mar 15

Med anledning av besluten som togs igår på  Stockholms SF:s extra kongress, som var utlyst för att behandla grova ekonomiska oegentligheter inom förbundet, har undertecknad bestämt att med omedelbar verkan lämna samtliga uppdrag inom schacket och inte längre till någon del sponsra schackverksamheten.

Täby, 15 mars 2012
Peter Hlawatsch

Läs de 38 kommentarerna till “Öppet brev…”

 1. Anders Hansen säger:

  Vilka beslut togs på extra kongressen?

  Från webmaster: Kan endast föreslå dig att kontakta Stockholms SFs styrelse.

 2. Victor säger:

  Det här är ju katastrof!

  Kan någon som var där redogöra för beslut(en) som togs?

  //V

 3. Peter M säger:

  Det här skrev signaturen ”trulpen” på SchackOnlines forum:

  ”Tja, extrakongressen uppdrog styrelsen att tillsätta en opartisk auktoriserad revision av 2011. Polisanmälan får bli ett ställningstagande på vårkongressen utifrån resultatet av denna revision. Styrelsen fick både ris och ros för sitt arbete, möjligen med övervikt för det senare.

  Det var en förhållandevis städad tillställning med mycket publik. Även ovanligt många ombud, enligt vad jag förstår. Såg inte till Sture, men kan ha missat det. En del meningsskiljaktigheter uppstod i diskussionen, men också rätt mycket samförstånd och medhåll. Jag tolkar det som att det var viktigt att extrakongressen blev av.”

  Peter Hlawatsch’s öppna brev skapar mer frågor än svar, och verkar vara skrivet i viss affekt. Det vore bra om han kunde utveckla sina tankar om hur kom fram till sitt beslut.

 4. Matts säger:

  Jag har full förståelse för Peters reaktion och om man lyssnade på hans inlägg i debatten så kommer det inte som någon överraskning. Jag är också upprörd och beklämd.
  Beslutet var fegt och pinsamt och innebär onödigt slöseri med tid och pengar.
  Gunnar Hedin sa som det är, polisanmälan måste göras och borde ha gjorts för en månad sedan.

 5. Stefan Bryntze säger:

  Peter krävde en omedelbar polisanmälan ( och en opartisk auktoriserad revision av 2011 men här fick han bifall) men extrakongressen bestämde sig att vänta med polisanmälan.

  Detta tyckte alltså Peter var oacceptabelt och därmed vill han inte längre stödja SF eller schacket.
  Oavsett om det är en permanent ställning eller om han endast önskar visa att han inte talade tomma ord är det en stor förlust.

  Peter avsluta sitt krav med att berätta att han bidragit med 8 miljoner till schacket, en stor insatts, men extrakongressen valde att gå en annan väg.
  Personligen delade tankar, jag tyckte Peter hade rätt och kravet var mer än rimligt, samtidigt känns det bra att kongressen inte blev så skrämda att de kände sig tvungna gå med på kraven.

  Från webmaster: Enligt en uppgift som Schacksnack tagit del av ville Hlawatsch att revisionen inte endast skulle gälla 2011 utan sträcka sig fler år bakåt i tiden.

 6. Matts O säger:

  Peter H. har hjälpt schack med 8 milioner kr och ”någon” ställer fråga elller komenterar om han har rätt eller fel.
  Det är det som är fel med demokratin när varje i***t har rätt att kommentera Tror att Peter gjorde rätt och förstår hans beslut Jag hade gjort det samma.

 7. Mattias säger:

  Med tanke på allvaret i anklagelserna så är det ju även orättvist mot de anklagade att ingen polisanmälan gjorts. Det går ju inte att rentvå sig från så grova anklagelser utan en polisutredning.

 8. Matts Unander säger:

  Med anledning av den obehagliga och illa skrivna kommentar nr.6 vill jag för säkerhets skull göra klart att den inte är författad av mig.
  Varför inte följa Stefan Bryntzes goda exempel och inte gömma sig bakom någon signatur? Jag har inte för vana att figurera i sådana här sammanhang men om jag gör det kommer jag i fortsättningen skriva ut hela namnet. ”Matts O” får göra som han vill.
  Jag skrev alltså kommentar nr.4 och vill nu passa på att påpeka att jag inte känner Peter Hlawatsch och aldrig haft något med honom att göra. Det jag skrev var bara för att jag tyckte att han hade rätt i sak. Att han satsat ansenliga summor pengar i svenskt schackliv är berömvärt men inte heller något som påverkar min bedömning.
  Jag anser också, i motsats till ”Matts O”, att alla har rätt kommentera. Det är det som är bra med demokratin.

