jan 16

Riksinstruktör, bra eller dåligt? 
 Sveriges Schackförbunds planer på att anställa en riksinstruktör har väckt frågor bland Schacksnacks besökare. Är det bra eller dåligt? Och hur är det med de skolklubbar han ska ha som huvuduppgift? Att tjänsten hela tiden varit tänkt för Jesper Hall verkar de flesta vara överens om. Sedan går meningarna isär. Webmaster har inför CS-mötet i Lund kommande helg samlat några av frågorna.
 1) Det sägs att Jesper har suttit med vid styrelsemötena om riksinstruktör fast alla misstänker att det är han som ska få jobbet. Är detta ett riktigt förfarande?
 2) Stämmer det att riksinstruktören ska ha c:a 1,1 miljoner betalt ( 30.000/månad) plus en massa extra för två år? (Kontor, telefon, skrivandet av flera böcker, läger mm).
 3) Hur ska detta betalas? Schackakademin sa väl nej?
 4) Stämmer det att skolschackklubbarna ska skötas av lärare och fritidsledare som inte behöver kunna schack? Hur ska det gå till?
 5) Ska schackledare från klubbar på orten hjälpa till? Gratis? Har inte de nog att göra i sina klubbar? Svenskt schack har visserligen ledarkris. Men rekrytera ledare som inte kan spela är väl dumt? Varför inte lägga miljonen på att hjälpa klubbarna att komma ut på skolorna i stället? Mycket bättre kvalitet i schack!
 6) Hur gick försöket i Lund i höstas? Satsade skolorna några pengar eller tjänster? Av planerade tio klubbar blev det tydligen tre, varav Jesper skötte den ena själv. Bra eller dåligt? Har man utvärderat?
 7) Vad vinner schackförbundet på det här? Klubbarna? Och vad riskerar man? Pengar? Schackets rykte?

Läs de 24 kommentarerna till “Webmasters fundering…”

 1. Mikael Svensson säger:

  Räknat på två år, borde inte 1,1 miljoner bli strax över 45.000 per månad, inte 30.000?

 2. Dock säger:

  Riksinstruktör är självklart bra. Allt nytt som kan föra schacket framåt är bra. Det behövs helt klart höjas kvaliten på utbildningarna. Per Hultin har väl till viss del jobbat med det tidigare och är mitt förstaval. Dock förstår jag att han vill sluta/har slutat.

  Synpunkter på Lasses frågor.
  1) Absolut inte. Även om det inte är direkt jäv så är det direkt olämpligt. Tyvärr. (Det jag har sett av Jesper är att han är bland Sveriges bästa tränare)
  2) Kvalitet ska kosta, men det krävs också att det levereras.
  3) —
  4) Tror det kan fungera i början. Finns det tillräckligt bra material och intresserade så kan det fungera. Kvalitet och massutbildning.
  5) Intresset bland schackspelare att hjälpa till är idag obefintligt. De orkar inte ens hjälpa till i tävlingar som egna klubben anordnar eller som de själva deltar i. Undantag finns givetvis. Så det kan kanske vara bra att rekrytera externt.
  6) —-
  7) Jag gillar alla försök som har som avsikt att främja schacket spridning. Sen kan man kanske ha synpunkter på vem, hur, var och när. Vi har tyvärr en tendesn att kollektivt slå ner på alla försök som personer gör. Oavsett om det är hemsidor, tävlingar, arrangemang, lokaler etc. Alldeles för sällan är vi spelare positiva.

 3. vio säger:

  Bättre att göra en stark turnering (som Corus) än att använda pengarna för att betala Hall! Turneringen kan vara varje år och bli en svenskt tradition i schackets värld! Där kan vara flera unga svenska spelare och ge de en riktigt hjälp genom att träffa stora spelare(som Corus)!

 4. Ingemar säger:

  Ang. 4)

  I egenskap av utbildad lärare, så tror jag knappast det är genomförbart att lärare och skolpersonal ska hålla i ev. skolschackklubbar. Lärare har redan idag för mycket att göra… Kan förstås fungera om läraren är schackintresserad, men annars är det nog ingen lösning!

 5. André Nilsson säger:

  Antar att det är arbetsgivaravgifter och resor som tillkommer.

  Det står väl vem som helst fritt att söka tjänsten?

