feb 02

Dagens fråga

Under några veckor har tillsättandet av en Riksinstruktör i Sverige SF debatterats intensivt på Schacksnack och bland spelare runt om i landet. Det finns olika uppfattningar om behovet av en Riksinstruktör. Nu får alla möjlighet att utrycka sin mening i Veckans fråga som kort och gott är formulerad: ”Behöver svenskt schack en Riksinstruktör?”  Omröstningen finns på det vanliga stället i högerkolumnen.

Läs de 20 kommentarerna till “Veckans fråga…”

 1. Ingvar G säger:

  Ja, kanske, om distriktene efterfrågar tjänsten, och om en sådan tjänst kan finansieras på ett bra sätt.
  I det här fallet har inte frågan gått ut på remissbehandling till berörda distrikt innan tjänsten utlystes. Altså är inte god föreningsdemokratisk praksis följt. Finansieringen av tjänsten är ocså mycket osäker. Vi vet at landets schackklubbar redan lider under SSF´s ansträngda likvidität. 1,5 tjänst jobbar och avlönas redan centralt med ungdomar via SchackFyran, med ekonomisk följd t e x att klubbarna inte får sina ungdomsbidrag i tid som förut.
  Även kalkylerna på finansiering av tjänsten bygger till dels på oklara premisser och önsketänkande.
  Det klantiga handterandet av CS vid utlysandet av tjänsten legitimerar ytterligare kritik av tillvägagångsättet.
  I utlysningstexten står t ex att tjänsten skal bygga på ”nära samarbete med Stockholm Schackförbund” vilket ju kan vara naturligt vid en sådan tjänst. Men tyvärr är inte Sth Sf förespurt om et sådant samarbete alls. Dette ytterst märkliga sätt at lysa ut en tjänst på, samt den mycket bristfälliga finansieringen, som i värsta fall kan få till följd att Sverige inte alls kan satsa något som hälst på elitschack framöver, tyder på at CS(majoriteten) inte kan ha någon klar idé om nödvendigheten av balans i satsning på brädd och elit, samt inte hellre inser nödvendigheten i att förankra sådanna beslut ute i distrikten innan beslut tas. Varför gick inte CS ut med förslaget till distrikten innan, att förankra idén nu under våren, för så att fatta beslut på sommarens kongress? Pga rädsle för att majoriteten skulle vara emot? Varför så bråttom? Var det för att hela idén om tjänsten bygger på et osäkert räknestycke om bidrag från ungdomsrtyrelsen för nystartade skolklubbar én massé?
  Tyvärr, och mest trist, är det ju, att detta mycket bristfälliga handterandet drabber kanskje den
  allra bästa schackpedagogen i Sverige, Jesper Hall. Vi får hoppas att CSmajoriteten tar till förnuft.

 2. Dock säger:

  Jag tycker att alla positiva ideer som främjar schackets spridande är av godo.
  CS har rätt att anställa personer som de finner lämpliga och som det kan finnas behov för. Jag kan inte alls förstå varför det skulle krävas ett remissförfarande. Ett remissförfarande kan dock ha en rent demokratisk aspekt. Jag kan heller inte se varför den här tjänsten eller andra tjänster som finns inom förbundet skulle vara en kongressfråga.
  Har Stockholms Schackförbund haft varje anställd uppe som en kongressfråga? Varför ska det som är delegerat till CS förankras i distrikten? Det fungerar i teorin men inte i praktiken för att vi aldrig är överens om någonting någonsin någongång. CS har hand om verksamheten mellan kongresserna.

  Det positiva är att samtliga distrikt nu på ett eller annat sätt får tillgång till en lysande pedagog och spelare.
  Min kritik ligger fortfarande på själva hanterandet och jag anser fortfarande att granskningsfunktionen blir kraftigt försvagad.

 3. Bo Berg säger:

  Instämmer i stort med Ingvar. Att svara ja eller nej på detta är, enligt mig, ett alldelse för lättsinnigt ställningstagande. Så enkel är inte denna fråga. Så här kan inte en inte Cs betè sig.

