apr 13

Sandy Moss, Johannes skolas schackentusiastiska matematiklärare, blev av Kungliga Vetenskapsakademin utsedd till årets lärare i matematik. Hon är i år klassföreståndare för den tvåspråkiga klassen i Johannes skola, 4en. Schack är väldigt populärt på skolan, som varje vecka har frivilliga grupper med schackundervisning av Nordiska Schack-skolan, där ett femtiotal barn deltar. Många av de ivrigaste schackeleverna tävlar för Wasa SK, bl.a. några av klubbens mest framgångsrika yngra juniorer.

Sandy Moss mottog utmärkelsen på årets Ingvar Lindqvistdag, som Kungliga Vetenskaps-akademin nyligen avhöll. Där fick den glada prismottagaren även hålla ett tal om sin lärarroll och matematik. I talet kom Sandy bl.a. in på hur hon använder schack i undervisningen, och hur effektivt schack är som pedagogiskt instrument för att träna och utveckla logiskt tänkande, förbättra koncentrationsförmågan och minnet, öka självförtroendet och stärka den sociala förmågan samt utveckla sportslighet. Sandy poängterade att schackträning och -tävling i klassen är särskilt intressant då pojkar, som ofta tävlar i fysiska sporter, med schack även kan tävla mentalt, och att schack är en av få sporter där flickor och pojkar deltar helt på lika villkor, t.ex. i SchackFyran. En stolt Sandy fick en applåd då hon givetvis nämnde att hennes klass precis vann SchackFyran i Stockholm och kvalificerade sig till riksfinalen! Du kan se hela hennes tal på video.

Ingvar Gundersen, klassens schacklärare från Nordiska Schackskolan, gratulerade Sandy till priset på klassens första schackträning efter prismottagandet, och säger i en kommentar att Sandy med sin insats är en fantastisk ambassadör för schacket, och att hon med sitt pris populariserar och synliggör schacket som ett pedagogiskt verktyg för hela Sveriges lärarkår.

Du kan läsa mer om Ingvar Lindqvistdagen och se vad årets alla pristagare berättar om sitt pedagogiska arbete på Vetenskapsakademiens hemsida.

Lite data om Nordiska Schackskolan och Ingvar Gundersen, som nämns i artikeln.

Nordiska Schackskolan, under ledning av Ingvar Gundersen, bedriver schackverksamhet i form av kurser och andra tjänster till skolor, bibliotek, barn-och ungdomsinstitutioner, barnsjukhus, invandrar-och  flykningeförläggningar, och ungdomsfängelseinstitutioner i Norden. Ingvar Gundersen har lång erfarenhet från barn- och ungdomsarbete inom schack, båda i från Norge och Sverige. Förutom sin dagliga verksamhet som schackpedagog, spelar han schack i den anrika stockholmsklubben Wasa Sk. Ingvar är även invald i Sveriges Schackförbunds referensgrupp för Schack i skolan, tillsammans med bl a pedagogikprofessor vid Växsjö Universitet, Lars Holmstrand och riksinstruktör Jesper Hall.

Lämna en kommentar