  Nya klubbar ger mer bidrag från Ungdomsstyrelsen. Det var många som var skeptiska när Per Hultin anställdes för att driva Schackfyran nationellt, men de har väl redan nått break even? Det tycks ha varit en mycket god investering. Kolla gärna SSF:s verksamhetsberättelse för mer info. tanken måste väl vara att en riksinstruktör ska kunna dra in till sin egen lön och jag tror att utsikterna är goda.

  Lars Dock fångade ganska bra läget i Schacksverige i sitt inlägg. Var lite positiva!

  Och för att svara på en av Lasses frågor (”Men rekrytera ledare som inte kan spela är väl dumt?”). Att rekrytera ledare som inte kan spela är INTE ALLS DUMT. Man behöver inte vara schackspelare för att driva en schackgrupp.

  Och hur menar vio att vi skulle få igen pengarna ur det bottenlösa hål som en internationell storturnering utgör? Och vilka pengar menar vio skulle gå till det? Ungdomsstyrelsens bidrag får inte användas till sådant.

 6. Håkan Winfridsson säger:

  Några kommentarer:

  Vio: Du kommer inte långt med ca 500 000/år om du ska ha spelare a la Corus(SM-gruppen 2009 kostade halva den summan).

  4) När jag började spela schack i SK Laxen, Mörrum kunde flera av våra ledare inte själv spela schack men var väldigt duktiga ledare och vi fick fram flera duktiga spelare och bla en JSM-deltagare. Sedan hjälpte vi också till som ledare när vi blev bättre.

  7) Ungdomsklubbar(min 5 st) är vår största inkomstkälla från ungdomsstyrelsen(krävs ca 60 ungdomar för att väga upp en klubb)

 7. Dock säger:

  Den enda direkta kritiken jag har mot ovanstående upplägg är av rent formaliaskäl. Ingen i styrelsen ska vara med och fatta beslut om ett framtida jobb som man har för avsikt att söka och ev få. Det blir fel när man beslutar om arbetsbeskrivning och lön för sig själv. Därmed inte sagt att jobbet är vikt för Hall. Jag vill igen understryka att Hall högst troligen är den bäst lämpade som finns i Sverige.

  Bra initiativ CS!

  Att anordna en schackturnering oavsett om det är på klubb/källarnivå eller en turnering av Corus storlek kostar pengar. Det ger ALLTID en förlust. Utan sponsorer eller arrangörers välvilliga plånböcker har vi ingenting. Självklart ska vi sträva efter regelbundna turneringar som har Super GM nivå .

  Det är inte ofta Andre och jag är överens men i det här fallet är vi det. Var lite positiva! Strunta nästa gång i om fibrerna på brädena är åt fel håll. Eller att löparna inte matchar varandra till 100%. Fel klockor. Dåliga somare. Etc etc.

  För mig är det helt ok att misslyckas, det viktigaste är att man försöker och genomför något med seriösa intentioner.
  Tyvärr är majoriteten schackspelare i Sverige gnälliga ickeengagerade typer.

  Ett enkelt tips om alla spelare avsatte bara 4 timmar om året för att hjälpa till vid olika arrangemang och en hundralapp extra så skulle vi ha massor med nya turneringar och troligen fler aktiva medlemmar.

  Idag är det tyvärr en tydlig minoritet som avsätter hundratals timmar och egna pengar för att spelarna ska bara kunna sätta sig ner.

  Japp man kan inte alltid vara positiv! 😉

 8. Bo Berg säger:

  Jag är lite förundrad över undfallenheten, här på Forumet, över CS-majoritetens beteende i beslutet att, med hjälp av den tilltänkte till tjänsten i beslutande styrelse, driva igenom ett beslut som absolut inte hade konsensus.

  ( Lägger här in ett utdrag från Wikipedia: ”Konsensus är överenskommelse inom en grupp människor. Ordet konsensus syftar dels på själva överenskommelsen, dels den teori och de handlingssätt som används för att uppnå denna överenskommelse.

  Ibland sägs att ett beslut som tagits i konsensus, är ett beslut som uppnåtts i enighet. Det behöver dock inte alltid innebära att alla tycker exakt lika. Även i en vanlig majoritetsdemokrati accepterar man beslut som fattats genom omröstning även om man själv hade en annan åsikt. Skillnaden ligger i att konsensusbeslut i allmänhet tas kring förslag som alla kan acceptera även om det fattade beslutet inte är någons egentliga förstaförslag, medan vanliga majoritetsomröstningar gärna tar beslut som en majoritet är för men en avsevärd minoritet starkt motsätter sig. Konsensusbeslut består sålunda ofta av kompromisser.