 4. Ingvar G säger:

  Dock, om du lesar mitt inlägg en gang till , vill du upptäcka att det är just handterandet som jag kritiserar, utöver de store frågetecknen knytade till finansieringen.

 5. Dock säger:

  Ingvar
  Jag förstår dina invändningar. Jag håller inte alls med dig. Jag kommenterade dina huvudpunkter. Jag ser fortfarande inte en anställning som en kongressfråga. Ej heller varför en anställning förankras i förbunden. Eller varför StSF ska specifikt ha ett företräde jämfört med övriga förbund. Du skriver ”Det klantiga handterandet av CS vid utlysandet av tjänsten legitimerar ytterligare kritik av tillvägagångsättet.” det kan jag till viss del hålla med om även om klantigt är lite hårt. Jag ogillar specifikt orden stark schackspelare. Det gör att man hindrar många duktiga personer att söka. ”Du är inte IM, du har lägre ranking” Hur hade agerat om en kompetent GM hade sökt tjänsten?

  Vad gäller den ekonomiska biten så har jag inte kommenterat den då jag inte har något reell fakta om den.

 6. Lennart Eriksson säger:

  ”Hur hade agerat om en kompetent GM hade sökt tjänsten?” Inget ont om GM spelare, men vi har bara 16 stycken.
  Det finns faktiskt ”kompetent” som inte är så bra schackspelare också! Men det verkar att alla är insnöade att det måste vara en bra schackspelare. Typ 2400 -2600. Det var väl så i ansökan också:(

  På min tid när jag lärde mig schack typ slutet av 70-talet. Då var min lärare Erik Thorell och Evert Breme. Två äldre farbröder på 1400 i lask ungefär. De var hur duktiga som helst och förklarade schack på en mycket bra nivå.

  Jag kan se att en Riksinstruktör som Jesper Hall håller på med schackträning mot ELIT juniorer. Då kan jag hänga på.
  Inte att en IM ska lära nybörjare på låg nivå. Det är bortkastade pengar……

  Det verkar bara ett visst antal namn som skriver /pratar om detta ämne. Är det så i vårt avlånga schackland att ingen vågar skriva?! Tack för ordet!

 7. Bo Berg säger:

  Lars Dock: På i alla fall en punkt vill jag klart stödja Ingvar och det gäller uppgifterna angående Stockholms SF. Genom mycket välunderrättade källor, anser jag mig veta att:

  vid Cs-mötet i november bestämde en majoritet att inrätta en Riksinstruktörstjänst vikt för Jesper Hall, Mats E. reserverade sig mot beslutet dels mot övertro på de ekonomiska kalkylerna, men även mot att Cs skulle besämma sig för vem som skulle få tjänsten om ett tillräckligt penningabelopp kom in externt via bidragsansökningar från Schackakademin och Allmänna arvsfonden. ”Tipset” att söka bidrag från Allmänna arvsfonden har SSF via S4an-kommittén betalat 18 000 kr för till Gustav Sigemar. ( Källor bl.a. Ordf. Ari Ziegler privat-tel. och S4an-prottokoll. http://www.schack.se/arkiv/protokoll/s4/s4_2009_3.pdf )

  vid ovan nämnda Cs-möte gavs någon (? jag vet inte allt.) i uppdrag att skriva dessa ansökningar. I ansökan till, i alla fall, Schackakademin omnämns Stockholms SF som en nära samarbetspartner utan Stockholms SF medverkan eller kännedom. ( Det är här jag stöttar Ingvar i något som tydligen inte kommit till din kännedon, Lars.)

  när Schackakademin avslog anökan på olika skäl så författades i all hast en ansökningshandling, precis som ”Lelle” sagt vid flera tillfällen, skräddarsydd för att passa Jesper Hall.

  Att som Bo Adler och Andrè Nilsson försöka släta över detta betèende med lättsinne och oförskämdheter biter inte på mig i alla fall.

  HUR LÄTTSINNIGA ÄR NI ÖVRIGA MEDLEMMAR I SSF SOM BARA RÖSTAR OCH INTE, vad det tycks, FÖRDJUPAR ER I ÄRENDET?

