sep 25

Tidigare ordförande för Stockholms Schackförbund, Sven Gunnar Samuelsson, har blivit dömd av tingsrätten i Södertörn. Grundorsaken är de felaktiga utbetalningar som gjordes till honom under perioden 2009-2011. Välkände schackskribenten och radiokåsören Lars Grahn har gjort grovjobbet att plöja igenom alla 21 sidorna i dokumentet och sedan skrivit något eget baserat på detta. Den som vill ta del av Grahns tolkning av dokumentet hänvisas till larsgrahn.blogspot.se 25 september 2014. Domslutet – med Grahns egna ord – finns under artikeln ”Alexander Sjimanov i farliga svängar”. Det finns även en bakomliggande artikel av Gunnar Hedin som beskriver vad som har hänt lite mer detaljerat.

Sven Gunnar Samuelsson i Göstas minnesturnering 2012 som spelades i Kristallens regi. (Foto: Lars OA Hedlund)

Läs de 38 kommentarerna till “Samuelsson dömd i tingsrätten”

 1. Stefan Bryntze säger:

  Låter utmärkt, var roliga nyheter för schacket och rättvisan i samhället i stort.

 2. Marjasin säger:

  Synd bara att barnen blivit drabbade, de hade kunnat få fina läger för pengarna.

 3. Trollmuppen säger:

  Så borde väl då SGS fanboys tystna? Det finns det som senast vid den senaste kongressen i Stockholm menade att rättegången var meningslöst slöseri med förbundets medel och att man skulle avbryta allt.

 4. Marjasin säger:

  Det var väl ”bara” 114 utförda dokumenterade bedrägerier.
  Finns säkert ett stort stort mörkertal…
  Stackars barnen…

 5. Bo Adler säger:

  Så, det var det det. Han har fått sin dom. Å nu slutar vi sparka på den som ligger ned.

 6. Fredrik Widlund säger:

  ”nu slutar vi sparka på den som ligger ned.” – Vilket skämt, Bo Adler, vilken värld lever du i?

  Det här är en symbolisk seger, vilket är utmärkt, även om det bara handlar om en bråkdel av de summor SGS har stulit från schacket. SGS borde dömas i brottmål och uteslutas på livstid från alla typer av organiserad schack i Sverige.

 7. Anders säger:

  Jag kan rekommendera läsning av domen i sin helhet, eftersom den är både välskriven och pedagogisk. Med högt ställda beviskrav från rättens sida kommer man fram till att SGS vid 144 tillfällen uppsåtligen vilselett förbundet för egen vinning. Snarare än att låtsas som att saken i och med domen är utagerad borde det rimligtvis bedrivas någon form av självrannsakan och uppföljning hos Stockholms Schackförbund. Hur kan ett dylikt maktmissbruk förhindras i framtiden? Hur skall kommunikationen med sponsorer se ut i ljuset av detta? För en sport med dokumenterade svårigheter att skaffa förnuftiga sponsorer är det hela exceptionellt allvarligt. Det vore fullkomlig idioti att inte aktivt arbeta med att förbättra sakernas tillstånd i ljuset av domen.

 8. Curt Peterson säger:

  Hur kan man läsa domen?

 9. Anders säger:

  Nästan alla svenska domar är allmänna handlingar, så det är i regel enkelt att få tag på dem. Snabbaste sättet att få tag på domen är att ringa till Södertörns tingsrätt och be dem ta fram domen i ett tvistemål med Stockholms Schackförbund som kärandepart. Om domen skickas per e-post är det hela kostnadsfritt.

 10. Kjell Jernselius säger:

  Domen går att läsa på följande adress:

  http://www.stockholmsschack.se/acegikmo/stockholmsnyheter/fil/s2_757.pdf

 11. Sebastian Larsson säger:

  Alla schackspelare i Stockholmsområdet borde gå in och läsa domen. Att S-G fortfarande visar sig i Stockholms schackliv visar bara på vilken sorts person han är. Någon som tror sig stå över alla och har rätt att göra som han vill. Någon som vet varför han inte blivit avstängd från organiserat schack?

 12. Arne Johannesson säger:

  #11
  ”Någon som vet varför han inte blivit avstängd från organiserat schack?”

  — Kanske för att han inte har brutit mot SSF:s stadgar. Han måste få röra sig fritt som alla andra. Han dömdes inte till fängelse, utan ska betala tillbaka pengar och inget annat.