 9. Bo Berg säger:

  Jag har endast fått ta del av en i sammanhanget mycket liten del i vad det handlar om. Den enda handlingen gör dock att jag helt och totalt fördömmer handlingssättet och delar helt åsikten att undersökningarna behöver gå hela vägen tillbaka i tiden och utredas mycket grundligt.

  Jag förstår av Peters agerande och några andra skribenter här samt uttalandet från Gunnar Hedin att de inte fick gehör för sina krav.

  Då jag inte har svart på vitt och vet storleken på det hela kan jag nu inte uttala mig om en polisanmälan är befogad, men om de belopp under några års tid, som jag fått höra från väl insatt håll, stämmer, så är absolut polisanmälan det rätta sättet för alla parter.

  Även Vi övriga inom Svenskt schack, som inte tillhör Stockholms SF, blir ju drabbade om man inte går till botten med detta.

  Peter Hlawatsch ställningstagande tycks vara framtvingat om han inte skall riskera att få del av svärtan.

 10. Anders Sandström säger:

  Patetiskt försök att sopa en jätteskandal under mattan. Siffrorna som Stockholms SF själv skickat ut talar ett
  brutalt tydligt språk: 800 000 spänn bortfifflade under de senaste korta åren – längre bak ännu så länge mörker.
  Det kan vara ett miljonbelopp under samma ordförande. Som styrelsen misstänker för bedrägeri, förskingring,
  trolöshet mot huvudman. Enligt eget utskick. Men ingen polisanmälan. Och revision bara av år 2011.
  För att en utredning skulle ”skada svenskt schack”. Otroligt. Klart att Peter H hoppar av. En dödsstöt.
  Vem fan vill sponsra nu?

 11. Björn Gustafsson säger:

  Kan riksförbundet överpröva beslutet om revision bara av år 2011/polisanmälan eller är det en fråga enbart för länsförbundet?

 12. Dock säger:

  Jag har läst handlingarna och det finns en hel del märkliga saker gällande kvitton. Enligt övriga i styrelsen som gjort en sammanställning så finns det tveksamheter på mellan 150 000- 200 000 årligen som rör Sven Gunnar. Om de är korrekta påståenden vet jag inte.

  Jag tycker det är alldeles utmärkt att man gör en fördjupad utredning för specifikt 2011. Med presentation och beslut i juni. Det är självklart inget som hindrar att man går tillbaka ännu längre i tiden. Men det får ordinarie kongress fatta beslut om. Ett beslut som jag absolut anser bör tas. Att i dagsläget göra en polisanmälan är direkt dumt. Det är bättre om det vid en professionell revision konkret visar på oegentligheter. Att göra en anmälan nu torde leda till omedelbar avskrivning från en åklagare i brist på bevis. Styrelsen egna ord i utredningen ”mellan tumme och pekfinger” Sic! är inte särskilt proffsigt.

  Det går att inkomma med kvitton och räkningar som man önskar få betalda. Om det är urkundsförfalskning trolöshet mot huvudman etc vet jag inte. MEN en kassör eller liknande har givetvis skyldighet att säga nej om personen anser att det är fel. Det har inte skett i detta fall. Allt betalas. Den som attesterar har största ansvaret. Vilka är det som har attesterat? En total brist på kontroll. Det är helt obegripligt. Det finns ex beslut från 2009 om schackrelaterad representation på 25 000. Det har överskridits med råge.

  Sven-Gunnar Samuelsson är en person jag känt sen första dagen som jag gick in på schackklubben Haninge SS augusti 1975. Vi har under åren haft många kontroverser. Inte minst 2003 när jag var valberedningens kandidat som ordförande för StSf. Vissa ombud ansåg då att han citat ”var oersättlig och ovärderlig.”

  Jag har alltid hyst den största respekt för för SG som människa och det arbete som han gjort under 40 år för svenskt schack. Tveklöst har han gjort mer för schacket än någon annan i vårt land sen Collijn. Men…..

  På ett personligt plan är det oerhört tragiskt det som skett.

 13. Andreas van der Wal säger:

  Några kommentarer till beslutet:
  1. Det blev omröstning om det skulle polisanmälas omedelbart eller inte. Valet blev ingen polisanmälan direkt. Polisanmälan kan komma senare om en fördjupad kontroll visar att så bör ske.
  2. Det var glasklart för kongressen att en revision av en oberoende revisor skulle ske för 2011. Beroende på resulatet av den så skulle man senare fatta beslut om att kontrollera längre bak i tiden. Tanken var att om det visar sig att misstankarna för 2011 är grundlösa så är det en onödig utgift att titta längre bak i tiden.