 8. Dock säger:

  Lennarth
  Hade ex GM Brynell GM Agrest Eller GM Karlsson sökt tjänsten hade det nog varit svårt att tacka nej till dem. Jag tycker att det är synd att man hade de kriterier som man hade. Det finns fantastisk skickliga personer i SchackSverige som diskvalificerades.

  Jag har inte sett den biten om Stockholm. Finns det beslutet nedskrivet någonstans eller låg det enbart som ett förslag från en ledamot? Jag är inte alls säker på att StSF ska framhävas vid ett tillsättande av RI-

  Givetvis är Hall den ende som uppfyller samtliga uppställda krav. Att själv vara med och sätta upp det som stämmer på en själv är inte snyggt.
  Jag tycker inte om uppgjorda matcher, uppgjorda tjänster etc. Till skillnad mot Andre och Bo så tycker jag inte att ändamålen hedrar medlen.

 9. Bengt Wihlborn säger:

  Man kan ju faktiskt BÖRJA med att svara på frågan…..! ”Behöver svenskt schack en Riksinstruktör?” Det är ju trots allt det helt avgörande! DÄREFTER kan man diskutera tillsättningsprocedur etc…
  Som vanligt…. inte många som koncenterar sig på varom det är frågan!
  Det står alla fritt att under en ANNAN RUBRIK/Frågeställning diskutera något annat.
  mvh
  Bengt W

 10. Dock säger:

  Bemgt
  Samtliga som deltagit i båda debatterna har svarat på den frågan. Borde vara utan att kontrollera 7-8 för och 2-3 emot. Undantaget Ingvar som inte varit helt tydlig på den punkten. Du Bengt har heller inte haft en åsikt! 😉

 11. Bo Berg säger:

  Lars, angående StSF så finns det skrivet svart på vitt.

 12. André Nilsson säger:

  Lars Dock skrev: ”Givetvis är Hall den ende som uppfyller samtliga uppställda krav.”

  Jag trodde att vi var överens om att det fanns fler som uppfyllde kraven? Eller varför menar du annars att det hade varit svårt att tacka nej till de GM som du räknar upp?

 13. Bo Berg säger:

  Efter vad jag hört hade i alla fall en GM tänkt söka tjänsten, men det kanske förhandlades bort med tanke på den parrallella annonseringen där både SSF och Schackakademin finns med som intressenter?

  Vad vet vi ”dödliga” vad som sker bakom kulisserna?

 14. Dock säger:

  Nej Andre nu blev det lite fel igen.
  Det finns enbart en enda spelare som uppfyller samtliga kravkriterier. Jag har aldrig påstått annat. Och det är just Jesper Hall. Jag tycker det var tråkigt att man skrev så som man gjorde vid utlysningen av tjänsten Det finns flera andra spelare som uppfyller många men inte samtliga punkter. Vad du och jag var överens om var att det fanns max 2-3 spelare som uppfyller kravet stark spelarekriteriet men de övriga faller då det inte klarar de övriga kraven. Jag hade gärna sett en mycket öppnare ansökan. Som hade gjort det möjligt att få ansökan av spelare med en kompetens som hade kunnat vara ännu lämpligare. Jag hade exempelvis sett att man hade haft någon med politiska kontakter och kunskaper. (Nej jag hade inte tänkt söka tjänsten). Det skulle underlätta i arbetet mot Schackakadmien och den politiska organisationen. Jag tycker absolut inte at en stark spelare är intressant som kriterium.

  Det vore intressant att få reda på hur många realsitiska ansökningar man fick in. En ansökan är troligast.
  Ska man gör en upphandling oavsett vad så ska man ha minst 3 anbud helst fler. Så att man kan göra en god kvalitetsbedömning av anbuden.

  Igen, jag har absolut inget emot Jesper som jag tycker är grym och är ej heller mot tillsättandet av RI.

 15. André Nilsson säger:

  ??? LOL@ Lars Dock 🙂

  Jag frågade dig vilka kriterier en sådan som Stellan Brynell inte uppfyllde och då erkände du att honom hade du inte tänkt på, och du gav dessutom namnet Ari Ziegler själv. Aldrig påstått annat? Ditt minne är dåligt men kort.

