aug 15

Efter oförtröttligt arbete har Team Viking (Peter Hlawatsch) fått ett - Företagsavtal - till stånd med SJ som gör att namnen på resenärerna inte måste uppges vid inköp av biljett biljetter (nytt: minst 6 vid varje tillfälle). Detta kommer säkert alla som reser kollektivt till matcherna i Allsvenskan att ha nytta av, då det många gånger är svårt att veta namnen på lagmedlemmarna långt i förväg. Skriv till SJ! Grovjobbet är gjort!
Läs de 7 kommentarerna till “SJ gav sig”

 1. Anders Lind säger:

  Riktigt bra jobbat av Team Viking och Peter Hlawatsch

 2. Stefan Bryntze säger:

  Ja det var roligt att se SJ är flexibla nog att göra dessa avtal.

  Indikationen om att nu ska vara lätt för resten få liknande avtal får man hoppas på, men känns som en överskattning, lite för klockrent att det var just Hlawatsch som ordna första avtalet. När en – två klubbar som inte har avtals-proffs har fått avtalet kommer kännas mycket mer troligt att denna nyhet gagnar hela schacksverige/allsvenskan.

 3. Tomas Corsell säger:

  Jag tror inte jag förstår var det i detta avtal sägs, eller ens antyds att en ideell förening (som ”Företaget”) skulle få boka lag-biljetter (8 anonyma resenärer – icke ”tjänsteresa”) för sina (icke ”anställda”) medlemmar.

  (Punkt 6. ”Beställaren på Företaget skall vid beställningstillfållet uppge Företagets kundnummer och resenärens namn.”)

  Kanske kan någon hjälpa mig?

  Från webmaster: Klubben skall ha ett avtal med SJ. När detta är undertecknat av den eller de som tecknar klubben och SJ, får du ett kundnummer (finns av säkerhetsskäl ej med på exemplet som är bifogat ”SJ gav sig”. Det finns ett original undertecknat av SK Team Viking och SJ) som ger klubben rätt att köpa biljetter (minst 6 vid varje tillfälle) utan att uppge resenärernas namn. Skriv till SJ och jag är övertygad om att alla undringar får sitt svar.

 4. Webmaster säger:

  Från webmaster: Klubben skall ha ett avtal med SJ. När detta är undertecknat av den eller de som tecknar klubben och SJ, får du ett kundnummer (finns av säkerhetsskäl ej med på exemplet som är bifogat ”SJ gav sig”. Det finns ett original undertecknat av SK Team Viking och SJ) som ger klubben rätt att köpa biljetter (minst 6 vid varje tillfälle) utan att uppge resenärernas namn. Skriv till SJ och jag är övertygad om att alla undringar får sitt svar.

  Tyvärr finns det redan personer som försökt teckna avtal med SJ för biljetter och uppgivet schackklubbar som beställare och uppgivit falska e-mail adresser. Peter Hlawatsch har redan tagit emot upprört samtal från SJ om detta. Förstör nu inte!

 5. Tomas Corsell säger:

  Det måste vara SJs skyldighet att kontrollera autenticiteten på sina avtalspartners. Bortsett från SK Team Vikings avtal har man väl inte den minsta anledning att besvära med Peter H om detta.

  Detta påstådda, falskeliga uppträdande måste handla om att försöka få SJ att fakturera fel och därmed kunna resa gratis.

  Fortfarande skulle jag vilja se den avtalstext som tillåter det ’nya’ bokningsförfarandet.

  Från webmaster: Avtalstexten är den som finns under ”SJ gav sig” undantaget schackklubbens namn och kundnummer.

 6. Axel Smith säger:

  Om jag inte har fel før mig har LASK haft ett liknande avtal sedan førra året?

 7. Tomas Corsell säger:

  Just det, webmaster, jag har förstått det. Men, mitt problem är att jag inte hittar något ställe i avtalstexten som säger att man (företag/schackklubb, med eller utan ”kundnummer”) skulle få boka en anonym grupp-/lagbiljett. Jag hoppades någon skulle kunna peka ut det stället åt mig (bortsett från där det sägs att beställning via biljettautomat, av tekniska skäl, inte behöver vara individrelaterad).

Lämna en kommentar