apr 07

Moms och nu detta, det kan bli tufft! Under förbundsnytt på Sveriges SF:s hemsida går det att läsa: "I samband med att den nya bidragsförordningen fastställdes i januari ändrades de bidragsgrundande åldersintervallet från 7-25 år till 6-25 år. Den största förändringen är dock att från och med verksamhetsåret 2011 (2010/11) måste en förening bestå av minst 60% ungdomar för att vara bidragsgrundande. Tidigare har kravet varit 5 ungdomar."
Läs de 12 kommentarerna till “Det kan bli tufft”

 1. Rickard Engman säger:

  POOFFFF!!

  Återigen är det väl våra folkvalda i riksdagiset , som har varit framme med sitt trollspö !

  Vilken motåtgärd kan våra föreningar vidta ?

  Är det tillåtet att tex skapa en helt ny förening , som enbart/ i sak bara består av Ungdomar så att det garanterat är mist 60 % Ungdomar?

  Dessa får då vistas och ha verksamhet i moderföreningens lokaler
  Ta del av moderföreningens ungdomsträning etc etc…….

  Om så är fallet räcker det väl med en Ungdom i Ungdoms föreningen för att Ungdomsföreningen skall ha minst 60 % Ungdomar .

  Dock gissar jag att Ungdomsföreningens styrelse kan bli svår att skrapa ihop i mindre klubbar. Eftersom jag gissar att det endast är Ungdomar mellan 18 och 25 år , som får vara med i en styrelse.

  Ge gärna kommentarer , och egna förslag till motåtgärder

  Samt om ni kan besvara om mitt förslag till motåtgärd är lagligt

 2. André Nilsson säger:

  Det är klart att det är lagligt att starta ungdomsföreningar. Det kan ju vara ett sätt att komma runt bidragsreglerna. Å andra sidan lär ju ungdomsföreningen sätta sprätt på sina pengar själv …

  De ändrade reglerna har varit kända länge och SSF har informerat om både ändringar och konsekvenser i god tid. Ändå lär många klubbar ute i Schacksverige i vanlig ordning bli tagna på sängen och gnälla i stället för att kavla upp ärmarna och försöka få in fler juniorer i verksamheten.

 3. Rickard Engman säger:

  Tack! André Nilsson för ert svar

  Det är nog sant att de sätter sprätt på bidragspengarna själva , men det blir förhoppningsvis indirekt ändå ett stöd till moderföreningen.

  Med de nya reglerna blir det gissningvis få föreningar i SchackSverige , som klarar 60% ungdomar

  Som då inte får några ungdomsbidrag alls till Undomsträning etc

  Kavla upp ärmarna!

 4. Thomas säger:

  Klubbar som inte har möjlighet att värva fler ungdomar kan ju som alternativ höja sina medlemsavgifter för seniorer rejält tills man tappat så många vuxna medlemmar att dessa bara utgör 40%…

 5. Victor Larsson säger:

  Andre – har det varit klart att det ska vara 60%. Jag har aldrig hört något om % tal på det sättet tidigare? Det kanske har kommunicerats, men i varje fall så det har nått mina öron.

  //V

 6. Mats säger:

  Det blir en negativ spiral. Sämre ekonomi för klubbarna, höjda medlemsavgifter, färre som engagerar sig och vill spela i klubbmästerskap, svårt att betala hyran för klubblokalen.
  Klubbdöden kommer att fortsätta. Om några år har vi nog bara ett antal storklubbar kvar, som Rockaden, Manhem, Limhamn, LASK osv samt klubbar i dom större städerna. Resten kommer att försvinna av sig själv.

 7. Magnus Olsson säger:

  De föreningar som får störst problem är de som inte har någon ungdomsverksamhet, eller en väldigt liten sådan. Men de får ju inga eller väldigt små bidrag idag heller.

  Har man så många ungdomsmedlemmar att bidragen täcker en rimlig del av kostnaderna, men färre än 60% av totala medlemsantalet, så borde man ju kunna göra som Rickard Engman föreslår och bilda en separat ungdomsförening som delar lokal med en ”vuxenförening”.

  Så vitt jag vet finns det ingen undre åldersgräns för att vara med i en styrelse eller ha rösträtt på årsmötet. Däremot får ju inte minderåriga ingå avtal, så jag undrar vad som händer juridiskt om ingen i styrelsen är över 15 år.

 8. André Nilsson säger:

  Victor, se bl.a. Förbundsnytt den 14 juni förra året:

  4 juni – Nya bidragsbestämmelser på gång
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet meddelar att före årsskiftet kommer man besluta om nya bidragsregler för de organisationer som erhåller statsbidrag genom Ungdomsstyrelsen. Den förändring i reglerna, som sannolikt påverkar Sveriges Schackförbund mest, är en skärpning av definitionen av en bidragsberättigad ungdomsförening. I dag är kravet fem medlemmar i åldrarna 7-25 år. Framledes kommer kravet att vara att minst 60% av föreningens medlemmar är i åldrarna 7-25 år. När förändringen kommer att jämföras är dock oklart. Departementet ville att de nya reglerna ska gälla från och med underlagsåret 2010 medan bidragsmyndigheten Ungdomsstyrelsen tycker att det går för fort och vill att första underlagsår ska vara 2012. I Sveriges Schackförbund påverkas ett 50-tal föreningar av de nya reglerna. Samtliga dessa kommer att kontaktas av riksförbundet. (bild: Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister)

 9. Andreas van der Wal säger:

  Det största problemet blir som nämnts för de klubbar som har en ungdomsverksamhet, men där inte 60% av ungdomarna är juniorer. Det ungdomsstyrelsen (?) säger indirekt är följande: ”En klubb med 20 seniorer och 10 juniorer gör lika lite för ungdomarna som en klubb med 20 seniorer och 0 juniorer”.

