feb 22

Ena dagen i Lund och deltagande i elitserien. Nästa dag i Danmark för deltagande i den danska motvarigheten – Skakligaen. De tre – GM Jonny Hector, GM Tiger Hillarp Persson och  GM Stellan Brynell – har sammanlagt varit Sverigemästare fem gånger därför är det alltid intressant att följa deras utflykter! Jonny och Stellan spelar för Nordkalotten som spelade 4-4 mot BSM. och Tiger sitter vid första bordet i  Brønshøj som utklassade Nørresundby 1 med 7-1. Leder serien när det återstår två ronder att spela gör Jetsmark. 

Tigers vinstparti mot Per Andreasen är ännu inte publicerat utan det blir denna gång Jonny och Stellan som får visa upp sina färdigheter. 

Lämna en kommentar