jan 15

Från början var de 128. Ett par veckor senare efter stod GM Boris Gelfand från Israel som segrare i World Cup 2009. Det finns en lång och innehållsrik artikel i Haarets - Boris Gelfand Superstar - som är skriven av Eitan Beckerman och som till övervägande delen handlar om denna prestigefyllda turnering. Rekommenderas!
Lämna en kommentar