  Själv hade jag föredragit en omedelbar polisanmälan, men jag accepterar majoritetens beslut. Om misstankarna stärks av en fördjupad utredning så är jag övertygad om att vårkongressen kommer att förorda en polisanmälan samt att man även tittar längre bak i tiden. Således anser jag att Anders Sandström har fel när han säger att det är ett försök att sopa frågan under mattan. Hade man velat sopa det under mattan hade man inte begärt en extrakongress och kongressen hade inte valt en utökad undersökning utan släppt allt.

  Som svar på Björn Gustafssons fråga så tror jag det blir väldigt svårt för Sveriges SF att överpröva Stockholms SFs kongressbeslut. Sveriges schackförbund ”ägs” ju av distrikten, inte tvärtom.

  När vi nu har lite mer information så tycker jag att det är tydligt att man beskrivning av att en resultaträkning eller balansräkning aldrig kan avslöja något som det som hänt här var korrekt. En resultaträkning kan se helt korrekt ut, medan verifikationerna bakom är felaktiga. Om då attesteringsfunktionen inte fungerar som den ska, eller om det inte finns något tydligt attesteringsförfarande så finns alltid en risk för problem. Som jag ser det så finns det ett tydligt attesteringsförfarande, men det har åsidosatts. Attester över godkänt belopp har skett och attester utan kvitton har skett. Det kan ingen resultaträkning i världen avslöja. Det enda sättet att avsläja det är via revisioner. När folk kräver mer öppenhet så blir då frågan vad de vill. Vill de själva ha möjligheten att gå ner på kansliet och kontrollera alla verifikationer? Annars så finns det en utsett revisor som ska göra detta.

 14. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Tack, Andreas, för ett klokt och tydligt inlägg. Är det något vi gjort från styrelsens håll, så inte är det att sopa frågan under mattan. Extrakongressens handlingar är mer eller mindre offentliga, beroende på hur klubbarnas styrelser hanterat dessa.

  Som exempel valde styrelsen för Kristallens SK att skicka vidare handlingarna till alla sina medlemmar. Det tycker jag var starkt gjort.

 15. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Lars D: Om vi inte hade en exakt information för handen, menar du då att det vore proffsigare att ljuga? 😉 I övrigt håller jag med dig.

 16. Martin Skjöldebrand säger:

  Jag närvarade som Bollmora SKs representant och vi röstade för en omedelbar polisanmälan av det inträffade. Jag kan bara beklaga att man trots uppenbarligen skäliga misstankar om att det förekommit ekonomiska oegentligheter valt att inte polisanmäla händelserna. Jag vet inte vad en oberoende revision fram till sommaren skulle kunna tillföra förutom en fördröjning av en eventuell polisanmälan.

  Om man gjort en polisanmälan redan nu, hade detta rimligtvis också initierat en oberoende undersökning av räkenskaperna och alla bakomliggande händelser på en professionell nivå.

  Det som hänt nu är synnerligen illa för Samuelsson personligen (oavsett om oegentligheter har skett eller ej) och i synnerhet schacket i allmänhet och Stockholms Schackförbund i synnerhet.

 17. Susanna Berg säger:

  Om alltt är sant som är skrivet gällande den tidigare ordföranden för Stocholms Schackförbund så är det bara att djupt beklaga. Vad som framkommit här så verkar det verkligen som ekonomisk brottslighet har begåtts och jag har svårt att förstå varför inte polisanmälan sker. Hur som helst vill jag tacka dig Peter och ge dig min eloge och djupaste stöd för allt du har gjort för oss i schackvärlden. Det har uppskattats!

 18. Peter Hlawatsch säger:

  Efter Stockholms SF:s extra kongress den 14 mars publicerade undertecknad ett mycket uppmärksammat ”Öppet brev” på Schacksnack där informationen bestod i att jag med omedelbar verkan lämnade samtliga uppdrag inom schacket och inte till någon del sponsra schackverksamheten i fortsättningen.

  En stor mängd e-mail har efter detta nått mig där skribenterna ställer frågan: Varför slutar du med schack när du egentligen brinner för det? Mina förväntningar på extra kongressen var mycket stora. Jag trodde att väsentliga beslut skulle tas som:

  1. Omgående polisanmälan
  2. Opartisk revision som skulle sträcka sig minst i 5 år tillbaka i tiden
  3. Förtroendeomröstning av sittande styrelse
  4. Krav på återbetalning

  1. Omröstning om omgående eller senare polisanmälan skedde. Flest röster samlade klubbarna som har mycket barn/ungdomar ibland medlemmarna. Det går inte att rösta till exempel till riksdagen, handla tobak, köpa sprit innan de blivit myndiga, men inom schacket får de avgöra för verksamheten viktiga frågor. I röstlängden fanns en klubb upptagen med 3 seniorer som hade 12 röster vid extra kongressen. Skulle man använda en röst per klubb har ställningen varit 11:14 i favör för nejsägarna till omedelbar polisanmälan.