 13. Sebastian Larsson säger:

  Arne – Så det finns inte möjlighet att porta S-G eftersom han inte brutit mot SSF:s stadgar? Är det så du ser det? I min bok skulle iallafall 144 bedrägerier rendera avstängning från t.ex. Schacksalongerna. Folk har ju blivit portade därifrån på grund av betydligt mindre allvarliga saker.

 14. Arne Johannesson säger:

  Ja, eftersom han inte brutit mot stadgarna kan han inte portas. Folk kan inte portas godtyckligt.

 15. Marjasin säger:

  Arne
  @

  Vad jag vet så pågår förundersökning, och efter en så klar dom så borde fängelsestraff vara att vänta i nästa instans.

  Efter en nu extremt tydlig dom på 144st fall konstaterade bedrägerier så kan man ställa sig frågan, hur många krävs för ett kännbart fängelsestraff.

  Jag gissar på att han kommer få skaka galler.

 16. Fredrik Widlund säger:

  Arne, skitsnack, jag läser: ”Förening eller enskild spelare som bryter mot stadgarna, tävlingsbestämmelserna eller mot hederns fordringar vid förbundets tävlingar eller förenings verksamhet, kan av förbundsstyrelsen varnas eller avstängas för en viss tid. ”

  SGS har på ett uppenbarligen mycket grovt sätt brutit mot hederns fodringar vid föreningsverksamhet, och bör avstängas på livstid. Och oavsett stadgar är det inte godtyckligt att avstänga någon som missbrukar ett förtroende för att systematiskt förskringa pengar.

  Det är patetiskt att höra om, och läsa, alla ryggradslösa reaktioner och halvmesyrer till ursäktande…

 17. Fredrik Widlund säger:

  Det vi har att göra med är åratal av systematisk korruption på högsta nivå. Av SGS och andra i hans närhet.

 18. Arne Johannesson säger:

  Vad har hans ekonomiska oegentligheter att göra med hans rätt att vara med i förbundet? Naturligtvis inget.
  Vill du porta alla som har fått en fortkörningsbot också?

 19. Sebastian Larsson säger:

  Jag instämmer till fullo med Fredrik, vilket jag tror de allra flesta schackspelare i Stockholm gör. Paragrafen i stadgarna som hänvisas till borde vara tillräckligt för att stänga av S-G. Vi är ganska många som tycker det är osmakligt att se S-G strutta runt på salongerna efter vad han har gjort.

 20. Fredrik Widlund säger:

  Arne, nivån på det resonemanget gör all vidare diskussion med dig meningslös.

  Och igen. Vi kan konstatera att det han har gjort på ett direkt sätt strider mot förbundets stadgar (Tvärt emot vad du osakligt påstår ovan).

 21. Arne Johannesson säger:

  Varför är det så viktigt att porta Sven-Göran Samuelsson? Han är dömd, och varför straffa honom ytterligare? Det känns meningslöst, och jag får känslan att det i så fall görs enbart som ”hämnd”. Är det inte bättre att låta alla vara välkomna och spela schack i salongerna? Sven-Göran Samuelsson lär inte få något styrelseuppdrag, så att förstöra för förbundet kan han troligtvis inte göra något mera.

 22. Johan Furhoff säger:

  Diskussionen kan kanske dra nytta av den sakupplysningen, att StSF:s styrelse i augusti 2012 faktiskt beslutade stänga av sin förre ordförande, men att den följande höstkongressen upphävde beslutet. För vidare upplysningar hänvisas till det fylliga protokollet (§ 11) på StSF:s hemsida (under Förbundet – Ladda ner).

 23. Thomas säger:

  Folk har blivit avstängda på ett halvår till ett år under Sven-Gunnars tid som ordförande för så grova överträdelser som att hoppa av en turnering, varit berusade, vägrat godkänna en domares beslut etc.

 24. Trollmuppen säger:

  @11: Han är medlem i Stockholm SS och de har verksamhet i lokalerna. Also det Johan Furhoff skriver.

 25. Trollmuppen säger:

  Arne: SGS valdes till ordförande för pensionärerna strax efter att han avstängdes för de ekonomiska oegentligheter han nu är dömd för. Jag vet att han har starkt stöd bland diverse schackspelare som gärna bortser från lite korruption och ekonomisk brottslighet med ursäkten att han gjorde något bra för schacket.