  Man kanske får göra som Rickard skriver. Troligen kommer det väl skapas en mängd nya klubbar nu, utan att antal medlemmar ökar.

  Vår klubb kommer förlora rätten till bidrag med de här nya reglerna. Som det är idag i vår klubb så betalar seniorer och bidrag juniorernas kostnader, vilket borde vara bra enligt Ungdomsstyrelsen, men det räcker tydligen inte. Klubbar som tar ungdomsbidragen till att finansiera seniorverksamhet har jag dock inget medlidande med om de förlorar bidrag.

 10. Ingvar Gundersen säger:

  Själv tycker jag det är negativt att så stor del av schackverksamheten i så¨stor grad är baserad på statliga ungdomsbidrag, det är givetvis en stor strukturell finansieringssvaghet.
  Men- jag tycker inte vidare synd om klubbar som syter. Från skattebetalarsynpunkt är det inte så värst illa att stramma upp i bidragsregler, även om avgrensningen kan diskuteras.
  En uppmaning till klubbenra som ser det här som ett problem:Ta i stället kontakt med den närmaste skolan (eller flera) och erbjud skolan schackträning, där klubblederna kan vara mentorer och hjälpa till med schack i skolan-projekt. De bedrövade klubbarna som har minimal ungdomsverksamhet, lär ju ha gott om pensionerar med ledig tid?!

  /Ingvar R

 11. Andreas van der Wal säger:

  Ingvar, visst kan det vara så att vissa klubbar har gott om pensionärer med ledig tid, men jag tror inte vår klubb är särskilt unik. Vi har cirka 25 seniorer, varav en är pensionär. Vi har cirka 10 juniorer som vi tränar på kvällstid. Vi har väl som jag ser det tre olika val om vi vill behålla bidragen:

  1. Säga åt 15 seniorer som bara spelar några gånger per år att sluta helt
  2. Öka ungdomsgruppen kraftigt
  3. Dela klubben i två, en ungdomsklubb som får bidrag och en seniorklubb utan bidrag.

  Alternativ 1 är inte särskilt lockande. Seniorer spelar olika mycket i olika delar av sitt liv. Slänger vi ut folk nu så kommer de kanske inte tillbaks när de kan spela mer.

  Alternativ 2 är möjligt, men problematiskt. Vi kan inte vara ute i skolorna dagtid eftersom vi arbetar. Vi kan säkert få fler juniorer till klubben genom annonser, skolbesök (=ta ut semesterdagar) etc. Sen är det förstås svårt för oss att ta hand om 20 nya juniorer samtidigt som vi ger de 10 tidigare en meningsfull sysselsättning.

  Alternativ 3 är kanske det rimligaste, men känns ändå tveksam. Mer administration för vad? Ungdomarna måste dessutom vara med i båda klubbarna för att få en rimlig chans att spela allsvenskan eller liknande när de blivit lite bättre. Eller för att få vara med på seniorträningen, vilket många juniorer är när de börjar bli duktigare.

  Jag håller med om att man ska vara försiktigt med skattepengar, men jag tycker man är ute och cyklar här. Reglerna är som vanligt utformade för att passa de politiska ungdomspartierna. Deras verksamhet skiljer sig kraftigt från schackets. Våra ungdomar är betydligt mer aktiva än de flesta medlemmarna i ett politiskt ungdomsparti.

  Gissningsvis blir det väl alternativ 4 för oss, dvs inga bidrag alls och seniorerna står för en ännu större andel av juniorernas kostnader.

 12. Bo Berg säger:

  Jag har läst men inte haft möjlighet att skriva i detta ärende förrän nu.

  Det är hög tid för SSF:s ledning och de ansvariga att ta fram ett PM för sk. ”gamla seniorklubbar” med juniorer under 60 %.

  Följande, anser jag, är det mest naturliga:

  Bilda en eller flera separata ungdomsklubbar.

  ( För varje sådan bildad förening erhåller fadderklubben 3 x 1 500 kr. )
  Se http://www.schack.se/bidrag/lilla_bidragshaftet. pdf sidan 4.

  Styrelsen i ungdomsklubbarna, som med fördel kan vara skolklubbar, kan till en början vara samma som i seniorklubben. Genom att bilda en skolklubb erhålls lite extra träningsmaterial, demobräde, mm.

  Då detta medför extra administrationskostnader mm. så, anser jag, att de klubbar som utför denna omorganisation själva, analogt till det arbete som de SSF-anställda, Jesper Hall, Kent Vänman och Per Hultin, utför mot lön, skatt samt arbetsgivaravgifter för SSF och som övergår de bidrag som det genererar.

  Då dessa projekt räknar på vad det ger i bidrag för klubbar resp. ungdomsmedlemmar från staten så borde även de bidrag som klubbarna erhåller proportionellt förhålla sig till de bidrag som riks får från staten c:a 150/medl. och c:a 8 500/klubb. Bidragen per sammankomst som staten avvecklade för decennier sedan bör snarast tas bort och ersättas med de analoga ersättningarna som erhålls från staten och som CS räknar på i sina budgetar och projekt.

  Detta skulle ge en bättre förståelse för CS och dess kommittéers arbete och någonstans mellan 2/3 och ½ av de ovan nämnda statsbidragen till klubbarna är de medel som bör tillföras lokalt för att stoppa klubbdöden och ge tillräckligt med morötter till klubbledarna så att de själva kan ta över och driva projekten vidare förhoppningsvis utan att lägga 2½ miljoner av dessa pengar på arbetsgivaravgifter såsom riks gör.

Lämna en kommentar