  Till processen för att uppnå konsensus hör en seriös behandling av varje gruppmedlems åsikt, och kollektivets tro på varje medlems rätt att besluta om sina handlingar. I idealfallet strävar de som önskar genomföra ett visst beslut efter att höra åsikter från dem som är emot förslaget, eftersom de litar på att den debatt som följer kommer att förbättra det beslut som senare fattas. Det händer sällan att ett konsensusbeslut kan uppnås utan att det är den grupp som är emot förslaget, som fäller avgörandet. Till teorin om konsensusbeslut hör också att beslutsprocessen utförs på ett sådant sätt att så liten skada som möjligt åsamkas de mellanmänskliga relationerna.”)

  I denna typen av beslut är det, enligt min åsikt, mycket oklokt att driva igenom ett majoritetsbeslut i en styrelse där dessutom den tilltänkte för tjänsten sitter med och tydligen även röstar för det hela.

  Genom att EN av styrelsemedlemmarna tydligt reserverat sig så kommer det här, enligt min åsikt, tydligt i dagen först okunnighet eller djup bristfällighet i föreningskunnskaper. Sedan stor brist på lyhördhet från 2009 års kongress där tesen om att ”Demokrati måste få ta tid”. Dessutom, menar jag att, detta beslut diskvalifiserar, den i många stycken utmärkte, Jesper Hall från att tillsättas till denna tjänst om det nu går så långt i detta ärende..

  CS-ledamoten Mats Erikssons reservation mot CS-beslutet borde, enligt min uppfattning, övertyga att fördjupande SSF-medlemmar om att detta beslut är förhastat, ej tillräckligt underbyggt, och framtaget i en inre krets i nuvarande CS som försöker driva igenom detta utan att tänka på SSF:s framtida solida ekonomi utan på nytt äventyra den så här strax efter ett annat bakslag.

  Medlägger reservationen: Bilaga 1
  Reservation av Mats Eriksson – § 8 b)

  Jag reserverar mig mot beslutet. Vid senaste bokslutet hade vi ett negativt eget kapital och jag tvivlar på hållfastheten i de kalkyler som ligger till grund för beslutet. Situationen om Cs anställer en ur sig själv gör en noggrann beredning än viktigare.

 9. Dock säger:

  Bo jag håller absolut inte med dig i denna fråga.
  Som jag ser det ska beslut ytterst sällan vara enhälliga.Av egen erfarenhet betyder det oftast inte att det är ett bra beslut utan att folk inte är pålästa eller kritiska. Det behövs friktionsytor, det skapar kontinuerlig granskning. Om alla är överens så finns ligger det i allas intresse att inte hitta brister under resans gång.
  Det är i mina ögon ett styrkebesked att en enskild ledamot vågar ha och även protkollföra en avvikande åsikt.

  En självklarhet är att styrelsen INTE anställer någon i styrelsen. Det är iofs ingen som sagt något sådant.

 10. Stefan Bryntze säger:

  Kan nån sammanfatta vad man får göra med pengarna, jag har nog tusen förslag men antar de är öronmärkta till ett specifict investerings område. Ungdomar exempelviss

  Jag tycker Jesper Hall verkar vara ett utmärkt val, om han vill och det inte finns nån annan frivillig kandidat.
  Isåfall bättre rösta om själva ideen är rätt som Mats verkar föreslå i sin reservering, och sen rösta om vilken grad av kontrol som är lämplig för att utesluta alla möjligheter till en Terrninger sitvation.

  Har ingen direkt koll på schack sverige men känns ändå som man borde stoppa pengarna i madrassen, köpa lågrisk fonder eller motsvarande, överlevnad måste komma framför expansion, men antar att ni som kan har bedömt expansion som bästa/enda medel för överlevnad.

  Jag vet inte heller om målet är att öka schack intresset i allmänhet eller om det även finns en vilja att öka antalet elit satsningar men tycker man har misslyckats ge ungdomar en vision om hur långt man kan gå.
  Det är väl först nu med Carlsen och Grandelius som svenska juniorer fått ordentligt berättade för sig precis hur långt och snabbt man kan komma nånvart.

  Känns som alla tidigare talanger har haft som mål att bli bäst i sin åldersgrupp och vinna Jr-SM, ingen har direkt gjort nån internationell satsning, och förrutom Semcesen som verkar skapat egna nya mål har alla i min generation stannat upp på sådär 2300-2400 LASK.

