maj 01

Den amerikanske stormästaren Alejandro Ramirez går igenom Alexei Shirovs intressantaste slutspel. Bland annat tittar Ramirez på det mest berömda slutspelet med Shirov i huvudrollen där han gör ett sådant exceptionellt djupt och vackert drag att till och med renommerade stormästare skulle missa draget. Det draget anses av många vara det mest otroliga drag som någonsin spelats för det är det sista draget man tänker på i ställningen.

Lämna en kommentar