  2. Beslut togs om revision endast 1 år. Varför inte flera år? Rädsla för nya upptäckter och kanske fler inblandade? Att välja en opartisk revisionsbyrå bör gå till på ett helt annat sätt än vad som skedde.

  Övriga frågor diskuterades aldrig och då blev jag mycket besviken. En total handlingsförlamad extrakongress utan någon uttalad målsättning har svikit många klubbar som önskade klarhet i processen.

  En cabaré med sorglig utgång!

  Täby, 20 mars 2012
  Peter Hlawatsch

 19. Per Andersson säger:

  Peters beslutsamma handlande har jag inga som hels invändnigar mot,
  Som gammal korrekturläsare ser jag dock att det borde stått ”sponsrar”
  i det annars så klara och tydliga inlägget.

 20. Olle Persson säger:

  Re Per Andersson

  Som gammal kroketurläsare vill jag påpeka att det inte skall stå ”hels invändnigar” heller. Kanske att kommunikationen blir bättre om vi inte alltid letar fel?

  Mvh

 21. Leo säger:

  Som aktiv korrekturläsare vill jag avråda från att hänga upp sig på sådana fel i olika nätforum; det är ett säkert sätt att driva sig själv till vansinne (och även andra, om man dessutom gör till vana att påpeka dem). 😉

 22. Bo Berg säger:

  Per Andersson säger:

  (Kommentar 19)

  21 mars 2012 klockan 22:00
  Peters beslutsamma handlande… osv.

  ”Som gammal korrekturläsare ser jag dock att det borde stått ”sponsrar”
  i det annars så klara och tydliga inlägget.”

  Ett djävulskt inlägg, anser jag.

  Dessutom dömt på egna ord av Olle Persson. (Se inlägg 20.)

  Till webbmaster: Efter eget omdöme hos webbmaster förordar jag dock rättelse och ursäkt till Peter Hlawatsch av skribenten av detta här på Schacksnack.

  Bo Berg 2012-03-22 22:41

 23. Sune Larsson säger:

  Instämmer helt i Leos synpunkter under ¤21

  Att leta stavfel-ordfel-bokstavsfel skänker bara näring
  till negativ energi för en själv och andra…

  Det är naturligtvis innehållet i inläggen vi bör kommentera

 24. Leo säger:

  Bo Berg (22): Nu förstod jag ingenting … Rättelse av vad? Ursäkt av vem och för vad – skrivfelet eller påpekandet om det? Ursäkta, men jag måste fråga; det var lite oklart. 🙂

 25. Ulf Strand säger:

  Peter Hlawatsch – det namnet låter bekant.

  Handlar det inte om den person som för några år sedan stoppade en extrakongress som tog upp anklagelser mot fifflaren/tjuven Göran Terning ?
  I det fallet ansåg, om mitt minne inte sviker mig, PH att diskussionerna genast skulle avbrytas och utlovade dessutom en större penningsumma om så skedde.

  I Terning fallet tycktes det tydligen PH lämpligt att ’tysta ned’ affären.
  I fallet Samuelsson & Stockholms Schackförbund är det precis tvärtom, PH lämnar med omedelbar verkan allt som har med schack att göra – detta eftersom polisanmälan mot Samuelsson EJ görs.

  Jag personligen undrar över orsaken till att PH tycker att skurkar skall behandlas så olika.
  – Handlar det om personliga sympatier/antipatier ?
  – Handlar det om personliga ekonomiska mellanhavanden ?
  Eller är det så enkelt att PH surar till NågotSåIniHelvete när han inte får det som HAN vill ?

  Ulf Strand

 26. Sune Larsson säger:

  ¤25

  Kan ju också vara så att vi människor mognar och blir aningens klokare med åren?!

 27. André Nilsson säger:

  Peter Hlawatsch gjorde en fin insats när han löste den gordiska knuten i samband med extrakongressen gällande Terningeraffären. Allt tjafs tog kraft från svenskt schack. Kronofogdekravet mot Terninger ligger kvar alltjämt, åtminstone senast jag kollade, så någon nedtystning rörde det sig knappast om.

 28. Dock säger:

  Extrakongressen i Katrineholm rörde knappast Terninger och pengarna. Utan det rörde vilket ansvar styrelsen och då speciellt ordföranden hade och kände till.

