feb 21

Thomas Engqvist (IM och litteraturvetare) har recenserat Christer Johanssons diktsamling ”Laika” som delvis handlar om schack:

Det är inte så vanligt med schackspelare som publicerar dikter. Jag erinrar mig endast internationelle mästaren Christer Niklasson  som under 80 och 90-talet publicerade sex böcker. Den första var ”En schackspelares memoarer” (1983) och den senaste ”Ljuset i de dödas ögon” (1998) Nu har Christer Johansson, ordförande i Bollmora SK, debuterat med Laika – dikter. Denna diktsamling har förberetts under många år. Vid 12 års ålder, 1985, blev han inspirerad av filmen ”Mitt liv som hund” och detta föranledde honom att börja sin bana som poet. Det är alltså ett årsomfattande arbete som ligger bakom och ytterligare diktsamlingar kan komma att publiceras inom kort, eftersom han enligt egen utsago skriver som en maskin.

Titeln Laika anknyter förstås till den sovjetiska rymdhunden Laika som sköts upp i omloppsbana kring jorden 1957 i det så kallade Sputnikprogrammet. Laika levde endast några timmar i den trånga kapseln p.g.a. hettan och stressen. Följande koncisa dikt som heter just Laika är säkert en hyllning till världshistoriens mest berömda hund som var den första levande varelsen uppe i rymden.

Bort från värmen där är natten
Bort från gråten
Bort från skratten
Bort från ljuset
In till ljuset
En liten hund

Även om diktsamlingen rubriceras Laika ligger tyngdpunkten snararare på överlämnande alster ur ett schackligt, sydamerikanskt och privat perspektiv.  Krokodilspår anknyter inte specifikt till schack men är man schackspelare kan  man ändå tolka det som att schack liksom livet handlar om att vara kreativ.

När jag tittar bakåt
ser jag inga spår

Men jag känner spåren där jag går

Framför mig kryllar det av spår
som alla frågar

efter att få födas…

Dikten Livs-symfoni går också i kreativitetens tecken och undersöker samtidigt spänningsförhållandet moll och dur.

De som påstår att de aldrig har
moll i sitt liv måste vara tondöva

Alla har moll i sitt liv, det är det
som skapar kreativitet, och
man blir starkare och  mer medveten
om sig själv och allt runt i kring sig

Moll skapar kreatitivitet
”Man måste göra något”

Dur blir sedan grädden på moset

Helhetsintrycket är att det är en trevlig och läsvärd diktsamling med många tänkvärda rader och ovanliga perspektiv. Vi schackspelare skulle säkert vilja se en diktsamling enbart ur det schackliga perspektivet men å andra sidan måste Christer Johansson bredda sig för att nå ut till den stora publiken och det har han verkligen lyckats med.

Thomas Engqvist

Lämna en kommentar