nov 13

Dagens Carlsen

I högerspalten finns en ny grej. Den heter ”Dagens Carlsen” och den fungerar som ”Klarar du denna?”. Den senare innehåller som bekant alla Partislut som är publicerade. Klicka på ”Dagens Carlsen” och det kommer fram en ruta som innehåller GM Magnus Carlsens publicerade vinstpartier, vilket till dags dato är 536 (p.g.a. ett misstag blev tidigare angiven siffra felaktig) stycken. 

I rutan finns följande text: Schacksnack har glädjen att (slumpmässigt) presentera vinstparti nummer …
(högre nummer närmare i tiden) för genomspelning.

Under rubriken ”Dagens Carlsen” finns texten – Visa föregående eller nästa vinstparti…
Genom att klicka på länkarna kommer ett nytt parti fram.
Det går också att klicka på bilden för att ett (slumpmässigt) parti skall dyka upp.

Läs de 7 kommentarerna till “Dagens Carlsen (lite ändrad)…”

 1. Fredrik säger:

  Utmärkt!

 2. Stefan Bryntze säger:

  Ja mycket bra funktion

  Jag spela ett lång parti som svart idag, min motståndare öppna med e4, jag tror jag hade spelat e5 om det inte vore för att jag 5 minuter innan gick hemifrån titta på ett parti där Carlsen vann med c5 mot GM ”Wan der will”

 3. Peter Svensson säger:

  Spelade du ett parti och tittade du på ett parti? Är det det som du avser?

 4. Stefan Bryntze säger:

  Jag avser följande

  17:55 Fredagen den 12 November 2010 titta jag på ett slumpmässigt framvalt parti i funktionen ”Dagens Carlsen”
  I detta slumpmässigt framvalda parti av funtionen ”Dagens Carlsen” vann Carlsen som svart.
  Som svart i detta parti spelade Carlsen 1… c5 mot vits 1. e4

  18:00 Fredagen den 12 November 2010 lämna jag mitt hem för att ta mig till min schack klubbs lokaler för att spela ett parti i klubbens klubb-mästerskap

  19:00 Fredagen den 12 November 2010 startade det ovan nämda partiet i SK Rockadens klubb mästerskap
  Jag var svart i detta parti och min motståndare som spelade med de vita pjäserna öppna med 1. e4
  Sju gånger av tio ungefär, dvs 70% av min partier som svart, har jag bemöt just 1. e4 från vit med 1… e5 som svart.
  Jag har även väldigt god statestik mot den motståndare jag möte med just 1… e5 som svart mot vits 1. e4
  Det fanns i min mening därför ingen direkt anledning att inte spela 1… e5 för mig som svart.

  19:06 Fredag den 12 November 2010 spelade jag ändå trots sista raden av ovan skrivna stycke draget 1… c5 som svart mot vits drag 1. e4. Detta menar jag med min kommentar från 12 november 2010 klockan 23:11 berodde just på det slumpmässiga parti jag såg 18:55 Fredagen den 12 November 2010, där Carlsen vann som svart med just 1… c5 mot vits drag 1. e4.

  Jag hoppas ovan skrivna beskrivning av vad jag avser, besvarar din fråga Peter.

 5. Stefan Bryntze säger:

  parti 505 och 506 är samma parti…

  Från webmaster: Ja, så kan det gå. Tack för påpekandet!
  (
  Dubletterna är borttagna nu. Antalet partier är f.n. 536 st. /Kjell)

 6. Peter Svensson säger:

  Kan du Stefan Bryntze vara snäll att skriva i imperfekt, när du har gjort något och inte i infinitiv i dessa fall. Det blir väldigt svårtolkat annars.

 7. Leo säger:

  LOL

Lämna en kommentar