mar 29

Bokfront

Berättelsen om Malmö AS och nedanstående text är skriven av Stellan Persson, som blev medlem 1948. Bifogar nederst i inlägget uppgift om sidantal, pris och hur man införskaffar den till sitt schackbibliotek.
-Malmö schackklubb bildades 1900 och var ensam i staden till 1921 då Malmö SS tillkom. Året därpå bildades Malmö arbetares schackklubb, MAS. Några föreningar i landet som ännu är verksamma är äldre, men jag tror ingen kan uppvisa en sådan verksamhetshistoria som MAS.
-Skåneschacket dominerades efterhand också stort av MAS vars medlemmar deltog i det livliga utbytet med Köpenhamn. Främst Industriforeningen är legendarisk men även AS-04 och Vesterbro AS är dokumenterade.
-Förre redaktionssekreteraren och utrikeskorren vid Kvällsposten, Bo Plato, har bidragit med en saklig artikel om media kontra schack som kanske kan få någon chefredaktör att bli fundersam.
-Skåne är schackligt uppdelat i tre distriktsförbund och hur dessa tillkommit beskrives. Allskånska serien blev det positiva utfallet av Helsingborgsdelens utbrytning 1950 och samtliga serier med lagrapporter och sluttabeller 1952-1969 finns redovisade i boken.
-Interiörer från ett underbart schackkafé på Friisgatan i Malmö där bl.a. Inge Johansson höll till är en annan del av berättelsen. Göte Nilsson, Günther Krenzisky, Svedala-Jönsson och några andra presenteras. Inge blev Sverigemästare i Växjö 1958, var uppe i särspel om titeln ytterligare tre gånger, bl.a. mot Gösta Stoltz, och spelade i tre olympiader för Sverige. Han slog bl.a. stormästaren Tartakower i Dubrovnik 1950. Under tiden 1946 till 1966 vann Inge lokalt nästan allt som kunde vinnas. Två MAS-juniorer, Rolf Martens och Magnus Wahlbom utvecklades till Sverigemästare 1967 respektive 1974.
-Boken innehåller också 434 mästarpartier som huvudsakligen ej står att finna i nutida databaser. Nästan alla klubbmästare är representerade. Många partier är kommenterade.
-Totalt är där ca 60 bilder – t.ex. ”hela klubben” vid årsfester 1924, 1931 och 1950.

Finns för avhämntning i Malmö AS klubblokal, Ahlmansgatan 20 B, från och med i slutet av april månad 2010. Priset för de 480 sidorna är 349 kronor. Förfrågningar om försändelse kan göras till: skakhuset@skakhuset.com

Lämna en kommentar