maj 03

Schacket skapar gemenskap. (Foto: Lars OA Hedlund)

Chess Battle är en ny typ av ungdomstävling som baseras på schack. Den ägde rum igår i Stockholm, och nästa omgång blir i Lund.

Här är en beskrivning från Johanna Valentin (som ligger bakom arrangemanget):

Chess Battle är ett annorlunda, roligt och socialt sätt att spela schack på, där barn från olika skolor spelar i lag tillsammans.

Lagen består av en mix av barn från de olika skolorna. Barnen utmanar varandra i olika schackgrenar, tex. lösa schackproblem, ställa upp pjäser och se mönster och spela lag-schack.

Syftet med Chess Battle är att barn från olika områden och med olika bakgrunder ska mötas på ett lustfyllt sätt.

Då fokuset är på schacket blir mötet mellan barnen mycket naturligt. För barnen handlar det om att delta och vinna och samarbetet i laget blir en självklarhet.
Schackgrenarna i Chess Battle är framtagna för största möjliga samarbete och interaktion, barnen emellan.

Chess Battle i Stockholm, som gick av stapeln den 2 maj, var ett samarbete mellan Utsiktstornet, Stockholms schackförbund och Nordic Chess.

Konceptet är framtaget av Utsiktstornet och är en del av ett större arbete som handlar om att använda schack som ett integrerande verktyg i skolan.

Den 18 maj kommer Chess Battle hållas i Lund och i höst startas två större samarbeten i Skåne och Stockholm där skolor genom schacket kommer att mötas kontinuerligt under terminen för att spela och träna schack tillsammans.

Johanna Valentin, organisatören. (Foto: Lars OA Hedlund)

Utsiktstornet är en nystartad verksamhet, med stöd från organisationen Reach for change, som verkar för alla barns rättighet att utvecklas socialt och intellektuellt. Genom att använda schack som ett pedagogiskt verktyg vill Utsiktstornet bryta barriärer mellan barn,  oavsett bakgrund och förutsättningar. Utsiktstornet har tre fokus

  1. Schack som integrerande verktyg
  2. Schack som specialpedagogiskt metod
  3. Schack matematik.

Blogg: www.reachforchange.org/johanna-valentin
Facebook: Utsiktstornet
Twitter: Utsiktstornet
Mail: utsiktstornet@gmail.com

 

Läs kommentaren till “Chess Battle lockade”

  1. Bo Berg säger:

    Johanna arbetar rakt och konsekvent. Detta kan bli ett lyft för svenskt schack.

    Stort +

Lämna en kommentar