna vem som skulle ha varit starkast om Carlsen varit född 1836 och Steinitz 1990. Det här blir en annan femma eftersom Steinitz upptäckte många nya schackprinciper som utvecklades inom den klassiska skolan som en reaktion mot romantiken. Carlsen har till skillnad från Steinitz fått den klassiska skolan serverad, och inte minst alla skolor som kom efter. Det är inte alls säkert och kanske inte ens troligt att Carlsen hade upptäckt vad Steinitz upptäckte eftersom Steinitz i detta avséende måste betraktas som sin tids geni. Omvänt är det inte säkert att Steinitz skulle bli världsmästare i våra dagar eftersom han inte skulle han någon fördel av sitt eget upptäckta system, det vill säga att schack var lagbundet snarare än styrt av genier som Morphy och Anderssen som man trodde före Steinitz.

I nedanstående klipp, utvalt från kanalen ”Chess to Impress”, med över 12.000 prenumeranter, använder man sig av den kanske enda vettiga metoden (Dr. Elo får ursäkta!:)) att utröna vem som verkligen var bäst mellan två olika generationer. De ryska spelarna Mikhail Tjigorin (1850-1908) och Vassilij Smyslov (1921-2010) står modeller med uppdraget att råka ut för samma ställningsproblem. Studera hur de båda försökte reda ut det aktuella ställningsproblemet.

Efter en genomspelning av detta klipp kommer du förmodligen att tycka att Tjigorin, Steinitz antagonist, var en bättre schackspelare än Smyslov, Botvinniks antagonist.

Läs kommentaren till “Veckans video 89”

  1. Mannen från Orkney säger:

    Det beror på vilken ställning och vilka drag de gör. Man får mata in ställningar och drag och sedan jämföra. Det finns faktiskt de som gjort detta, visserligen före Carlsen kom på tapeten, men om man bortser från detta så var det i alla fall lite oväntade resultat som kom fram bl.a. att Steinitz var klart sämre än de övriga världsmästarna så svaret på den första frågan kan man med god säkerhet påstå att Carlsen är starkare än Steinitz. Vad gäller Chigorin så har jag svårt att tro att han var en bättre spelare än Steinitz bl.a. eftersom Steinitz slog Chigorin så där kan man säkert också säga att Chigorin inte var starkare än Smyslov. Däremot har jag inte svårt att se att Lasker skulle kunna rulla upp Carlsen.

Lämna en kommentar