  Nu har jag babblat på ganska ordentligt, men slutpoängen är alltså att det känns som schack sverige allt för länge har sagt till juniorerna att de inte ska ha internationella förhoppningar pga de sämre förutsättningarna i sverige jämnfört med schackländer som Ryssland och Spanien. Några blir ju skickade till NM, EM, VM, men det spelar ingen roll om förhoppningarna är knäckta. Blir det en ond circel, där de kommer till tävlingarna i tron att det inte kommer gå så bra, så gör det inte heller det, och de kommer till tävlingen nästa gång med samma eller ännu sämre förhoppningar.

  Med det vill jag på ett ungefär ha sagt att bidragen borde användas till öka viljan eller möjligheten spela utomlands.
  T ex så får väl en lovande junior varje år 2000 Kr med förslag om att han/hon kan köpa schack böcker eller några timmar privat träning…
  Mycket bättre i mitt tycke att han/hon får pengarna som rabatt på utlänska turneringar istället. Tror inte föräldrarna blir avskräckta heller, blir nog mer imponerade och vill satsa mer på sitt barn. Kommer junioren hem med en kasse böcker tror nog både junioren och föräldrarna att lösningen till han/hon ’s framgång ligger i att läsa dem.

  Iövrigt angående det där om att det är få som orkar/vill hjälpa till vid turneringar och arrangemang får arrangörer gärna fråga mig, jag orkar och vill om jag kan

 11. Bo Berg säger:

  Lars, det är ju intressant att vi tycks ha lite olika syn i denna fråga. Dels kan det bero på att jag bara tar fram några viktiga synpunkter som talar emot, även om det är klart att det finns possitiva idéer i det hela. till mycket bygger det ju på det projekt som jag själv startade upp med SSF och Tolita SK för 3 år sedan.

  Men jag hoppas att Du kan ändra dig på en punkt i alla fall när Du nu får höra sanningen att tjänsten var vikt för Cs-ledamoten Jesper Hall redan vid Cs-mötet i nov. då beslutet togs och där han själv deltog.

  Du skrev: ”En självklarhet är att styrelsen INTE anställer någon i styrelsen. Det är iofs ingen som sagt något sådant.”

  Läs noga följande del i Mats E:s reservation: ”Situationen om Cs anställer en ur sig själv gör en noggrann beredning än viktigare.”

  Här framkommer att om man kan läsa och dra slutsattser att det var just så illa vid mötet som webbmaster skriver i sin fundering under punkt 1.

  I övrigt tycker jag att Stefan Bryntzes inlägg innhöll mycket tankvärt.

  Ungdomsbidragen skall gå till ungdomarna i form av bidrag och inte skattas bort på dyra arbetsgivaravgifter eller finasiera bokförfattare allt för ensidigt ej heller, allt för mycket, instruktionsresande utan resor för ungdomarna till EM och VM och andra internationella ungdomsfestivaler.

 12. Dock säger:

  Bo

  Jag ändrar ingenting! Jag varken läst eller hört att det finns ett sådant konkret beslut om vem som specifikt ska anställas. Jag argumenterar från en principiell och hypotetisk aspekt.

  Jag har i varje inlägg hävdat med bestämdhet att man självklart inte får medverka i en beslutande/granskande funktion om en tjänst som man ska få eller för den delen avser att söka.
  Även om X inte deltar i själva arbetet för underlaget och avstår från att delta i beslut så finner jag det helt occeptabelt ändå att anställa en styrelseledamot. Självklart har X en unik situation som ingen annan sökande har. Det gör det hela fullständigt meningslöst med en öppen rekrytering.
  Frågan om jäv och nepotism kommer alltid att finnas, men det är sällan det kan bli så här övertydligt.
  Hur ska en styrelse kunna granska sin egna kollega på ett objektivt sätt? Terningeraffären är ett utmärkt exempel där det tog år innan CS tog tag i och stoppade sin kollega.

  Det kan väl tilläggas att jag heller inte anser att förbundskaptener skall rekryteras från styrelsen. Vilket tyvärr skett.

  Jag gillar absolut själva tanken om en Riksinstruktör. Det är ett steg i rätt riktning med nya konstruktiva ideer.

 13. Erik Olsson säger:

  Bäste Berg!