  Många tyckte det var direkt stötande att Peter (dock i all välmening) kastade in pengar för att få slut på diskussionerna. Är det så lätt att tysta ner ansvar och stryka ett streck över förskingring av våra medel?

  Förra året hade vi diskussionen rörande StSFs ansökan till SM 2012. Med en mycket konstig handläggning och många frågetecken.

  Nu har vi problemen i StSF där en tydlig minoritet valde att köra över ett majoritetsbeslut.

  Det här är bara några punkter de senaste årens dumheter.

  Är det då så konstigt att svenskt schack har problem och att vi ägnar oss åt destruktivt tjafs?

 29. Sune Larsson säger:

  ¤28

  ”Är det då så konstigt att svenskt schack har problem och att vi ägnar oss åt destruktivt tjafs?”

  I vart fall kan man konstatera att inläggen här kretsar väldigt mycket kring annat än
  diskussioner om spelöppningsvarianter – partianalyser – spelstilar etc…

 30. Jenny säger:

  Ni är alla otacksamma i Stockholms schackförbund, skam på er!

  Oavsett vilken fel som Sven Gunnar Samuelsson hade gjort, han förtjänar fortfarande stor respekt för allt som han har gjort under alla dessa år. Ingen är perfekt!

  Det är mycket skamligt att alltid sätta pengar innan; det är värt någonting alls jämfört med alla dessa år av hårt arbete som hjälpa till att utvecklas schack på alla nivåer.

  Jag hoppas att ni kommer att göra lika mycket som honom i framtiden och jag önskar er lycka till!
  Någon som beundrar SGS mycket för vad han har åstadkommit!

 31. Staffan Olsen säger:

  Hej Jenny!

  Vad har Stockholms schack åstadkommit?
  Resultat är på något konstigt sätt det som man kan mäta och det är kul att se att det finns så oerhört många yngre stormästare ifrån Stockholm. Varit en fantastisk ungdomsverksamhet under längre tid…

  mvh Staffan

 32. Olle Persson säger:

  Hej Jenny,

  Att vara bra på något kan aldrig och får aldrig förklara/kompensera/ursäkta att göra orätt.

  Om din pappa skulle vara väldigt duktig på jobbet och dessutom tjäna mycket pengar till familjen, har han då rätt att slå dig?

  Om du inte gillar min liknelse kan jag förstå det. Jag ville bara vara övertydlig.

  Jag tycker om en annan del av din kommentar. SGS, jag känner honom inte, har förmodligen många goda ledaregenskaper som vi kan lära från. Nästan inga människor är alltigenom antingen ”bra” eller” ”dåliga”.

  SGS är heller inte dömd för någonting ännu. Han är polisanmäld för misstanke om brott. Så småningom får vi se om det blir åtal och fällande dom eller inte.

  Mvh

 33. Ingvar Gundersen säger:

  Och dessutom, Jenny,- vem är du?

 34. Jenny säger:

  Någon som beundrar SGS mycket för vad han har åstadkommit!

 35. Ingvar Gundersen säger:

  Men om du gör det, stå frem med ditt hela namn så leserna vet vem du är!

 36. August på Ekhemmet säger:

  Höddu Ingvar,ho ha allan rätt te å va annhonym. Um ho ente vell sköllta mä sett namn,sau laut na sleppa. Även ja töcker att SGS gjot maunga bra saker. Var fäen hade stuckulmsschacket stautt ida,um ente SGS röckt upp att?
  Han ha emmellerti messat att bju August pau ena kaffihalva.

 37. Ingvar Gundersen säger:

  Joda, godastw A på Ekhemmet, visst har hon rätt att vara anonym, men det gör det inte nödvändigtvis klokare.. snarare särskilt i den här diskussionen verkar det rätt så fegt och omoget. SGs skal givetvis dömmas av rättsapparet i Sverige, inte av du eller mig. Men det är legitimt att ha en åsikt om det faktisk inträffade, som ligger som bevis i saken. Och även ha en åsikt om den tidigare ordförandens beteénde när det blev offentligt. Själv tycker jag det är ett ynkligt och närmest bisarrt sätt att försöka undvika realiteterna. Inte därmed sagt att vedkommande aldrig har gjort något godt för huvudstadens schackliv. Men de som vurmar för hans fantastiska prestationer, kanske kan vara konkret och visa fakta, t eks genomförda projekt och visa fram fasit som visar den tidigare ordförandens oundvärliga roll..

 38. Sune Larsson säger:

  mmm… subjektiva, känsloladdade påståenden /typ beundran/ är en sak

  underbyggda fakta något helt annat

Lämna en kommentar