jan 02

Erik Blomqvist visade prov på envishet parad med strategisk och taktisk fantasi, när han spelade på vinst med symmetrisk bondeställning.

Lindgren,Philip – Blomqvist,Erik [E06]
Rilton Cup, 01.01.2016
[IM Johan Furhoff]

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3

En av grundställningarna i Damindiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4…c6 Ett solitt sätt att bemöta Katalanskt. Det kan förväntas leda till långvarig kamp, utan tidiga avbyten. 5.Bg2 d5 6.Qc2 Be7 7.0-0 0-0 8.Nbd2 Bb7 9.Rd1 Vanligare är 9.e4 Na6 10.e5 Nd7 som i Karpov-Tal, Bryssel 1987. 9…Na6 10.a3 c5 Detta ser ut som en utjämnande framstöt. 11.b3 dxc4 12.Nxc4 Be4! Ett typiskt litet nålstick, som tvingar vit att bestämma sig. 13.Qd2 Aningen klumpigt, men han ville behålla b2 för löparen. 13…b5 14.Ne3 Qb6 15.Bb2 Rfd8 16.Qe1 Rac8 17.Bc3 Uppnår inget. 17.Rac1 vore normalt. 17…Qb7 18.a4?! b4 19.Bb2 cxd4 20.Rxd4 Rxd4 21.Nxd4 Bxg2 22.Nxg2 Ne4 23.Ne3 Bf6 24.Ng4

Ska svarts löpare behållas eller bytas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24…Bxd4! Med den trevliga idén att spärra in den vita löparen med sina egna bönder. 25.Bxd4 f6! 26.Ne3 e5 27.Bb2 Nac5 Bonden på b3 är på väg att bli känslig. Dock måste svart hålla reda på sin egen b4-bonde. Att ställa en egen bonde på a5 skulle inbjuda till Sc4 i alla slutspel. 28.Rc1 Rd8!? Egentligen kräver detta mycket noggrann beräkning. Alternativet 28…Ng5 29.h4 Nge6 tycks dock inte räcka för att rubba vit ur jämvikt. 29.Rc4?! Han utmanar Blomqvist på varianträkning! Svart kan inte både gardera b4 och hålla hästarna säkrade, utan måste satsa framåt. Klokare vore dock 29.Rd1 Rxd1 30.Qxd1 Qd7 31.Nd5 och det tycks luta åt remi. 29…Ng5 30.h4

Kan svart angripa vit på något sätt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30…Nd3!! En härlig resurs. Men löser den alla svarts problem? 31.Qd2! Nh3+ 32.Kh2 Nhxf2 33.Ng2 Tvunget. 33…Ne4 34.Qd1 Nef2 35.Qd2 Vit upprätthåller bindningen på d-linjen, och inväntar att motståndaren skall förlika sig med remi. 35…Ne4? 36.Qd1 Nef2 37.Qd2? Frågetecknet avser inte draget i sig, eftersom det är tvunget, utan att det utfördes på brädet. Det korrekta hade varit att notera det i protokollet, stanna klockan, och kräva remi med hänvisning till att samma ställning skulle uppkomma för tredje gången med svart vid draget i drag 33, 35 och 37. 37…Qd7! 38.exd3 Qh3+ 39.Kg1 Ng4 40.Rxg4 Tvunget, eftersom 40.Ne1 Qxg3+ 41.Kf1 Ne3+ 42.Ke2 Nxc4 vore långt värre. 40…Qxg4 41.Kh2 a5 Vits pjäser samarbetar dåligt och kungen är försvagad. Tydliga svagheter finns på b3, d3 och g3. Den verkliga faran består dock i att motståndaren byter dam, tränger in med tornet och skapar en fribonde på damflygeln. En sådan framskjuten avlägsen fribonde kostar nästan alltid pjäs med det här materialet. Till att börja med måste dock svart hitta något sätt att komma framåt i ställningen. 42.Ne1 Qe6 43.Qd1 h6 44.Kg2 Qc6+ 45.Kh2 Rc8 46.Qg4 Rc7 47.Qd1 Qd5 48.Kg1 Rd7 49.Qg4 Rc7 50.Qd1 Rc6 51.Kh2 Rd6 52.Kg1 Det är ingen tvekan om vem som har kommandot. Men den eviga tidsnöden är i annalkande, och det börjar bli dags för svart att göra något, medan det kan ske i någorlunda kontrollerade former. 52…f5 53.Qe2 e4 54.dxe4 Qxe4? 54…fxe4

Hur håller vit ställningen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.Qxe4? Det verkar som att även vit eftersträvat dambyte. Efter 55.Kf2! Hade han dock kunnat få det utan att tillåta svarts torn att tränga in, vilket gör en enorm skillnad. 55…fxe4 56.Be5 Rd2 57.Bc7 Rb2 58.Bxa5 Rxb3 B-bonden går inte att stoppa. 59.Kf2 Rb1! Den sista poängen. 60.Ke2 b3 61.Bc3 b2 62.Kd2 Inte heller 62.Kf2 Rd1! 63.Bxb2 Rd2+ 64.Ke3 Rxb2 ger några som helst räddningschanser. 62…Rd1+ 63.Kxd1 b1Q+ 64.Ke2 Qa2+ 65.Ke3 Qxa4 0-1

GM Erik Blomqvist har 4 poäng efter 5 ronder. (Foto: Lars OA Hedlund)

Lämna en kommentar