aug 03

Den första deltävlingen av sju i Svenskt Grand Prix, Cellavision Cup, pågår för närvarande i Lund. Två utländska deltagare, de meriterade stormästarna Alexei Shirov och Mihail Marin, förgyller tillställningen, men igår spelade de följande bisarra parti.

Marin,Mihail – Shirov,Alexei [A02]
Cellavision Cup, Lund, 03.08.2019
[Engqvist]

1.f4!? Birds spelöppning är fullt spelbar om man inte bekymrar sig alltför mycket om den försvagade kungsflygeln. Det är dock förvånande att se Marin spela draget och det finns säkert spelpsykologiska orsaker till draget. Marin är ju mest känd för sina böcker om 1 c4 men brukar också spela 1 d4 eller 1 Nf3. 1…b5!? Ännu mer förvånande är det att Shirov väljer denna ytterst ovanliga behandling av Bird. Helt ologiskt är det dock inte då vit redan har försvagat den långa vita diagonalen. 2.e4 Nu förs spelet över till Polskt parti. Det följdriktiga draget i Bird var att förstärka kontrollen av fältet e5 med  2.Nf3 2…Bb7 3.d3 Här ser man en av de taktiska huvudpoängerna med Polskt då vit inte kan spela det naturliga draget 3.Nc3 på grund av 3…b4 4.Nd5 e6 och svart erövrar e4-bonden. 3…d5! Shirov som alltid strävar efter initiativet försöker omedelbart sätta starkt tryck mot e4 och den långa vita diagonalen. 4.Qe2 Det säger sig självt att om detta ”Tjigorindrag” behöver spelas är vits ställning långt ifrån optimal. 4…dxe4 Det ligger i svarts intresse att öppna spelet för att utnyttja att vit har underlåtit att utveckla sina lätta pjäser. 5.dxe4 a6 Med det här enkla draget avväpnas batteriet e2-f1. 6.Nh3 Kungsflygelspringarens naturliga ruta var på f3 så det är inte klart vad Marins spel syftar till.

Hur fortsätter svart effektivast?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6…e5! Ett starkt drag i Shirovs anda. Svart försöker öppna spelet så mycket det går och utnyttja den vita ställningens brist på harmoni. 7.a4 Nc6 Mer logiskt var att accelerera kungsflygelutvecklingen med 7…Nf6 . Damflygelspringaren har ingen framtid på c6 och den spärrar dessutom fianchettolöparen. 8.c3 8.axb5 Nd4 är onödigt att tillåta. 8…Nf6 9.axb5 axb5 10.Rxa8 Qxa8 11.fxe5 Svart har tjänat på alla bondeavbyten men avbytet i centrum lägger grunden för en snabb förlust då vits pjäser inte hinner ut i tid. 11.Qxb5 besvaras med 11…Nxe4 11…Nxe5 12.Qxb5+ VIt bryter mot alla regler i öppningen och straffet låter inte vänta på sig. Vit har ignorerat utvecklingen och gått ut med damen på bonderov. 12…Nfd7 13.Nd2 Naturligare var utvecklingsdraget 13.Bf4 med tempovinst även om svart har klar fördel. 13…Bc5 14.Nf2 Vits enda chans i den här ställningen är att spela aktivt med de pjäserna som är ute, alltså 14.Ng5 0-0 15.Ngf3 men detta hade ju varit samma sak som att erkänna att springaren på h3 stod fel. 14…0-0 15.Qe2

Vad är svarts principiella fortsättning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15…f5! Det principiella draget och enligt Morphys spelsätt som bygger på att den som har utvecklingsförsprång bör öppna spelet. Datorn håller dock inte med utan föredrar, efter att ha räknat ett stort antal drag framåt, 15…Re8. 16.Kd1 Det finns ingenstans för kungen att ta vägen då det känns långsökt att kungen ska komma till b1. 16…Qa4+ 17.b3 Qa1 18.Kc2 Ra8 19.Nd1 Ra2+ 20.Nb2 Ba3 21.Ndc4 Bxe4+0-1

En grym slutställning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin gav upp i rätt läge eftersom slutställningen resulterade i en ställning man drömmer om som svart efter den något bisarra öppningen 1 f4 b5. Det är säkert fler som vill testa Shirovs behandling mot Bird, efter att ha sett detta parti, men då får man räkna med att de flesta Bird-spelare nog skulle fokusera på fältet e5.

Shirovs spel imponerar. Bondedragen till d5, e5 och f5 (”De tre musketörerna”) visar på en djup spelförståelse som lägger grunden till svarts pjäsaktivitet som syns i den grymma slutställningen. Vits löpare och kungsflygeltorn står kvar på sin utgångställning. Löparen på c1 fyller i alla fall en försvarsfunktion men löparen på f1 och tornet på h1 var sorgligt passiva åskådare i detta parti. Naturligtvis spelade Marin långt under sin normala standard men detta blir också ofta resultatet när man avviker från sina egna spelöppningssystem. Det är bättre att hålla sig till solida spelöppningssystem i vått och torrt som Ståhlberg på sin tid och Andersson för den strategin lönar sig bäst. Det här var ett av många partier som belyste detta grundläggande men nog så viktiga faktum.

 

Lämna en kommentar