  Själv har jag konsekvent hävdat att det finns en handfull människor i Schacksverige som uppfyller kraven, och med ”en handfull” menar jag fler än 2-3 stycken. Med andra ord är vi inte överens om detta.

  Du antyder i ditt senaste inlägg att du sitter inne med politiska kontakter och kunskaper som skulle vara värdefulla om du hade sökt och fått jobbet. I vilket sammanhang har du varit politiskt aktiv och för vilket politiskt parti? På vilket sätt tror du att du hade kunnat bidra?

 16. Anders Sandström säger:

  På vilket sätt har någon av de inblandade (inklusive Jesper själv)
  levt upp till kravet ”är lyhörd för den demokratiska processen”??!

 17. Dock säger:

  LOL Andre!

  Du citerar mig som vanligt uselt.
  Du får mer än gärna kopiera och klistra in där jag skriver att Stellan Brynell uppfyller SAMTLIGA kriterier. Nåväl, OM vi skulle hitta några så är det troligen i de flesta fall inte tillgängliga. Igen hur många ansökningar kom in?

  Inte en chans att du hittar en handfull spelare i Sverige som uppfyller SAMTLIGA krav i anställningsannonsen. Det kan man iofs göra om man väljer att sänka ribban på några punkter. Men det finns ingen som håller samma höga nivå som Jesper på samtliga punkter. Inte ens Ari eller Stellan.

  Hur många spelare i Sverige som är tillgängliga skulle du kunna sätta in på samtliga punkter och hur många har bättre erfarenhet och kompetens än Jesper på punkt efter punkt?

  Som vanligt väljer du att missupfatta mina inlägg. Jag hade gärna sett i ansökan att politiska erfarenheter och kontakter skulle vara ett viktigt kriterium.

  Jag tror inte alls jag hade kunnat bidra. Jag är och har aldrig varit intresserad. Jag är för kass som spelare och är inte tillräckligt pedagogisk.

 18. André Nilsson säger:

  Saxat från en tidigare tråd:

  Lars Dock skrev: ”[…] nej du kan inte alls räkna upp en handfull duktiga schackledare som uppfyller samtliga kriterier i ansökan. Jag kan tänka mig flera om man åsidosätter flera av kriterierna Men ett fåtal som uppfyller alla. Jag kan enbart tänka mig 2 stycken i Sverige. Ari och Jesper.”

  André Nilsson invände: ”Jag kan inte förstå på vilket sätt en sådan som Stellan Brynell skulle diskvalificeras av de kriterier som har satts upp, men du kanske kan utveckla.”

  Lars Dock svarade: ”Brynell hade jag ingen tanke på, det medger jag gärna. Då har vi 3.”

 19. Dock säger:

  Fel medges.

  Jag borde dock inte accepterat Brynell i det första inlägget då jag har för lite kunskap om honom om han stämmer in på samtliga punkter. Faktum kvarstår dock att max 3 är aktuella (inte en handfull) och den ene är direkt diskvalificerad då han är ordförande för SSF.

 20. Dock säger:

  Fel medges. EVENTUELLT.

  Märkligt att du som vanligt klipper och klistrar det som passar dig. Du tog bort min reservation.
  ”Brynell hade jag ingen tanke på, det medger jag gärna. Då har vi 3. Om han nu uppfyller samtliga krav. Det vet jag inte.”

  Så, igen om du ska citera mig gör det korrekt. Jag börjar tröttna på att du tar ut citat ur sitt sammanhang.

  Jag har inte accepterat Brynell i det första inlägget då jag har för lite kunskap om honom om han stämmer in på samtliga punkter. Faktum kvarstår dock att max 3 är aktuella (inte en handfull) och den ene är direkt diskvalificerad då han är ordförande för SSF.

  Från webmaster: Vem tar bort? Förra inlägget är som det nått Schacksnack! Tog bort anställningsannonsen som du av någon anledning bifogat i ett tidigare inlägg.

Lämna en kommentar