feb 27

Här nedan presenteras ett av de mest uppskattade videoklippen som ingick i den första kursen på Youtube under höstterminen 2011 och hade blandade teman som huvudämne. IM Thomas Engqvist intervjuade då Björn Knöppel och ställde några ledande frågor om hur man bäst förkovrar sig i schack. På klippet delar Björn med sig av sin livslånga erfarenhet som schackspelare och går bland annat igenom vilka  schackböcker man bör tillägna sig och vilken av de tre faserna i ett schackparti som är den viktigaste att studera.

Läs de 2 kommentarerna till “Goda schackråd av Björn Knöppel”

  1. Axel på Berghemmet säger:

    Jau gett säga aut dä va myche kloke ord han kömma me, men ja är lite bekytta i aut han aldri nänmer viktten uv de goe kaffihalvan?

  2. Bunkerglöflampan från 30-talet m brinntid 100.000 timmar! säger:

    Jag å min sida är mer imponerad av intervjuaren som så fint zoomar in slutspelsböckerna som även jag har i min bokhylla och av de frågor han ställer för svaren kan aldrig bli bättre än frågorna. Nu släcker jag glödlampan och blickar ut mot det fina kosmos för det är molnfritt och med mig ut på turen tar jag varmt kaffe och lite goa kaffihalvor.

Lämna en kommentar