feb 02

Det blir svettigt vid nästa sammanträde i Centralstyrelsen om ungefär tre veckor. Detta beroende på att Ungdomsstyrelsen har offentliggjort statsbidragen. Det framgår efter detta att ytterligare ungefär 500 tkr. måsta sparas in någonstans inom Sveriges SF (SSF).

Från mötet i november 2010: 
Ursprungligen – enligt kommittéäskanden – låg budgeten på ett underskott av ca 566 tkr. En budgetberedningsgrupp, BBG, bestående av Anil, Erik, Peter och Niklas har arbetat fram ett förslag som reducerat underskottet till ca 84 tkr för 2011.
Beslutas
– att tills vidare utgå från en budget för 2011 enligt vad ovan redovisats, innebärande ett underskott av 64 tkr; se
Bilaga 1
– att – efter besked under januari 2011 om statliga bidrag för 2011 – slutgiltigt fastställa budgeten vid kommande styrelsesammanträde.   

Statsbidragen till ungdomsorganisationer har offentliggjorts av Ungdomsstyrelsen

Bidragen har totalt minskat med 16 miljoner till 210,6 från förra året. Dels beror detta på att ungdomsorgan har ökat med 8 till 97  i landet. Även de olika organens lokalavdelningar har ökat med 17 % sedan förra året och medlemsökningen är 13 % i snitt. Den största ökningen medlemsmässigt har Unga Pirater gjort med mer än en 4-dubbling till 18 662 medlemmar.

Fördelningen till organen sker dels efter antalet ungdomsmedlemmar samt hur många godkända lokalavdelningar organet har. Det handlar om lite under 10 000 kr. för varje lokalavdelning samt något över 100 kr. för varje medlem. Av den totala potten är 71 miljoner statsbidrag medan de övriga 140 miljonerna är pengar från Svenska Spel och som går till organisationernas arbete för barn och unga på lokal nivå. I snitt får varje ungdomsorgan c:a 2 ¼ milj. varav 2/3 skall komma arbete för barn och unga på lokal nivå till del.

Sveriges SF fick förra året 4 558 400 kronor totalt mot 14 942 medlemmar och 160 klubbar.

I protokoll från SSF:s senaste möte framgår att 4 400 000 kr. budgeterats för 2011. Det blev 3 900 000 kr. Detta betyder att ytterligare ½ miljon måste prutas hos kommittéerna i SSF.

Lämna en kommentar