feb 28

 

Tidskrift för Schack 1928 finns nu tillgänglig att beskåda på Sveriges Schackförbunds plattform. Man kan bland annat ta del av samtliga partier från VM-matchen i Buenos Aires 1927 mellan José Raúl Capablanca och Alexander Alekhine. Det finns även ett stort antal partier med Gösta Stoltz, bland annat en vinst mot exvärldsmästaren Capablanca när han besökte Stockholm 1928  och gav simultan i Blå Hallen 4-5 november.

Schackorganisatören och schackmecenaten – i dess vida bemärkelse – Ludvig Collijn fyllde 50 år och hyllas i det fjärde och femte numret av hela Schacksverige men också internationellt av bland andra Capablanca. 

Träffsäkra kommentarer finns av Gideon Ståhlberg. Ett smakprov är hans tidlösa kommentar efter öppningsdraget 1.f4: ”Detta drag kan väl under alla omständigheter knappast göra anspråk på att jakande söka besvara frågan, om vit är i fördel i utgångsställningen. Men 1.e4 och 1.d4 ha ävenledes med åren blivit allt mindre anspråksfulla i detta hänseende.” Observera att engelska och tyska språkkunskaper är nödvändiga för att kunna ta del av hela innehållet i denna årgång. Klicka här:

Capablanca ur filmen Schackfeber 1925 av Pudovkin/Shipovsky

 

Lämna en kommentar