jan 28

Gibraltar Masters är en drömturnering för många och inte enbart för turistmålet utan för att den öppna turneringen är så stark med ett stort antal högrankade spelare från när och fjärran, vilket bäddar för goda möjligheter för lägre rankade att höja sina tal och skaffa sig värdefulla erfarenheter.

Det går att läsa mer om svenskarnas förehavanden i Gibraltar av Johan Sigeman på Lars Grahns hemsida.

Familjen Cramling har deltagit i alla arton tävlingar sedan start, vilket Pia bland annat berättar om i nedanstående intervju utförd av Tania Sachdev från den sjätte ronden.

Lämna en kommentar