jan 17

Rond 2 i 73 Tata Steel Chess Tournament 2011.
Johan Berntsen från Malmö SF och Calle Erlandsson från Lunds ASK finns ibland i bild.

Lämna en kommentar