  Själv är bäste dräng. Att leva som man lär och tala om seriösa, majoritetsbeslut är ju inget som du över huvudtaget ska ta i din mun.
  Eller är det en slump att det blev ”rabalder” efter ditt ”kuppande” i Värmland.
  Snacka om fel man på fel plats.
  Ditt namn och rykte klingar ju inte skönt direkt.

 14. Bo Berg säger:

  Bäste Herr Erik Olsson!

  Jag vet inte vem Du är eller hur och var Du fått den uppfattning Du för fram. Det är dock helt klart att Du av någon anledning anammat en uppfattning av vad som hänt i Värmland som antagonistikt mot mitt handlande.

  När det gäller själva ordförandevalet för 2 år sedan hade jag en klar majoritet c:a 3/5 majoritet. T.ex. Ari Z. valdes samma år med en rösts övervikt. Förra året fanns ingen motkandidat mot mig och år har jag deklarerat att jag avgår mycket pga. Aris och S4an-kommitténs konspirerande mot mig och den nuvarande ledningen i Värmlands SF. Ordf. i S4an är förövrigt Aris kompis och Cs-kolega mm. mfl.

  Vill Du ha mer fakta i detta ärende önskar jag att Du eller den som så vill mailar mig.

 15. Bo Berg säger:

  Lars!

  Om inte jag totalt missuppfattat dig så svarar Du i ditt första inlägg i denna fråga under 1) Lasse fragar: ”Är detta ett riktigt förfarande?”

  Du svarar: ”1) Absolut inte. Även om det inte är direkt jäv så är det direkt olämpligt. Tyvärr.”

  Så det det gäller handläggning av detta ärende så tycks både Du och jag samt Mats E. vara överens om att det inte skett på ett bra sätt, eller?

 16. Dock säger:

  Bo
  Det kan ha skett på ett alldeles utmärkt sätt. Gällande punkt 1.
  Mats E skriver i sin reservation. ”Situationen om Cs anställer en ur sig själv gör en noggrann beredning än viktigare.” OM står det. Det står inget om att de har för avsikt ATT göra det.

  Genomför man ett normalt anställningsförfarande och ingen CSledamot anställs försvinner mina synpunkter rörande punkt 1 helt. Som jag har skrivit är det en hypotes tills vidare att CS ska anställa en styrelseledamot.

  Ett exempel: när jag arbetade som gruppledare ínom politiken, var ett av mina krav att ingen i föreningsstyrelsen skulle sitta i kommunfullmäktige. Skälet jag hade var att man skulle ha en kontrollerande funktion åt båda hållen.
  Det fungerade alldeles utmärkt och det blev en större öppenhet.

 17. Bo Berg säger:

  Lars!

  Nu var dessvärre så att det vid vid mötet beslutades om vem som var aktuell för tjänsten. Det som sägs OM gällde och gäller vad jag förstått OM man beviljas externa projektbidrag och mycket talar nog för att detta tveksamt och då faller förhoppningsvis det hela.

  Utanonseringen av tjänsten är en efterkonstruktion då det blivit bakslag hos bl.a. tilltänkta bidragsgivaren, Schackakademin, just med tanke på det ovan nämnda.

  Detta förlopp har ju redan gett Mats Eriksson rätt i sin reservation.

  Tyvärr är det så här illa och samma ledare konspirerar mot Värmlands SF:s ledning.

 18. Johne289 säger:

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol bedaegddddda

 19. Arne Johannesson säger:

  Hur kommer det sig egentligen att sidan laddar så extremt segt?

 20. Thomas Engqvist säger:

  Det tar normalt lite längre tid för sidor som innehåller bilder. Hur lång tid tar det innan sidan är fulladdad för dig? För mig ca 15-25 sekunder.

 21. Arne Johannesson säger:

  24.86 s.

  Sveriges schackförbunds hemsida tar exempelvis endast 5 s, trots att den innehåller betydligt fler bilder.

 22. Thomas Engqvist säger:

  Ja, då är den ca 10 sekunder snabbare.

 23. Arne Johannesson säger:

  SSF cachar också material, så hela sidan laddar inte om, ifall man nyligen har varit där. I så fall är det ändå större skillnad.

 24. Thomas Engqvist säger:

  Nu tar det ca 8 sekunder att ladda upp hela sidan. Det verkar som att det var för tungt format på diagrammen så nu använder vi jpg-format fortsättningsvis.

Lämna en kommentar