 26. Arne Johannesson säger:

  Via det lppna arkivet, kan man se Sven-Gunnar Samuelsson i TV i programmet ”Snilledrag”.

 27. Adolf Friedrich Von Schack d.y. säger:

  @ Arne
  Finns det också en fortsättning med Sven-Gunnar Samuelssons 144 ”Snilledrag”?

 28. Sebastian Larsson säger:

  Arne – Du verkar vara en av Sven Gunnars fanboys. Kul för dig. Vi andra tycker väl snarare att det är alla de eldsjälar som inte söker offentlighetens ljus – och inte förskingrar pengar – som bör lovordas!

 29. August på Ekhemmet säger:

  Ä dä nauen sum vet ifall August fökaummer blann di fektiva krogästera. Anners kan ja umtala att en staur sej rätt gutt mä den goa kaffihalvan.

 30. Anders säger:

  För att få en bättre bild av händelseförloppet kan jag rekommendera att per Johan Furhoffs rekommendation ta del av kongressprotokollet från den 29 augusti 2012. Av någon anledning begärde tydligen Täby SK, Sollentuna SK tillsammans med SS 4 Springare att frågan om SGS avstängning från schacksalongerna skulle tas upp till revision. Än mer häpnadsväckande är att de lyckades få tillräckligt stöd på kongressen för att avstängningen skulle hävas trots att en hel del av de föreliggande oegentligheterna var kända. Min mest välvilliga tolkning av detta är att ett tillräckligt antal delegater förförts av ett felaktigt, men på grund av okunskap övertygande ”nulla poena sine lege”-resonemang.

  Jag håller naturligtvis med om att det är provocerande att SGS frekventerar Stockholms Schacksalonger, eftersom en person som uppsåtligen har förskingrat från en organisation rimligtvis inte borde socialisera hos denna. Av större vikt är för mig emellertid frågan varför SGS inte är frihetsberövad. Av det jag har läst verkar det som att Johan Furhoff och Jonas Sandbom bland andra genomfört ett veritabelt hästjobb med att ta fram bevsining om många av de oegentligheter som har förekommit under SGS tid som ordförande. Svenska åklagare är sällan undersysselsatta, men med tanke på att mycket av jobbet med att skaffa fram bevis är genomfört borde det finnas utmärkta chanser att få fram en fällande dom gentemot SGS.

 31. Olleiskogen säger:

  Är det någon som vet om SGS är frihetsberövad ännu? Eller om det hänt något nytt i fallet?

 32. Sebastian Larsson säger:

  Han struttar säkert omkring på Salongerna som vanligt…

 33. E säger:

  På vilka grunder skulle Sven Gunnar Samuelsson frihetsberövas? Han är inte dömd för något brott.

 34. Olleiskogen säger:

  Det är ju det jag undrar, bevisligen har han stulit grovt. Då antar man väl att han blir åtalad och dömd för detta. Eftersom det är tämligen grovt så borde det resultera i ett långt fängelsestraff eller har jag missat nått?

 35. Steal a lot and They'll make you King säger:

  Jo men att stjäla lite är en synd
  Att stjäla stort är en bedrift
  Själ man lite är det puttinuttigt och visar på personens lilla synd
  Stjäl man stort blir man hyllad för sin bedrift
  I alla fall så länge det inte behövs en syndabock
  StSF har nu sin bock och man kan rulla på i anonymitetens spår

 36. Sebastian Larsson säger:

  Någon som kan ge klarhet i vad som händer?

 37. E säger:

  Sven Gunnar Samuelsson (SGS) har förlorat ett tvistemål mot Stockholms Schackförbund (StSF) och ålagts att betala det omtvistade beloppet (samt ränta och StSFs rättegångskostnader). Därtill polisanmäldes SGS av styrelsen i StSF – den mest rimliga brottsrubriceringen är väl bedrägeri snarare än stöld – men jag vet inte om polisutredningen fortfarande pågår eller, måhända mer troligt, är nedlagd.

 38. E säger:

  För övrigt kan det väl ifrågasättas huruvida Lars Grahn verkligen har skrivit någonting eget om domen (som det står i artikeln ovan) med tanke på att han endast citerar domslutet.

Lämna en kommentar